Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (18. sept.) Sirdssk. Eumēnijs, Gortinas bīsk. (VII). Sirdssk. Optinas Hilarons (1873). Svētmoc. Aleksijs un Pēteris presbiteri (1918). Svētmoc. Amfilohijs, Krasnojarskas bīsk., Jānis, Boriss, Mihails, Vladimirs, Benjamins, Konstantīns presbiteri un moc. Sergijs (1937).  Moc. Ariadna (II). Moc. Sofija un Irīna (III). Moc. Kastors. Moc. Bidzins, Šalva un Elizbārs, Ksanas ķēn. Gruzijā (1660).

2. (19. sept.) Moc. Trofims, Savatijs un Dorimedonts (276). Moc. Zosima tuksneša vientuļnieks (IV). Taisnticīgais kņazs Smoļenskas Teodors (1299) un viņa bērni Dāvids (1321) un Konstantīns, Jaroslavas brīnumdari. Sirdssk. Zasimovas Aleksijs (1928). Svētmoc. Konstantņs un ar viņu divi mocekļi (1918). Svētmoc. Nikolajs presbiters (1919). Svētmoc. Nils presbiters (1938). Taisntic. lielais kņazs Černigovas un Kijevas Igors (1147).

3. (20. sept.) Moc. un apliecinātājs Mihails, Černigovskas kņazs, un viņa bajārs Teodors, brīnumdari (1245). Lielmoc. Eustātijs Plakida (ap 118). Sirdssk. un taisntic. Brjanas kņ. Oļegs (ap 1285). Svētmoc. Teoktists un Aleksandrs presbiteri (1937). Visu Brjanas svēto goda diena.

4. (21. sept.) Apustulis no 70 Kodrats (ap 130). Svētt. Dimitrija, Rostovas metr. pīšļu atrašana (1752). Svētmoc. Aleksandrs, Aleksijs, Konstantīns, Jānis presbiteri (1918). Sirdsskmoc. Maurīcijs un ar viņu moc. Bazilijs un Vladimirs (1937). Svētmoc. Valentīns, Aleksandrs, Jānis, Andrejs, Pēteris, Jānis presbiteri (1937). Svētmoc. Jānis presbiters (1938). Svētmoc. Bazilijs presbiters (1942). Svētmoc. Ipatijs bīskaps un Andrejs presiters (ap 730-735). Sirdssk. Šužgoras Daniels (XVI). Sirdssk. Zaonikievas Jāzeps (1612). Svētt. Izākijs un Meletijs, Kipras bīskapi. Moc. Eusēbijs un Prisks.

5. (22. sept.) Prav. Jona (VIII līdz K.Dz.). Svētmoc. Toks, Sinopijas bīsk. (117). Sirdssk. Jona presbiters (IX), Svētt. Teofana, Kanonu rakstītāja, tēvs un Teodors Iezīmētie. Moc. Toks (ap 320). Taisnais Pēteris, bijušais miutnieks (VI). Sirdssk. Jašezeras Jona (1589-1592). Sirdssk. Žabinas Makārijs brīnumdaris (1623). Visu Tulas svēto goda diena.

6. (23. sept.) Pravieša, Kunga Priekšteča un Kristītāja Jāņa ieņemšana. Svētmoc. Jānis presbiters (1937). Svētt. Inokentija, Maskavas metropolīta izslavēšana (1977). Sirdssk. sievas Ksantipa un Poliksēnija (109). Moc. jaunava Iraīda (ap 308). Moc. Andrejs, Jānis un Jāņa bērni Pēteris un Antonins (IX).

7. (24. sept.) Pirmmoc. un apustuļiem līdzīgā Tekla (I). Svētmoc. Bazilijs diakons (1918). Svētmoc. Andrejs un Pāvils presbiteri, sirdsskmoc. Vitālijs un moc. Bazilijs, Sergijs un Spiridons (1937). Svētmoc. Nikandrs presbiters (1939). Sirdssk. Koprijs (530). Sv. ķēniņš Serbijas Stefans (1224) un viņa dēls sv. Ķēniņš Serbijas Vladislavs (1230-1239). Sirdssk. Nikandrs tuksneša iemītnieks, Pleskavas brīnumdaris (1581). Sirdsskmoc. Vologodas Galaktions (1612).

8. (25. sept.) Sirdssk. Aleksandrijas Efrosīnija (V). Sirdsskaidrā Radonežas Sergija, visas Krievijas brīnumdara, miršanas diena (1392). Sirdsskmoc. Pafnūtijs ēģiptietis un ar viņu 546 mocekļi (III). Sirdssk. Suzdaļas  Efrosīnija, pasaulē Teodulija (1250). Svētt. Hermaņa, Kazaņas arhibīskapa, pīšļu pārnešana (1595).

9. (26. sept.) Apustuļa un evanģēlista Jāņa Dievvārdmācītāja (Teologa) nāves diena (II sākums). Svētītājs Tihons, Maskavas un visas Krievijas patriarhs. Svētmoc. Atanazijs presbiters, moc. Jānis un Nikolajs (1937). Svētmoc. Vladimirs presbiters (1939). SIrdssk. Novgorodas Efrēms (1492).

10. (27. sept.) Svētmoc. Pēteris, Krutskas metropolīts (1937). Apustuļi no 70 Marks, Aristarhs un Zins (I). Moc. Kalistrats un viņa karadraudze: Gimnasijs un citi (304). Sirdssk. Solovku Savatijs (1435). Svētmoc. Dimitrijs presbiters (1918). Svētmoc. Teodors presbiters (1937). Moc. Epiharija (III-IV). Sirdssk. Ignācijs (963-975).

11. (28. sept.) Sirdsskaidrais Haritons Apliecinātājs (ap 350). Sirdsskaidrie shimmūks Kirils un shimmūķene Marija, sirdssk. Radoņešas Sergija vecāki (1337). Moc. Anna (1925). Sirdsskmoc. Ilarions, sirdsskmoc. Mihaila (1937). Prav. Baruhs (VI līdz Kr.). Visu Kijevas-Pečoru Tuvo alu (sirdssk. Antonija) sirdsskaidro tēvu goda diena. Moc. Aleksandrs, Alfejs, Zosima, Marks gans, Nikons, Neons, Iliodors un citi (IV). Taisntic. Vjačeslavs, Čehijas ķēn. (935). Sirdssk. Sjanžemas Haritons (1509). Sirdssk. Iloezeras Irodions (1541).

12. (29. sept.) Svētmoceklis Jānis, Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps (1934). Sirdssk. Teofans žēlsirdīgais Gazā. Sirdssk. Kiriaks vientuļnieks (556). Moc. Dads, Gavedejs un Kazdojs (IV).

13. (30.sept.) Svētītājs Mihails, pirmais Kijevas metropolīts (992). Svētmoceklis Gregorijs, bīskaps, Armēnijas apgaismotājs (ap 335). Sirdssk. Vologodas Gregorijs brīnumdaris (1442). Svētmoc. Prokopijs presbiters (1918). Svētmoc. Pēteris, Vjačeslavs, Pēteris, Simeons presbiteri, sirdsskmoc. Aleksandra, moc. Aleksijs un Matejs, moc. Apolinārija (1937). Svētmoc. Leonīds presbiters (1938). Moc. Ripsīmija, Gaijanija un ar viņām 35 svētās jaunavas (IV sākums).

14. (1.) Mūsu Vissvētās Valdnieces Dievadzemdētājas un Mūžamjaunavas Patvēruma svētki. Apustulis no 70 Ananija (I). Sirdssk. Romāns Saldidziedātājs (ap 556). Sirdssk. Novgorodas Savva (1461). Svētmoc. Mihails presbiters (1920). Svētmoc. Aleksandrs, Georgijs, Nikolajs presbiteri (1937). Sirdsskmoc. Teodora (1940). Moc. Solunas Domnina (IV). Sirdsskmoc. Mihails, Zavijas igumens, un ar viņu 36 sirdsskaidrie mocekļi (780-790). Moc. Digna un citi Tomās.

15. (2.) Svētmoc. Kipriāns, moc Justīne un moc. Teokrists (304). Svētlaimīgais Andrejs, ģeķis Kristus dēļ (936). Moc. Dāvids un Konstantīns, Aragvetas kņazi (740). Taisntic. kņ. Kašinas Anna (1368). Sirdssk. Ugļičas Kassiāns (1504).

16. (3.) Svētmoc. Dionīsijs Areopagīts, Atēnu bīsk., priest. Rustiks un diak. Eleferijs (96). Svētt. Agafangels apliec., Jaroslavas metropol. (1928). Sirdssk. Jānis Hozevits, Cēzarejas bīsk. (VI). Svētl. Izākijs Hozevits (VI). Sirdssk. Dionīsijs, Pečoru vientuļnieks (XV).

17. (4.) Svētmoc. Irotejs, Atēnu bīskaps (I). Svētītāju Gurija, Kazaņas arhibīskapa, un Barsanūfija, Tveras bīskapa pīšļu atrašana (1595). Svētmoc. Dimitrijs presbiters (1918). Svētmoc. Nikolajs, Mihails, Jēkabs un Tihons presbiteri, sirdsskmoc. Bazilijs (1937). Sv. Hionija apliecinātāja (1945). Moc. Gaijs, Fausts, Eusēbijs un Herimons (III). Svētmoc.Kapetolija Pēteris (III-IV). Moc. Domnina un viņas meitas moc. Virineja (Veronika) un Proskūdija (Prosdokija) (305-306). Sirdssk. Amons (ap 350). Sirdssk. Pāvils Vienkāršais (IV). Moc. Davikts (Adaukts) un viņa meita Kalistēnija (IV). Taisntic. Novgorodas kņ. Vladimirs Jaroslava dēls, brīnumdaris (1052). Sirdssk. Pečoru Ellādijs un Onīsims (XII-XIII). Sirdssk. Amons, Pečoru vientuļnieks (XIII). Sv. taisnais Stefans Šiljanova dēls (1515).

18. (5.) Moc. Haritīna (304). Svētt. Pēteris Aleksijs, Jona, Filips un Ermogēns, Maskavas un visas Krievijas brīnumdari. Sirdssk. Gabriels apliec. (1959). Svētmoc. Dionīsijs, Aleksandrijas bīsk. (264-265). Moc. Persijas Mamelhva (ap 344). Sirdssk. Handzojas Gregorijs (861). Sirdssk. Pečoru Damians, presbiters, ārsts (1071), Jeremija (ap 1070) un Matejs (ap 1085) gaišredzīgie. Sirdssk. Haritina, Lietuvas ķēniņiene (1281).

19. (6.) Apustulis Toms (I). Svētmoc. Jānis presbiters (1937).

20. (7.) Moc. Sergijs un Bakhs (290-303). Svētmoc. Nikolajs presbiters (1942). Moc. Juliāns presbiters un Cēzerijs diakons (I). Moc. Tarsas Pelagija (290). Moc. Polihronijs presbiters (IV). Sirdssk. Sergijs Paklausīgais, Pečoru (ap XIII). Sirdssk. Vologodas Sergijs (1412). Sirdssk. Beloezeras Martiniāna pīšļu atrašana (1514).

21. (8.) Sirdssk. Pelagija (457). Svētmoc. Dimitrijs, Možajas arhibīsk., un ar viņu Jānis diakons, sirdsskmoc. Ambrozijs un Pahomijs, sirdsskmoc. Tatjana, moc. Nikolajs, moc. Marija un Nadežda (1937). Svētmoc. Jona, Veližas bīsk., Pēteris, Bazilijs, Pāvils, Pēteris, Vladimirs presbiteri, sirdsskmoc. Serafims, moc. Viktors, Jānis, Nikolajs un moc. Elizabete (1937). Sirdsskmoc. Varlāms (1930-o gadu beigas). Sv. Pelagija jaunava (303). Sirdssk. Taīsija (IV). Sirdssk. Pleskavas Dosifejs (1482). Sirdssk. Trifons, Vjatas arhimandrīts, brīnumdaris (1612).

22. (9.) Ap. Jēkabs, Alfeja dēls (I). Sirdssk. Anroniks un viņa sieva Atanāzija (V). Svētmoc. Konstantīns un Pēteris presbiteri (1918). Svētmoc. Konstantīns presbiters (1937). Taisnais ciltstēvs Ābrahams un viņa brāļa dēls Lats (2000 pirms Kr. Dz.). Moc. Eventijs (Juventins) un Maksims kareivji (361-363). Sv. Poplija apliecinātāja, Antiohijas diakonise (IV). Sirdssk. Galatijas Pēteris (IX).

23. (10.) VII Vispasaules  Koncila svēto tēvu piemiņa (787). Moc. Eulampijs un Eulampija (303-311). Sirdsskaidrais Optinas Ambrozijs (1891). Svētt. Inokentijs, Penzas bīskaps (1819). Moc. Teotekns (III-IV). Sirdssk. Vasiāns (V). Sirdssk. Teofils apliec. (VIII). Svētt. Amfilohijs, Vladimiras-Volinas bīsk. (1122). Visu Volinas svēto goda diena. Svētl. Andrejs, ģeķis Kristus dēļ, Totemas (1673).

24. (11.) Ap. Filips, viens no septiņiem diakoniem (I). Sirdssk. Teofans apliec., kanonu rakstītājs, Nīkajas bīsk. (ap 850). Sirdssk. Optinas Leo (1841). Visu Optinas starecu goda diena: Leo (1841), Makārijs (1860), Mozus (1862), Antonijs (1865), Ilarions (1873), Ambrozijs (1891), Anatolijs (1894), Izākijs (1894), Jāzeps (1911), Barsanūfijs (1913), Anatolijs (1922), Nektārijs (1928), Nikons apliecinātājs (1931), Izākijs svētmoceklis (1936). Svētmoc. Filarets un Aleksandrs presbiteri (1918). Svētmoc. Juvenālijs, Rjazaņas bīsk. (1937). Moc. Zinaīda un Tilonilla (I). Sirdssk. Teofans, Pečoru gavētājs (XII).

25. (12.) Moc. Provs, Tarahs un Androniks (304). Sirdssk. Kozma, Majumas bīsk., kanonu rakstītājs (ap 787). Svētt. Nikolajs apliec., Alma-Atas metrop. (1955). Sv. Jānis apliec. (1930). Svētmoc. Aleksandrs presbiters (1940). Moc. Domnika (286). Svētt. Mārtiņš žēlsirdīgais, Turas bīsk. (ap 400). Sirdssk. Amfilohijs, Glušicas igumens (1452). Jeruzalemes Dievmātes ikona (48).

26. (13.) Ibērijas Dievmātes ikona.  VII Vispasaules Koncila svēto tēvu piemiņa. Moc. Karps, Fiatiras bīskaps, Papals diakons, Agafodors un mocekle Agafonika (251). Sirdssk. Pečoru Benjamins (XIV). Sirdssk. Nikita apliecinātājs (ap 838). Moc. diak. Benjamins (421-424). Lielmoc. Zlata (Hrisa) bulgāru (1795). Moc. Florentijs (I-II)

27. (14.) Moc. Nazārijs, Gervasijs, Protasijs, Celzijs (54-68). Sirdssk. Serbijas Pareskeva (XI). Svētmoc. Mihails presbiters (1912). Svētmoc. Pēteris presbiters (1937). Sirdsskaidrais Nikola Svētulis, Čerņigovas kņazs, Pečoru brīnumdarītājs (1143). Moc. Silvians, Gazas prezbiters (IV).

28. (15.) Sirdssk. Solunas Eufīmijs Jaunais (889). Sirdssk. moc. Lukiāns, Antiohijas presbiters (312). Svētmoc. Simeons presbiters (1918); svētt. Atanāzijs apliecinātājs, Kovrovas bīskaps (1962). Svētt. Jānis, Suzdaļas bīskaps (XIV). Svētmoc. Pečoru Lukiāns (1243). Moc. Sarvils un Vevejs (II). Svētt. Savins, Katinas bīskaps (760).

29. (16.) Moceklis Longins Simtnieks, pie Kunga Krusta (I). Svētmoc. Georgijs, apliec., presbiters (1937). Svētmoc. Aleksijs presbiters (1938), svētmoc. Jānis presbiters (1942). Sirdssk. Pečoru Longins (XIII-XIV). Sirdssk. Jarengas Longins (1544-1545).

30. (17.) Prav. Hozaja (820 līdz Kr.Dz.). Sirdssk. moc. Krētas Andrejs (767). Svētmoc. Neofīts presbiters; sirdsskmoc. Nakints un Kallists (1918); svētmoc. Aleksandrs, Semipalatinas arhibīskaps (1937). Moc. Arābijas nemantkārīgie Kozma un Demians, un viņu brāļi Leontijs, Antims un Eutropijs (287 vai 303). Taisnā Lācera, kas augšāmcelts ceturtajā dienā, Kitijas bīsk., pīšļu pārnešana (898). Sirdssk. Novgorodas Antonijs (1611).

31. (18.) Apustulis un evaņģēlists Lūka (I). Sirdssk. Jāzeps, Volocas igumens, brīnumdarītājs (1515). Svētmoc. Andrejs, Sergijs, Sergijs, Nikolajs presbiteri, moc. Elizabete (1937). Moc. Marins (IV). Sirdssk. Juliāns (IV).