Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Pirms darba uzsākšanas/Pēc darba pabeigšanas, pirms/pēc mācīšanās

 

Pirms darba uzsākšanas

Darbu sākot, sevi apzīmē ar krusta zīmi un saki:

Kungs, palīdzi, svētī!

Kungs Jēzus Kristus, mūžīgā Tēva Vienpiedzimušais Dēls, Tu ar Savu visšķīsto muti esi sacījis: Bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. Ak Kungs, mans Kungs! Ar ticību savā dvēselē un sirdī Tavus vārdus saņemdams, es zemē mezdamies, lūdzu Tavu žēlastību: palīdzi man, grēciniekam, šo darbu, ko iesāku, ar Tevi Pašu pabeigt, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

 

Pēc darba pabeigšanas

Es pateicos Tev, Kungs, mans Dievs.

Mans Kristus! Tu esi visu labumu pilnība; tad pildi manu dvēseli ar prieku un līksmību un glāb mani kā vienīgs Sirdsžēlīgais.

 

Pirms mācīšanās

Visžēlīgais Kungs! Nosūti mums Sava Svētā Gara žēlastību, kas dāvina un stiprina mūsu dvēseļu spēkus, lai mēs, vērā ņemdami mums pasniedzamās mācības, uzaugtu Tev, mūsu Radītājam, par godu, mūsu vecākiem par iepriecināšanu, Baznīcai un Tēvijai par labu.

 

Pēc mācīšanās

Mēs pateicamies Tev, Radītājs, ka Tu esi darījis mūs Savas žēlastības cienīgus klausīties šo mācību. Svētī mūsu valdniekus, vecākus un mācītājus, kas mūs māca atzīt to, kas labs, un dāvini mums spēku un stiprumu joprojām mācīties.