Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūgšanas pirms un pēc ēšanas

 

Lūgšana pirms ēšanas:

"Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna."

"Esi sveicināta, Dievadzemdētāja Jaunava, Dieva apžēlotā Marija, tas Kungs ir ar Tevi; Tu esi augstiteicama starp sievām, un augstiteicams ir tavas miesas Auglis, jo mūsu dvēseļu Pestītāju Tu esi dzemdējusi."

Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

Kungs, apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.

Svētī.

Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, visu Svēto lūgšanu dēļ, apžēlojies par mums. Āmen.

 

vai

 

Visu acis raugās, Kungs, uz Tevi, un Tu dod tiem barību īstajā laikā; ar Savu devīgo roku Tu visu dzīvos apdāvini ar Savu labvēlību.

Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

Kungs, apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.

Svētī.

Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, visu Svēto lūgšanu dēļ, apžēlojies par mums. Āmen.

 

 

Lūgšana pēc ēšanas:

"Mēs pateicamies Tev, Kristus, mūsu Dievs, ka Tu mūs esi paēdinājis ar saviem laicīgiem labumiem; neliedz mums arī savu Debesu valstību, bet, kā starp Taviem mācekļiem esi atnācis, Pestītāj, dodot tiem mieru, nāc pie mums un glāb mūs.

"Patiesi pienākas svētīgu teikt Tevi, Dievadzemdētāju, mūžam svētīgo un visnenoziedzīgo un mūsu Dieva Māti. Mēs augsti teicam Tevi, īsteno Dievadzemdētāju, kas esi cienījama augstāk par ķerubiem un slavējama daudz augstāk par serafiem, kas jaunavībā Dieva Vārdu esi dzemdējusi."

Slava Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.

Mūsu svēto tēvu lūgšanu dēļ, Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, apžēlojies par mums. Āmen.