Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Optinas klostera pēdējo starecu lūgšana

Kungs, liec man ar miera pilnu sirdi pieņemt visu, ko nesīs šī austošā diena. Liec man pilnīgi paļauties uz Tavu svēto gribu. Jebkurā šīs dienas brīdī, jebkurā lietā pamāci mani un uzturi mani.

Lai arī kādas ziņas es saņemtu dienas tecējumā, pamāci man tās saņemt mierīgā garā un ciešā pārliecībā, ka viss notiek pēc Tavas svētās gribas. Visos manos vārdos un darbos vadi manas domas un jūtas. Visos neparedzētos gadījumos liec man neaizmirst, ka visu esi sūtījis Tu.

Iemāci man iejūtīgi un saprātīgi izturēties pret katru manas ģimenes locekli, nevienu neieļaunot un nesarūgtināt. Kungs, dod man spēku panest austošās dienas spaidus un visus notikumus dienas tecējumā. Vadi manu gribu un māci man lūgšanu, ticību, cerību, pacietību, piedošanu un mīlestību. Āmen.

 

 

Sirdskaidrā Optinas Anatolija (Patapova) lūgšana pret antikristu

 

Glāb/ atpestī mani, Kungs, no drīzi nākošā bezdievīgā un ļaunviltīgā antikrista kārdināšanas un apklāj mani no viņa ļaunprātības sēklām Tavas pestīšanas slepenajā tuksnesī. Dāvā man, Kungs, spēku un vīrišķību/ drosmi nešaubīgi sludināt/ paust Tavu Svēto Vārdu, lai neatkāpjos velnišķīgu baiļu dēļ, lai neatsakos no Tevis, mana Pestītāja un Izpircēja, un no Tavas svētās Baznīcas. Bet dāvā man, Kungs, dienu un nakti raudāt un asaras liet par maniem grēkiem un saudzē mani, Kungs, Tavas Bargās/ Pēdējās Tiesas stundā. Āmen.