Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūgšana par mīlestības vairošanu

 

Lūgšanas par mīlestības vairošanu

Kristus! Tu Savus apustuļus esi savienojis ar mīlestības saiti un ar to mūs, Savus ticīgos kalpus, esi cieši savienojis ar Sevi; dod Dievadzemdētājas lūgšanu dēļ, ak vienīgais Cilvēkumīļotājs, ka mēs pildām Tavus baušļus un bez viltus cits citu mīlējam.

Lēnprātīgais Kungs! Tu esi lūdzis par tiem, kas Tevi krustā sita, un Saviem kalpiem esi pavēlējis lūgt par ienaidniekiem. Tad nu mēs pazemīgi lūdzam Tevi: piedod tiem, kas mūs ienīst un apbēdina un no visa ļaunuma un blēdības ceļa vadi viņus uz brālīgu un labdarīgu dzīvošanu, lai mēs saderīgi un vienprātīgi varam slavēt Tevi, Cilvēkumīļotāju.

Aizstāvētājs, Karavadonis un Kungs, elles Uzvarētājs! Es, Tavs radījums un kalps, kā izglābts no mūžīgas nāves, pateicības dziesmas Tev dziedu; bet kad nu Tev ir neizsakāma sirdsžēlastība, tad izglāb no visām bēdām mani, kas saucu: Jēzu, Tu Dieva Dēls, apžēlojies par mani!