Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Lūgšanas

 

Par lūgšanu

 

Par lūgšanu

Par Psalmu lūgšanu

Baznīctēvi un svētie par lūgšanu

Baznīctēvi un svētie par Psalmu lūgšanu

Par Jēzus lūgšanu (skat. grāmatas)

Igumens Ilarions (Agrikovs) "Par lūgšanu"   Izdrukai

Kristus lūgšana Ģedzemenes dārzā

 

Lūgšanu un dievkalpojumu grāmatas

 

"Lūgšanu grāmata"

Rīga 2003

 
     

"Lūgšanu grāmata"

Sastādījis priesteris Nikolajs Vieglais

Ar Augstisvētītā Bīskapa Jāņa (Garklāva) svētību

Izdrukai

     
 

"Pareizticīgās baznīcas lūgšanu grāmata"

Jēkabpils Pareizticīgo Svētā Gara klosteris 1999

Izdrukai
     
 

"Pareizticīgās Baznīcas Dievkalpojumi"

Rīga 1939

Izdrukai
     
 

"Psalmu lūgšanas"

Fonti (saglabā un pievieno Control Panel - Fonts)     Grieķu   Ebreju   Baznīcslāvu

Izdrukai

 

Pamatlūgšanas

 

Jēzus lūgšana: Kungs, Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani, grēcīgu (esi man grēciniekam žēlīgs).

Dažādas īsās pamatlūgšanas Izdrukai
Rīta lūgšanas Izdrukai
Vakara lūgšanas Izdrukai
Gaišās Lieldienu nedēļas stundu lūgšanas (lasāmas rīta un vakara lūgšanu vietā) Izdrukai
Pirms Svētā Vakarēdiena baudīšanas Izdrukai
Pateicības lūgšanas pēc Svētā Vakarēdiena Izdrukai
Lūgšanas pirms un pēc ēšanas  

 

 Dažādas lūgšanas

 

Lūgšana par slimajiem

Lūgšana par ceļojošiem

Lūgšana par mirušajiem

Grūtnieces lūgšana

Lūgšanas pirms darba uzsākšanas/pēc darba pabeigšanas

Lūgšanas pirms/pēc mācīšanās

Ikdienas lūgšana Kungam Jēzum Kristum

Ikdienas grēku nožēlas lūgšana

Pateicības lūgšanas

Lūgšana par mīlestības vairošanu

Lūgšana pēc savstarpējas vienošanās

Lūgšanas slimībās, vājībās un bēdās

Par tiem, kas mūs ienīst un apbēdina

Kronštates Jāņa lūgšana

Optinas klostera pēdējo starecu lūgšana

Sirdsskaidrā Optinas Anatolija (Patapova) lūgšana pret antikristu

 

Lūgšanas Dievmātei

 

Akatists Svētajai Dievmātei par godu Viņas Ibērijas brīnumdarītājai ikonai  
Akatists Vissvētajai Dievmātei godinot Viņas Tihvinas svētbildes parādīšanos Izdrukai
Lūgšana Vissvētajai Dievmātei pie Viņas brīnumdarītājas Tihvinas ikonas  

 

Lūgšanas svētajiem

 

Akatists svētniekam Nikolajam Brīnumdarim Izdrukai
Akatists svētniekam Nektārijam, Pentapoles metropolītam, Egīnas brīnumdarim Izdrukai

Lūgšana Svētajam Rīgas Jānim

Lūšana Svētajam Jānim Pakāpniekam

Lūgšana Viļņas svētajiem mocekļiem Antonijam, Jānim un Eustātijam

Lūgšana svētajam Kronštates Jānim

Lūgšana svētajam Nikolajam Brīnumdarim

Lūgšana svētajai Pēterburgas Ksenijai

Lūgšana svētajai lielmoceklei Irīnai

 

 

Dievkalpojumu lūgšanas

 

Jāņa Zeltamutes un Bazilija Lielā Liturģija, iepriekš iesvētīto Dāvanu Liturģija un vakara dievkalpojums Izdrukai
Dievišķā Liturģija (dziedātājiem un draudzei) Izdrukai
Svētdienu 8. meldiņu tropāri  
Svētku tropāri un kondaki  
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums, Lieldienu kanons Izdrukai
Tropāri, kondaki, lūgšanas no aizlūguma par dzīvajiem Izdrukai
Panihīda (aizlūgums par mirušajiem) Izdrukai
Svecīšu iesvētīšana Izdrukai
Jaunas mājas iesvētīšana Izdrukai

 

Kristus Augšāmcelšanos redzējuši, klanīsimies Svētajam Kungam Jēzum, kas vienīgs ir ir bez grēka. Tava krusta priekšā mēs klanāmies, Kristus, un Tavu Svēto Augšāmcelšanos teicam un slavējam, jo Tu esi mūsu Dievs; bez Tevis cita Dieva mēs nezinām, Tavu vārdu piesaucam. Nāciet, visi ticīgie, godāsim Kristus Svēto Augšāmcelšanos: jo, raugi, caur krustu līksmība nāca visai pasaulei! Vienmēr slavēdami Kungu, mēs teicam Viņa Augšāmcelšanos, jo Viņš krusta mokas izcietis, nāvi ar nāvi iznīcināja.

(Augšāmcelšanās svētku dziesma)