Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūgšana svētajam Nikolajam Brīnumdarim

 

Tropārs, 4.balss

Pateicības atziņa Kristū ir darījusi Tevi draudzei par ticības mērauklu, lēnprātības paraugu un atturības skolotāju.

 

Kondaks, 3.balss

Likijas Mirās, svētais Nikolaj, Tu tiki atklāts kā svētkalpotājs, jo sasniedzis dievišķo līdzību, izplatīdams Kristus evaņģēliju un piepildījis Kristus mīlestības bausli Tu esi nodevis savu dvēseli par tavu ganāmo pulku un izglābis no nāves nevainīgos; šī iemesla dēļ Dievs tevi iesvētīja Debesu valstības noslēpumos.

 

Augstiteikšana

Mēs paaugstinām Tevi, svētītāj un tēvs Nikolaj, un godinām tavu piemiņu, jo Tu lūdz Kristu, mūsu Dievu, mūsu dēļ.