Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Jautājumi par Pareizticību un Baznīcu

 

Kristietis ir tas, kurš, cik vien tas cilvēkam ir iespējams, seko Kristum vārdos, darbos un domās, ticot uz Svēto Trijādību taisni un nevainojami.

Svētais Jānis Pakāpnieks

 

Garīgi      Praktiski      Dažādi

 

Garīgi jautājumi par Pareizticību un Baznīcu

   
Kāpēc aizvien vēl "vecais stils"? Lasit    Izdrukai
   
Mūsu reliģiskās dzīves ritms Lasit
   
Par Baznīcas Dievkalpojumu kārtību Lasit
   
Bīskaps Ilarions (Alfejevs) Svētā Vakarēdiena Noslēpums Lasit    Izdrukai
   

Par Pareizticību un Bībeli, kāpēc mūsu dievkalpojums ir liturģisks, kāpēc priesterus sauc par tēviem, pienācīgā goda izrādīšana Jaunavai Marijai, par Krusta zīmi. Skat. Pītera Gillkvista grāmatā "Atgriešanās mājās"

Lasit    Izdrukai
   

Par svētkiem

Lasit
   

Svēto pīšļi, pār kuriem iznīcībai nav varas

Lasit

   

Svētā Uguns Jeruzalemē

Lasit   Izdrukai

 

 

Par svētajiem vīriem un sievām

Lasit
   

Pārdomas par gavēni

Lasit

 

 

Didahē jeb divpadsmit apustuļu mācība (ap 70. gadu)

Lasit   Izdrukai

   

Svēto Apustuļu Noteikumi

Lasit   Izdrukai

   

Igumens Ilarions (Agrikovs) "Par lūgšanu"

Lasit   Izdrukai
   

Diakons Aleksijs Bekorjukovs "Asīzes Francisks un katoļu svētums"

Izdrukai
   

Diakons Džons Vaitfords

"Vai tikai Raksti vien?"

Rīga 2002

Lasit    Izdrukai

   
Profesora Osipova, diakona Andreja Kurajeva un metropolīta Antonija lekcijas
   
   

 

 

Praktiski jautājumi par Pareizticību un Baznīcu

   
Noteikumi un pamācības dievlūdzēju godbijīgai uzvedībai Svētajā Baznīcā Lasit    Izdrukai
   
Kā vērsties pie svētkalpotājiem, svētības saņemšana u.c. Lasit
   

Kas jāzina pareizticīgam kristietim?

Lasit   Izdrukai

   

Svarīgi garīgās dzīves jautājumi

Lasit   Izdrukai

   

Par Baznīcu, dievnama iekšējo izkārtojumu un simboliku, svētkalpotājiem un dievkalpojumu tērpiem

Lasit
   

Par gavēņiem

Lasit

Gatavojos grēksūdzei

Lasit

 

 

Shiarhimandrīts Pantelemons (Agrikovs) "Garīgā dzīve"

Lasit   Izdrukai
   

"Par laulības noslēpumu, par to, kā dievbijīgi dzīvot laulībā, un par bērnu audzināšanu. Pamācība tiem, kas dodas laulībā"

Rīga 1904.

Lasit   Izdrukai

 

 

Arhimandrīts Rafails "Gavēnis un telefilmas"

Lasit   Izdrukai

 

 
   

 

 

Dažādi jautājumi par Pareizticību un Baznīcu

   
Baznīcas terminu skaidrojošā vārdnīca  
   
Latviski izdotās grāmatas  
   
Pareizticība Latvijā Lasit
   

"Pareizticīgā latvieša Indriķa Straumīša raksti.

Pareizticība pie latviešiem (1840. 1845.)."

Rīga, 1906

Info   Izdrukai

   

"Mācības grāmata Īstenās ticības biedriem"

Rīga 1900

Izdrukai

   

P. Pakalniņš

"Ticības mācība pareizticīgiem audzēkņiem"

Rīga 1940

Izdrukai

   

A. Pommers

"Pirmais Pasaules (Oikumeniskais) Koncils Nikejā 325. gadā."

Rīga 1939

Izdrukai