Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Pateicības lūgšanas

 

Pateicības lūgšanas par katru Dieva labdarīšanu

(4.meld.) Tavi necienīgi kalpi, Kungs, pateicīgi būdami par Tavām lielām labdarīšanām, kas ar mums notikušas, mēs, godādami Tevi, teicam, slavējam, pateicamies, dziedam un augstiteicam Tavu sirdsžēlastību, un kā kalpi ar mīlestību Tev saucam: Gods Tevim, mūs Labdarītājs, Pestītājs!

Slava…

(3.meld.) Tavas labdarīšanas un dāvanas bez nopelna saņēmuši, mēs kā necienīgi kalpi, ak Valdītājs, pie Tevis sirsnīgi steidzamies, cik spēdami pateicību atnesam, un slavēdami Tevi kā Labdarītāju un Radītāju, saucam: Gods Tevim, ak Visžēlīgais Dievs!

Tagad...

(1.meld.) Atpestī, Kungs, Savus ļaudis un svētī Savu mantojumu; pareizticīgajiem kristiešiem dod uzvarēt pretiniekus, un ar Savu Krustu sargi Savu draudzi.