Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūgšana par slimajiem

 

Tropārs, 4.balss

Ak, Kristu, Tu vienīgais, kas nekavējies glābt un aizstāvēt, pasteidz palīgā Saviem cietējiem kalpiem (vārdi), dodot palīdzību no Augšienes un izglābdams tos no vājībām un slimības rūgtuma; Dievadzemdētājas lūgšanu dēļ atjauno tiem veselību, lai tie nemitīgi slavētu Tevi, Vienīgo, kas patiesi mīli cilvēkus.

 

Kondaks, 3.balss

Pestītāj, kā citkārt Tu dziedināji Pētera sievas māti un paralizēto, ko Tev uz gultas pienesa, tā arī tagad, Žēlsirdīgais, apmeklē un izdziedini uz slimības gultas sirgstošo un nāves moku sagrauzto cietēju (vārds), jo Tu viens esi nesis mūsu vājības un sērgas; Tu visu iespēj, jo esi bagāts Žēlastībā.

 

Lūgšana

Visspēcīgais Valdniek, svētais Kungs, kas pārmāca, bet nenodod nāvei, kas atbalsta visus krītošos, un kas padara atkal taisnus visus nomākto stāvus, kas ārstē cilvēku miesas vājumus, - mēs lūdzam Tevi, mūsu Dievs: žēlastībā piemeklē savu slimo kalpu (vārds), piedod viņam visus grēkus, tīšus un netīšus. Kungs, sūti no debesīm savu dziedinošo spēku, pieskaries  viņa miesai, dzesē slimības karstumu, remdē ciešanas un izdziedini katru slēptu vainu; esi sava kalpa (vārds) Ārsts, piecel to no slimības un ciešanu gultas veselu. Atgriez to Baznīcai labiem un darbiem un paklausībai. Mūsu Dievs, Tev pieder vara mūs žēlot un glābt, tāpēc mēs Tevi slavējam un godājam, Tēvu un Dēlu un Svēto Garu, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

Lūgšana par ceļojošiem

 

Tropārs, 2.balss

Kungs, Jēzu Kristu, Tu esi Ceļš un Patiesība! Sūti saviem kalpiem (vārdi), kā kādreiz Tobijam, ceļa biedru Tavu Eņģeli, kas pasargātu viņus no visādām nelaimēm un ļaunuma; lai tas notiek Tavas cilvēku mīlestības spēkā, Tev par godu un pēc Dievadzemdētājas lūgšanām.

 

Kondaks, 2.balss

Mūsu Pestītāj, Tu ceļoji kopā ar Lūku un Kleopu uz Emausas pilsētu, esi arī tagad kopā ar saviem kalpiem (vārdi), kas vēlas doties ceļojumā; izglāb no visāda ļaunuma, kas varētu tiem atgadīties, jo Tu savā cilvēku mīlestībā iespēj visu, ko vēlies.

 

Lūgšana

Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, pateisais un dzīvais Ceļš, kas atradies ceļojumā uz Ēģipti kopā ar Jāzepu un Savu Māti Jaunavu; Tev labpatika arī pievienoties Lūkam un Kleopam ceļā uz Emausu! Un tagad mēs pazemīgi Tevi lūdzam, Vissvētais Valdniek, paliec pie Saviem kalpiem ar žēlastību. Un sūti savu sargeņģeli un padomdevēju kā Tobijam, kas pasargā no jebkādas redzamo un neredzamo ienaidnieku ļaunās darbības un pamāca Tavu baušļu pildīšanai, pasargā mierā, labklājībā un veselībā, atvedot atpakaļ neskartus, ar labu izdošanos. Dāvā, lai visi labie nodomi piepildās Tev par godu un slavu. Jo Tu iespēj mūs apžēlot un glābt; mēs godinām Tevi kopā ar Tavu mūžīgo Tēvu un Tavu Vissvēto, Žēlīgo un Dzīvudarošo Garu, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

Lūgšana pēc savstarpējas vienošanās

 

Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, Tavas vissvētās lūpas ir sacījušas:

Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. Nemainīgi ir Tavi vārdi, Kungs; Tava žēlastība ir nebeidzama un Tavai cilvēkmīlestībai nav robežu. Tamdēļ mēs lūdzam Tevi: dāvā mums, Saviem kalpiem (vārdi), kas esam vienojušies lūgt Tevi (vajadzība); lūdzu piešķir mums prasīto, taču ne mūsu, bet Tavs prāts lai notiek mūžīgi mūžos! Āmen.