Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Ikdienas lūgšana Kungam Jēzum Kristum (Maskavas metropolīta, svētītāja Filareta (Drozdova))

Kungs, nezinu, ko Tev lūgt! Tu viens zini, kas man ir nepieciešams. Tu mani mīli vairāk, nekā es pats māku mīlēt sevi. Tēvs, dod Savam kalpam to, ko es pats neprotu izlūgt. Neuzdrošinos lūgt nedz krustu, nedz iepriecinājumu. Vēlos vienīgi būt Tavā priekšā ar atvērtu sirdi. Tu redzi vajadzības, kuras es nespēju izraudzīt. Noraugies! un dari ar mani pēc Tavas žēlastības; ievaino un dziedini, satriec un piecel. Esmu svētbijības un klusuma pilns Tavas gribas un Tavu ceļu priekšā, kas man ir neizdibināmi. Es pienesu Tev sevi par upuri un nododos Tev. Man nav citas vēlēšanās, kā vien piepildīt Tavu gribu. Iemāci mani lūgties un lūdzies manī Tu Pats! Āmen.

 

 

 

Ikdienas grēku nožēlas lūgšana

 

Es lūdzu Tev, manam Kungam Dievam un Radītājam, svētajā Trijādē vienotajam, slavējamam un pielūdzamam Tēvam un Dēlam un Sv.Garam visus manus grēkus, ko esmu pastrādājis visas manas dzīves laikā, katrā dienā un stundā, tagadnē un pagātnē, dienas un nakts laikā darbos, vārdos un domās, ar izpausmēm: pārmērīgā ēšanā, dzeršanā, gavēņu neturēšanā, tukšvārdībā, grūtsirdībā, slinkumā, pretimrunāšanā, nepaklausībā, neslavas celšanā, vienaldzībā, tiesāšanā, patmīlībā, skopumā, zagšanā, melos, apgānīšanā, mantkārībā, greizsirdībā, skaudībā, dusmās, ļaunatminībā, naidā, alkatībā un manos sajūtu orgānos: redzē, dzirdē, ožā, garšā, taustē; es sūdzu Tev arī citus manus dvēseles un miesas grēkus, ar kuriem esmu Tevi, manu Dievu un Radītāju sadusmojis un manu tuvāko aizvainojis. Nožēlojot tos, es stāvu vainīgs Tavā, mana Dieva priekšā un vēlos tos atstāt; Kungs, mans Dievs, palīdzi man, ar asarām pazemīgi es Tevi lūdzu. Piedod manus pārkāpumus Tavā žēlastībā un atraisi no visa, ko varēju izteikt Tavā priekšā, jo Tu esi Labestīgs un mīli cilvēkus.