Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūgšana par mirušajiem

 

Tropāri. 4. meldiņš.

Ar aizmigušo taisno dvēselēm, ak Pestītājs, dod dusu Sava kalpa dvēselei, to sargādams svētīgā dzīvošanā, kas ir pie Tevis, Cilvēkumīļotājs.

Tavā dusas vietā, Kungs, kur visi svētie dus, dod dusu arī Sava kalpa dvēselei, jo Tu vien esi Cilvēkumīļotājs.

Slava…

Tu esi Dievs, kas nokāpis ellē un cietumnieku saites atraisījis, dod Tu Pats dusu arī Sava kalpa dvēselei.

Tagad… 

Ak vienīgā šķīstā un nenoziedzīgā Jaunava! Tu Dievu pārdabiski esi dzemdējusi, lūdz, lai viņa dvēsele top izglābta.

 

5. meldiņš.

Dod, mūsu Pestītāj, Savam kalpam dusu pie tiem taisniem un liec tam dzīvot Tavos pagalmos, kā ir rakstīts, un novērs kā Žēlīgais Savu vaigu no viņa tīšiem un netīšiem grēkiem, un no visa, ko viņš ir darījis zinādams un nezinādams, ak Cilvēkumīļotājs!

Kas no Jaunavas esi atspīdējis pasaulei, ak Kristus, mūsu Dievs, un ar Viņu mūs darījis par gaismas bērniem,- apžēlojies par mums.

 

Kondaks. 8. meldiņš.

Ar tiem svētiem dod dusu Sava kalpa dvēselei, ak Kristus, kur nav slimību, nedz noskumšanas, nedz nopūšanās, bet nebeidzama dzīvošana.

 

Ikoss.

Tu Viens Pats esi nemirstīgs, Tu esi radījis un darījis cilvēku. Mēs, zemes dzīvotāji, no zemes esam radīti un tai pašā zemē noiesim, kā esi pavēlējis Tu, kas mani esi radījis un uz mani sacījis: zeme tu esi un zemē būs tev noiet, kur mēs visi cilvēki noiesim: kapa raudu vietā dziedādami dziesmu: Alleluja! Alleluja! Alleluja!