Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Gaišās Lieldienu nedēļas stundu lūgšanas (lasāmas rīta un vakara lūgšanu vietā)

 

Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls, Savas Visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanu dēļ, apžēlojies par mums. Āmen.

Kristus no miroņiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis, un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis. (3 reizes.)

(6.meldiņš.)

Kristus augšāmcelšanos redzējuši, klanīsimies svētam Kungam Jēzum, Kas vienīgs ir bez grēka. Tava Krusta priekšā mēs klanāmies, Kristus, un Tavu svēto augšāmcelšanos teicam un slavējam, jo Tu esi mūsu Dievs, bez Tevis mēs cita Dieva nezinām, Tavu vārdu piesaucam. Nāciet, visi ticīgie, godāsim Kristus svēto augšāmcelšanos, jo, raugi, caur krustu līksmība nāca visai pasaulei. Vienmēr slavēdami to Kungu, mēs teicam Viņa augšāmcelšanos, jo Viņš krusta mokas izcietis, nāvi ar nāvi iznīcinājis.

(8.meldiņš.)

Tās sievas, kas ar Mariju kopā bija, vēl pirms rīta gaismas atnākušas pie kapa un atradušas akmeni no tā noveltu, no eņģeļa dzirdēja: Ko jūs meklējiet kā cilvēku starp mirušiem To, Kas mūžīgā Gaismā dzīvo? Redziet kapa autus! Teciet un pasludiniet pasaulei, ka Tas Kungs, Kas nāvi nonāvējis, ir augšāmcēlies, jo Viņš ir Dieva Dēls, kas glābj  cilvēku cilti.

(8.meldiņš.)

Nemirstīgais Kristus Dievs, lai gan Tu kapā esi nokāpis, tomēr elles spēku esi salauzis un kā uzvarētājs augšāmcēlies, mirres nesējām sievām sacīdams: esiet sveicinātas! Un mieru Saviem apustuļiem dāvinādams un kritušiem dodams augšāmcelšanos. 

(8.meldiņš.)

Ak neaptveramais Kristus, Kas visu piepildi! Tu kapā ar miesu esi bijis, bet ellē ar dvēseli kā Dievs un paradīzē ar ļaundarītāju, un uz oda krēsla ar Tēvu un Garu.

Slava …

Kristus, Tavs kaps ir patiesi  parādījies kā dzīvības avots, skaistāks par paradīzi, spožāks par ik katru ķēniņa pili, jo viņš mūsu augšāmcelšanās avots.

Tagad…

Esi sveicināta, Dievadzemdētāja, Tu iesvētīts un dievišķīgs Visaugstākā mājoklis! Jo ar Tevi ir dāvināts prieks tiem, kas sauc: Tu esi augstiteicama sievu vidū, ak nenoziedzīgā Valdniece!

Kungs, apžēlojies. (40 reizes.)

Slava… Tagad…

Mēs augsti teicam Tevi, īsteno Dievadzemdētāju, Kas esi cienījamāka augstāk par Ķērubiem un slavējama daudz augstāk par Sēraviem, Kas jaunavībā Dievu Vārdu esi dzemdējusi.

Kristus no miroņiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis, un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis. (3 reizes.)

Slava… Tagad…

Kungs, apžēlojies. (3 reizes.)   Svētī.

Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls, Savas Visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanu dēļ, apžēlojies par mums. Āmen.