Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūgšana svētajai lielmoceklei Irīnai

Tropārs, 4. balss

Jēzu, Tava avs Irīna sauc skaļā balsī: Tevi es mīlu, mans Līgavaini, Tevi meklēdama, ciešu un situ sevi krustā, un tieku aprakta Tavā kristībā, un ciešu Tevis dēļ, jo mana ķēniņvalsts ir Tevī, un es mirstu par Tevi, un dzīvoju ar Tevi, bet Tu kā šķīsto upuri pieņem mani, kas mīlestībā tev ziedojos; ar viņas lūgšanām, jo Tu esi žēlsirdīgs, glāb mūsu dvēseles.

 

Kondaks, 4. balss

Ar jaunavības tikumiem bagātā jaunava, upurējoties tu, skaistā Irīna, tiki sārta no savām asinīm; tu esi bezdievības pievilcību sagrāvusi, tādēļ uzvaras godību guvusi no sava Radītāja rokas.