Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Grūtnieces lūgšana

 

Visgodājamā Dievmāt, apžēlo mani, savu kalponi (vārds) un  palīdzi man atbildīgajā bērna iznēsāšanas laikā, kas jāpanes visām grūtajām Ievas meitām.

Tu svētītākā starp sievām, atceries, ar kādu prieku un mīlestību reiz steidzies uz kalnu zemi apciemot savu grūto radinieci Elizabeti (Jāņa Kristītāja māti) un kādu brīnumainu sarosīšanos mātē un bērnā izsauca Tava žēlastības pilnā klātbūtne (Lk.1:39-44). Tavas neizsmeļamās labsirdības dēļ vainago manu, Tavas necienīgās kalpones, grūtniecības laiku ar laimīgām dzemdībām.

Piešķir žēlastību, lai bērns, kas šobrīd dus zem manas sirds, ienākdams pasaulē, līdzīgi Elizabetes bērniņam, priecīgi rosītos, savā nevainīgajā būtnē pagodinot Dievišķo Kungu un Pestītāju, Kurš mīlestības dēļ uz mums, grēcīgajiem, neuzskatīja par pazemojumu Pats kļūt par Zīdaini.

Neizsakāmais prieks, ar kādu pildījās Tava jaunavīgā sirds, uzlūkojot savu jaundzimušo Dēlu un Kungu, lai saldina manas rūgtās bažas par sāpēm, kādas būs jāpanes dzemdējot.

Mana Dzīvība - Pestītājs, ko Esi dzemdējusi, lai sargā manu dzīvību bērna dzimšanas brīdī un lai pieskaita manas miesas augli Dieva izredzēto pulkam.

Uzklausi, Vissvētā Debesu Ķēniņiene, manu pazemīgo lūgšanu un pieņem mani, nabaga grēcinieci, par savas žēlastības acuraugu un lai nekaunos par savu paļaušanos Tavai lielajai žēlsirdībai.

Patver mani,  kristiešu Palīdze, slimību Dziedinātāja,  lai arī es tieku izredzēta piedzīvot to, ka esi žēlsirdības Māte, un lai vienmēr apliecinu Tavu žēlastību, kas nekad nenoraida nabagu lūgšanas un paglābj visus, kas Tevi piesauc bēdās un sāpēs. Āmen.