Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Svētdienu 8. meldiņu tropāri, kondaki, prokimeni

 

Tropārs, l. meldiņš.

Kad akmens no jūdiem bija aizzīmogots/ un karavīri Tavas visšķīstās miesas sargāja,/ tad Tu, Pestītājs, augšāmcēlies trešā dienā,/ pasaulei dzīvību dāvinādams./ Tāpēc debess karapulki sauca uz Tevi, ak Dzīvības Devējs:/ gods Tavai Augšāmcelšanai,/ gods Tavai valstībai,/ gods Tavai uzlūkošanai,. Kristu, vienīgais Cilvēkumīļotājs.

   

Tropārs, 2. meldiņš.

Kad Tu, nemirstīgā Dzīvība, nokāpi nāves valstībā,/ tad elli nonāvēji ar Dievības spožumu,/ un kad arī mirušos no elles dziļumiem Tu uzmodināji,/ tad visi debess karapulki sauca:/ gods Tevim, Dzīvības Devējs Kristus, mūsu Dievs.

 

Tropārs, 3. meldiņš.

Debesis lai priecājas,/ zeme lai līksmojas,/ jo tas Kungs ir darījis varenus darbus ar savu elkoni,/ nāvi ar nāvi iznīcinājis,/ tas pirmais tapis starp mirušiem,/ no elles dziļumiem mūs ir izglābis/ un pasaulei dāvinājis lielu žēlastību.

 

Tropārs, 4. meldiņš.

Tā Kunga mācekles,/ dabūjušas no eņģeļa dzirdēt gaišu sludināšanu par augšāmcelšanos,/ un vectēvu pazudināšanu atmetušas,/ uz apustuļiem priecādamās sacīja:/ nāve ir izdeldēta,/ Kristus Dievs ir augšāmcēlies,/ pasaulei dāvinādams lielu žēlastību.

Tropārs, 5. meldiņš.

Ticīgie ļaudis! Lai mēs teicam un pielūdzam to Vārdu,/ Kam līdz ar Tēvu un Garu nav iesākuma,/ Kas mūsu pestīšanas labad piedzimis no Jaunavas,/ jo Viņam patika miesā uzkāpt krustā/ un izciest nāvi,/ un uzmodināt mirušos ar Savu goda pilno Augšāmcelšanos.

 

Tropārs, 6. meldiņš.

Eņģeļu spēki pie Tava kapa parādījās/ un tie sargi palika kā miruši,/ un Marija kapā stāvēja,/ meklēdama Tavu visšķīsto miesu./ Elli Tu esi licis cietumā,/ neaizskārts no viņas,/ Jaunavai esi pretī gājis, dzīvību dāvinādams./ Gods Tevim, Kungs, Kas no miroņiem esi augšāmcēlies.

 

Tropārs, 7. meldiņš.

Kristus Dievs! Tu ar Savu Krustu nāvi esi iznīcinājis,/ ļauna darītājam paradīzi atvēris,/ mirres nesējām raudāšanu remdējis/ un tām esi pavēlējis, lai sludina apustuļiem,/ ka Tu esi augšāmcēlies,/ pasaulei dāvinādams lielu žēlastību.

 

Tropārs, 8. meldiņš.

No augstienes Tu esi nokāpis, ak Sirdsžēlīgais,/ uz trim dienām aprakšanu esi pieņēmis,/ lai mūs izglābtu no mokām./ Gods Tevim, Kungs, mūsu Dzīvība un Augšāmcelšanās.