Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūgšana Vissvētajai Dievmātei pie Viņas brīnumdarītājas Tihvinas ikonas

Vissvētā Jaunava, debesu spēku Kunga Māte, Debesu un zemes Ķēniņiene, mūsu pilsētas un valsts Visuspēcīgā Aizstāve! Pieņem šo slavas un pateicības dziedājumu no mums, Taviem necienīgajiem kalpiem, un uznes mūsu lūgšanas pie Dieva Tava Dēla troņa, lai Viņš ir žēlsirdīgs pret mūsu sliktajiem darbiem un lai nepārstāj Viņa svētība tiem, kas godā Tavu vissvēto vārdu un ticībā un mīlestībā zemojas pie Tavas brīnumdarītājas svētbildes. Mēs nebūtu cienīgi saņemt žēlastību no Viņa, ja vien Tu, Valdniece, nebūtu lūgusi Viņa žēlastību mums, jo Tev viss no Viņa ir iespējams. Tāpēc pie Tevis Tveramies kā pie drošas un ātras mūsu Aizstāves: sadzirdi mūs, kas Tevi lūdzam, ņem mūs Savā visuvarenajā patvērumā un izlūdz Dievam Tavam Dēlam mūsu ganiem dedzību un nomodu par dvēselēm, pilsētas pārvaldītājiem gudrību un spēku, tiesnešiem godīgumu un žēlastību, skolotājiem saprātu un pazemīgu gudrību, laulātajiem mīlestību un saticību, bērniem paklausību, sāpinātajiem pacietību, pāri darītājiem Dieva bijāšanu, cietējiem vīrišķību, priecīgajiem atturību; bet mums visiem saprāta un dievbijības garu, žēlastības un lēnprātības garu, šķīstības un patiesības garu. Vissvētā Valdniece, esi žēlsirdīga Taviem nevarīgajiem ļaudīm: izkaisītos sapulcini, nomaldījušos uzved uz patiesības ceļa, vecos balsti, jaunos pasargā tiklībā, mazos audzini un uzlūko mūs visus ar Tavas aizstāvības žēlsirdīgo skatienu, izcel mūs no grēku dzelmes un apgaismo mūsu sirdis, lai redzētu pestīšanu. Esi mums žēlsirdīga šeit un tur, zemes dzīvē un Tava Dēla baisajā tiesā: dari, lai mūsu tēvi un brāļi, kas ticībā un grēku nožēlā no šīs dzīves aizgājuši, iemanto mūžīgo dzīvi kopā ar Eņģeļiem un visiem svētajiem. Jo Tu, Valdniece, esi Debesu slava un zemes iemītnieku paļāvība, Tu esi mūsu Cerība Dievā un Aizstāve ticībā pie Tevis nākušajiem. Tāpēc Tevi lūdzamies un Tev kā Visuvarenajai Palīdzētājai paši sevi un viens otru, un visu savu dzīvi nododam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.