Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Lūšana Svētajam Jānim Pakāpniekam

 

Ak, Dievam tīkamais, sirdsskaidrais tēvs Jāni, pazemīgi tveramies pie tavas aizbildniecības un aizstāvības Dieva priekšā. Zinām, ka daudz spēj taisnā lūgšana. Nepārtrauc lūgt par mums Dievu. Sniedz mums palīdzīgu roku visās mūsu bēdās un ciešanās. Atdari mums Dieva žēlastības durvis. Izlūdz žēlīgajam Dievam visu mūsu grēku piedošanu un atbrīvošanos no visa ļaunā, un ar tavu neizsakāmi žēlsirdīgo aizbildniecību šeit mierā dzīvi nodzīvot un būtu cienīgi uz dzīvo zemes redzēt labo Debesu valstībā slavējot Tēvu un Dēlu un Svēto Garu tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

Tropārs

Kā tuksneša iemītnieks un eņģelis miesā, kā brīnumdaris esi atklājies, mūsu Dieva nesējs, tēvs Jāni, ar gavēni, nomodu, lūgšanām debesu dāvanas saņēmis, vārgos un dvēseles, kas ticībā paļāvās, izārstēji. Gods tavam spēka devējam, gods tavam kronētājam, gods dziedināšanai, kas tavos darbos notikusi.

Kondaks

Mūsu tēvs, mācītājs, Jāni! Kungs tevi ir licis uz īstenas sātības augstuma, kā bezviltīgu zvaigzni, kas pasaules galus apgaismo.