Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila, iekavās pēc vecā)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (19. dec.) Moceklis Tarsas Bonifācijs un taisnā Aglaīda, mocekļa Bonifāciaja īpašniece (290). Moc. Elija, Provs un Āriss ēģiptieši (308). Svētt. Bonifācijs Žēlsirdīgais, Ferentijas bīsk. (VI). Moc. Dārijs, Nikomidijā. Sirdsskaidrais Pečoru Elija Muromietis (1188).  Moc. Polieukts un Timotejs diakoni (IV). Svētt. Gregorijs, Omiritas bīskaps (ap 552).

2. (20. dec.) Svētmoc. Ignācijs Dievnesējs (107). Taisnais Kronštates Jānis (1908). Sirdssk. Pečoru Ignācijs (1435). Svētt. Filogonijs,  Antiohijas bīskaps (323). Svētt. Daniels, Serbijas arhibīskaps (1338).

3. (21. dec.) Moc. Juliāna un ar viņu 500 vīri un 130 sievas, kas cietuši Nikomidijā (304). Svētt. Pēteris, Maskavas metropolīts, brīnumdaris (1326). Svētmoc. Mihails presbiters (1918). Svētmoc. Nikita, Belevas bīskaps (1938). Taisnticīgā kņaziene Vjazemas Juliāna (1406). Svētlaim. Vjatas Prokopijs, ģeķis Kristus dēļ (1627). Moc. Temistoklejs (251).

4. (22. dec.) Lielmoc. Anastasija, Valguraisītāja (ap 304). Svētmoc. Dimitrijs un Teodors presbiteri (1938). Moc. Krisogons, Evods, Evtihians un citi (ap 304).

5. (23. dec.) 10 Krētas mocekļi Teoduls, Satornins, Evpors, Gelanzijs, Eunikiāns, Zotiks, Pompijs, Agatopuss, Vasilids un Evarests (III). Svētmoc. Bazilijs (Vasīlijs) presbiters un sirdssk. moc. Makārijs un Jānis (1938). Svētt. Teokrists, Novgorodas arhibīskaps (1310). Sirdssk. Nifonts, Kipras bīskaps (IV). Sirdssk. Pāvils, Neocēzarejas bīskaps (IV).

6. (24. dec.) Kristus Piedzimšanas priekšsvētki. Sirdsskaidrā mocekle Eugēnija un ar viņu mocekļi Prots, Jakinfs un mocekle Klaudija (ap 262). Sirdssk. moc. Inokentijs(1928). Svētmoc. Sergijs presbiters (1942). Sirdssk. Nikolajs, mūks (IX). Moc. Hiacints.

7. (25. dec.) Mūsu Kunga Dieva un Glābēja Jēzus Kristus Piedzimšana.

8. (26. dec.)  Kristus Piedzimšanas svētku atsvēte. Vissvētās Dievmātes goda diena. Taisnais Jāzeps Saderinātais, ķēniņš Dāvids un Jēkabs, Kunga brālis. Svētmoc. Eufīmijs, Sardisas bīskaps (ap 840). Sirdsskmoc. Optinas Izākijs II (1938). Svētmoc. Aleksandrs un Dimitrijs, presbiteri (1918). Svētmoc. Leonīds, Mariskas bīskaps, Aleksandrs un sirdsskmoc. Anfisa un Makārija (1937). Sirdsskmoc. Augusta un Marija, moc. Agripinna (1938). Sirdssk. Sinadas Konstantīns (VIII). Sirdssk. Evarests (IX). Sv. Kaspars no trim gudrajiem (magiem), kas bija pielūguši Jaunpiedzimušo Kristu.

9. (27. dec.) Ap. pirmmoc. un arhidiakons Stefans (34). Sirdssk. Teodors Iezīmētais, apliecinātājs (ap 840). Svētmoc. Tihons, Voroņežas arhibīsk. (1919). Svētt. Teodors, Konstantinopoles arhibīskaps (ap 686).

10. (28. dec.) Ap. no 70 Nikanors (34). 20 000 Nikomidijā sadedzinātie mocekļi: priest. Glikērijs, Zinons, diak. Teofils, Dorotejs, Mardonijs, diak. Migdoniss,  Indiss, Gorgonijs, Pēteris, Eufīmijs, mocekles Agafija (Agate), Domna, Teofila un citi (302). Svētmoc. Nikodēms, Belgradas bīskaps, un Arkādijs diakons (1918). Svētmoc. Aleksandrs presbiters (1920). Svētmoc. Arets presbiters (1938). Sirdssk. Lomas, Jaroslavas Inācijs (1591).

11. (29. dec.) Mocekļi 14000 jaundzimušie, no Hēroda Betlēmē nogalinātie (I). Sirdssk. Markels, "Neaizmiegošo" klostera igumens (485). Sirdssk. Tadejs Apliecinātājs (818). Svētmoc. Teodosijs presbiters (1938); mocekles Natālija, Natālija, Eudokija, Anna, Matrona, Barbara, Anna, Eudokija, Efrosīnija, Agripina, un Natālija (1942). Sirdssk. Pečoru Marks, Teofils un Jānis (XI-XII). Sirdssk. Omučas Teofils (XV).

12. (30. dec.) Svētt. Makārijs, Maskavas metrop. (1563). Moc. Anīsija (285-305). Ap no 70 Timons (I). Svētmoc. Zotiks presbit. (IV). Moc. Marija (1946). Moc. Nikomīdijas Filarets (311). Sirdssk. Cēzarejas Teodora (VIII). Sirdssk. Konstantinopoles Teodora (X).

13. (31. dec.) Sirdssk. Melānija Romiete (439). Svētl. Albīna, sirdssk. Melānijas māte. Svētmoc. Mihails presbit. (1937); moc. Pēteris (1938).

14. (1.) Kunga apgraizīšana. Svētītājs Bazīlijs Lielais, arhibīskaps Kapedoķijas Cēzerejā (379). Sv. Emīlija, svētt. Bazilija Lielā māte (IV). Svētmoc. Platons, Rēveles bīskaps, un ar viņu Mihails un Nikolajs presbiteri (1919). Svētmoc. Aleksandrs, Samaras arhibīskaps, un ar viņu kopā Jānis, Aleksandrs, Jānis, Aleksandrs, Trofims, Vjačeslavs, Basilijs un Jēkabs presbiteri (1938). Moc. Ankiras Bazilijs (ap 362).

15. (2.) Svētt. Silvestrs, Romas bīskaps (335). Sirdssk. Sārovas Serafima otrreizējā mirstīgo atlieku atrašana (1833, 1991). Sirdssk. Pečoru Silvestrs (XII). Taisnā Lazarevas Juliāna (1604). Svētmoc. Teogēns, Parijas bīsk. (ap 320).

16. (3.) Prav. Malahija (400 pirms Kr.) Moc. Gordijs (IV).

17. (4.) 70 apustuļi: Jēkabs, Kunga brālis, evaņģēlisti Marks un Lūka, Kleops, Simeons, Barnaba, Josijs (Justs), Tadejs, Ananija, pirmmoc. arhidiakons Stefans, Filips, Prohors, Nikonors, Timons, Parmens, Timotejs, Tits, Filimons, Onīsims, Epfrass, Antips, Sīla, Siluāns, Kriskents, Krisps, Epenets, Androniks, Stahijs, Amplijs, Aristovuls, Rodions, Agavs, Rufs, Asinkrits, Flegonts, Herme, Petrovs, Hermijs, Linns, Gaijs, Filologs, Lukijs, Jāsons, Sosiparts, Olimps, Tertijs, Erasts, Kuatra, Evods, Onisofors, Klements, Sosfēns, Apolloss, Tihiks, Epafrodits, Karps, Kodrats, Marks, Zins, Aristrahs, Puds, Trofims, Marks, Artēms, Akila, Fortunats un Ahaiks, Dionīsijs Areopogīts un Simeons Nigers, (Kēfa, Cēzars un Alfejs). Sirdssk. Teokrists (800). Svētt. Eustātijs I, Serbijas arhibīskaps (ap 1285). Svētmoc. Aleksandrs, Stefans un Filips presbiteri (1933); svētmoc. Nikolajs (1939), svētmoc. Pāvils (1941). Sirdssk. Pečoru Ahils (XIV). Sirdsskmoc. Zosima un moc. Atanāsijs (III-IV).

18. (5.) Kunga Kristīšanas svētku priekšvakars. Svētā Bazīlija Lielā liturģija. Lielā ūdens iesvētīšana. Sirdssk. Apolonārija (ap 470).  Svētmoc. Teopempts un moc. Teons mags (303). Sirdssk. Aleksandrijas Sinklitikija (ap 350). Moc. Jāzeps un ar viņu 37 mocekļi (1921); moc. Eugēnija (1933); svētmoc. Sergijs presbiters (1934). Pravietis Miha (IX līdz Kr. Dz.). Sirdssk. Teostirijs un Mins (VI). Sirdssk. Krētas Gregors (ap 820). Sirdssk. Fostīrijs (VI).

19. (6.) Kunga Parādīšanās. Mūsu Kunga Dieva un Glābēja Jēzus Kristus Kristīšana.

20. (7.) Kunga Parādīšanās svētku atsvēte. Kunga Priekšteča un Kristītāja Jāņa goda diena. Svētmoc. Basilijs presbiters (1939); moc. Jānis (1940).

21. (8.) Sirdssk. Georgijs Hozevits (VII) un Emiliāns Apliecinātājs (IX). Svētmoc. Tērbatas priest. Izidors un ar viņu 72 Tērbatā cietušie (1472). Moc. Tils. Sirdssk. Gregors (XIII-XIV). Sirdssk. Domnika (ap 474). Sirdssk. Gregorijs, Pečoru brīnumdaris (1093). Sirdssk. Gregorijs, Pečoru vientuļnieks (XIII-XIV). Svētmoc. Viktors presbiters (1937); svētmoc. Dimitrijs (1938), Vladimirs presbiteri (1938), moc. Mihails (1938); svētais Mihails apliecinātājs, presbiters (1941). Sirdssk. Ugļičas Paīsijs (1504). Svētmoc. Kartērijs (304). Moc. Teofils diakons un Ellādijs (IV). Moc. Juliāns, Kelsijs (Celzijs), Antonijs, Anastasijs, mocekles Vasilissa un Marionilla, 7 pusaudži un 20 kareivji (313). Sirdssk. Ēģiptes Elija (IV). Moceklis Tbilisi Abo (786).

22. (9.) Svētītājs Filips, Maskavas un visas Krievijas metropolīts, brīnumdarītājs (1569). Moc. Polieukts (259). Pravietis Samejs (Šemaja) (X līdz Kr. Dz.). Svētt. Pēteris, Armēnijas Sebastijas bīskaps (IV). Sirdssk. Eustrātijs brīnumdaris (IX). Sirdssk. Kenas Pahomijs (XVI).

23. (10.) Svētt. Gregors, Nisas bīskaps (395). Svētītājs Teofans Vientuļnieks, Višenas (1894).  Sirdssk. Dometians, Malitinas bīskaps (601). Sirdssk. Markians (V). Sirdssk. Obnoras Pāvils (1429). Sirdssk. Valāmas Antips (1882). Svētmoc. Pēteris presbiters (1930); svētmoc. Anatolijs, Odesas metropolīts (1938); sirdsskmoc. Arsēnija (1939). Sirdssk. Pisemas Makārijs (XIV). Svētlaim. Teozva diakone, svētt. Gregorija māsa (358).

24. (11.) Sirdssk. Toodosijs Lielais, kopējo mītņu priekšnieks (529). Sirdssk. Novgorodas Mihails (ap 1453-1456). Svētmoc. Nikolajs, Teodors un Vladimirs presbiteri (1919). Sirdssk. Antiohijas Teodosijs (ap 412).

25. (12.) Mocekle Tatjana un ar viņu kopā Romā cietušie (226-235). Svētītājs Savva, Serbijas arhibīskaps (1237). Sirdssk. Belozeras Martinians (1483). Moc. Mertijs (284-305). Moc. Pēteris Avesalomits (309-310). Sirdssk. Tavenas Eupraksija (393).

26. (13.) Moc. Ermils un Stratoniks (ap 315). Sirdssk. Rostovas Iranarhs (1616). Sirdssk. Anzeras Eleazars (1656). Moc. Anijas Pēteris (309-310). Sirdssk. Jēkabs, Nizibijas bīskaps (350).

27. (14.) Apustuļiemlīdzīgā Ņina, Gruzijas apgaismotāja (335). Sirdssk. tēvi Sinajā un Raifā nonāvētie, Jesaja, Savva, Mozus un viņa māceklis Mozus, Jeremija, Pāvils, Ādams, Sergijs, Domns, Prokls, Ipatijs, Īzaks, Makārijs, Marks, Benjamins, Eusabijs, Elija un citi ar viņiem (IV-V). Sirdssk. Jānis apliecinātājs (1961). Sirdssk. Raifas Jāzeps Analitins (IV). Sirdssk. Teoduls (V). Sirdssk. Stefans (VIII).

28. (15.) Sirdssk. Tēbu Pāvils (314) un Jānis Kučniks (V). Svētmoc. Benjamins, Romanovas bīskaps (1930). Sirdsskmoc. Pansofijs (249-251). Sirdssk. Prohors (X) un Gabriels (XI) (Serbijā).

29. (16.) Goda došana apustuļa Pētera cienīgajām važām. Moc. Leonilla (161-180). Taisnais Maksims, Totemas priesteris (1650). Svētmoc. Jānis presbiters (1919). Moc. Spevsipps, Elevsipps, Malevsipps, viņu vecmāmuļa Leonilla, un ar viņiem Neons, Turvons un Jovilla (161-180). Moc. Danakts lasītājs (II).

30. (17.) Sirdssk. Antonijs Lielais (356). Sirdssk. Dimas Antonijs (1224). Svētmoc. Viktors presbiters (1931); svētmoc. Pāvils presbiters (1938). Sirdssk. Melnezera (Černeozero) Antonijs (XVI).

31. (18.) Svētītāji Atanāzijs (373) un Kirils (444), Aleksandrijas arhibīskapi. Sirdsskaidrie shimmūks Kirils un shimmūķene Marija (ap.1337), sirdsskaidrā Radoņežas Sergija vecāki. Moc. Sarmats, Tonijs un citi Ēģiptē cietušie. Svētmoc. Mihails presbiters (1919); svētmoc. Vladimirs, Nikolajs, Sergijs presbiteri (1938). Sirdssk. Atanāzijs (1550). Taisnais Navolocas Atanāzijs (XVI-XVII). Sirdssk. Kipras Markians (388).