Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūgšana svētajai Pēterburgas Ksenijai

 

Ak, svētā un svētlaimīgā māte Ksenija! Tu dzīvoji Visaugstākā patvērumā un ar Dievmātes gādību tiki stiprināta panest badu un slāpes, aukstumu un karstumu, pārciest apsmieklu un vajāšanas, saņēmusi no Dieva gaišredzību un brīnumdarīšanas spējas, tagad atdusies Visuvarenā ēnā. Un lūk, svētā Baznīca kā smaržojošs zieds tevi godina. Stāvot pie tavas apbedījuma vietas, tava svētā tēla priekšā, tev pašai it kā dzīvai atrodoties mūsu vidū, mēs tevi lūdzam: pieņem mūsu lūgšanas un pienesi tās žēlsirdīgajam Debesu Tēvam kā tāda, kurai ir dots uzdrošināties Viņa priekšā; izlūdzies mūžīgu pestīšanu tiem, kas nāk pie tevis, bagātīgu svētību labu darbu veikšanai, izpestīšanu no nelaimēm un bēdām. Iestājies par mums, necienīgiem un grēcīgiem, ar savām svētajām aizlūgšanām mūsu visžēlīgā Pestītāja priekšā.

Palīdzi svētā un svētlaimīgā māte Ksenija, lai mazuļi tiek apgaismoti Svētās Kristības un Svētā Gara zīmoga gaismā, la pusaudži tiktu audzināti ticībā, godīgumā un dievbijībā; lai tiem ir sekmes mācībās; sirgstošos un vājiniekus  izdziedini; ģimenes cilvēkiem nosūti mīlestības  un saprašanās garu; mūku kārtā esošos apdāvini ar spēju izcīnīt labo ticības cīņu un pasargā tos no neslavas cēlējiem; draudzes ganus iestiprini Svētā Gara spēkā; mūsu tautu un zemi pasargā mierā bez dumpības; izlūdz mirējiem iespēju neaiziet bez svēto Kristus Noslēpumu baudīšanas. Mēs ceram un paļaujamies uz tavu palīdzību, jo tu esi uzklausītāja un izpestītāja; mēs pateicamies tev un kopā ar tevi slavinām Tēvu un Dēlu un Svēto Garu tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.