Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila, iekavās pēc vecā)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (16. febr.) Moc. priest. Pamfils, Valenss, diak. Pāvils, Juliāns un citi (308-309). Svētt. Makārijs (1926). Svētmoc. Pāvils (1938). Persijas mocekļi Martipolē (IV). Sirdssk. Marufs (422).

2. (17. febr.) Svētmoc. Hermogens, Maskavas un visas Krievijas patriarhs, brīnumdarītājs (1612). Taisnā Mirjama, apustuļa Filipa māsa (l). Lielmoc. Teodors Tirons (ap 306). Svētmoc. Mihails presbiters. Sirdssk. Pečoru Teodors (XIII). Moc. Mins (889).

3. (18. febr.) Svētītājs Leo, Romas bīskaps (461). Sirdsskaidrais Jahromas Kozma (1492). Svētt. Agapits apliecinātājs, Sinadas bīskaps (IV). Svētt. Flaviants, Konstantinopoles patriarhs (449-450).

4. (19. febr.) Ap. no 70 Arhips un Filemons un mocekle apustuļiemlīdzīgā Appija (I). Sirdssk. Ravula (ap 530). Moc. Maksims, Teodots, Īzākijs, moc. Asklepiodota (305-311). Sirdssk. Antiohijas Eugēnijs un Makārijs (363). Sirdssk. Dosifejs (VII), avvas Doroteja māceklis.

5. (20. febr.) Sirdssk. Leo, Kataņas bīsk. (ap 780). Sirdssk. moc. Pleskavas - Pečoru Kornēlijs (1570). Sirdssk Agafons, Romas bīskaps (682). 34 Valāmas sirdsskmoc.: Tits, Tihons, Galēsijs, Sergijs, Varlāms, Savva, Konons, Silvestrs, Kiprians, Pimens, Jānis, Samons, Jona, Dāvids, Kornēlijs, Nifonts, Atanāsijs, Serapions, Varlāms, Atanāsijs, Antonijs, Lūka, Leontijs, Toms, Dionīsijs, Filips, Ignātijs, Basilijs, Teofils, Jānis, Teodors, Jānis (1578). Svētmoc. Nikolajs presbiters. Sirdssk. Pečoru Agafons (XIII-XIV). Svētmoc. Sadoks, Persijas bīskaps, un ar viņu 128 mocekļi (342-344).

6. (21. febr.) Sirdssk. Timotejs Simbolēs (795). Svētt. Eustātijs, Antiohijas arhibīskaps (337). Svētmoc. Aleksandrs, Daniels un Gregorijs presbiteri (1930); svētmoc. Konstantīns presbiters (1938). Svētt. Georgijs, Amastridas bīskaps (802-811).

7. (22. febr.) Mocekļu, kas Eugēnijā cietuši, pīšļu atrašana (395-423). Moc. Maurīcijs un 70 karavīri: Fotins, Teodors, Filips un citi (ap 305). Moc. Regīna Nikomedijā, Dilokletiāna valdīšanas laikā. Svētmoc. Jāzeps un Vladimirs presbiteri, Jānis diakons un moc. Jānis; svētmoc. Mihails, Viktors, Jānis, Sergijs, Andrejs presbiteri, sirdsskmoc. Sergijs un Antips, sirdsskmoc. Paraskeva, moc. Irīna un Barbara (1938); moc. Andrejs (1941); sirdsskmoc. Filarets (1942). Sirdssk. Talāsijs, Limnijs un Baradats, Sīrijas tuksneša iemītnieki (V). Sirdssk. Atanāzijs apliecinātājs (821).

8. (23. febr.) Svētmoceklis Polikarps, Smirnas bīskaps (167). Moc. Līvijs Panonijā. Moc. Feja, kas ar zobenu nonāvēta. Svētmoc. Aleksijs, Nikolajs presbiteri un moc. Sergijs (1938). Sirdssk. Brjanas Polikarps (1620-1621). Sirdssk. Jānis, Antiohs, Antonins, Mozus, Zavins, Polihronejs, cits Mozus un Demians, Sīrijas tuksneša iemītnieki (V). Sirdssk. Aleksandrs mūks, "Neaizmiegošo" klostera priekšnieks (ap 430).

9. (24. febr.) Jāņa Priekšteča pirmā (IV) un otrā (452) galvas atrašana. Sirdssk. Pečoru  Erasms, Tuvajās alās (ap 1160).

10. (25. febr.) Svēttīt. Tarāsijs, Konstantinopoles arhibīsk. (806). Sirdssk. Mgvimas Šio (806).

11. (26. febr.) Moc. Sebastians (ap 66). Svētītājs Porfirijs, Gazas arhibīsk. (420). Svētmoc. Pēteris presbiters (1930); svētmoc. Sergijs presbiters (1933); sirdsskmoc. Anna (1937); svētmoc. Jānis, Riļskas bīskaps, un Jānis presbiters (1938). Sirdssk. Pošehonas Sebastians (ap 1500).

12. (27. febr.) Sirdssk. Prokopojs Apliecinātājs no Dekapoles (pie Galilejas jūras) (ap 750). Sirdssk. Tits, Pečoru presbiters (pēc 1196). Sirdssk. Pečoru Tits, bijušais kareivis (XIV). Sirdssk. Sīrijas Talalejs (460).

13. (28. febr.) Sirdssk. Bazilijs apliecinātājs, līdzgavētājs sirdssk. Prokopijs Dekopolīts (ap 750). Sirdssk. sievas Marina un Kira (ap 450). Svētmoc. Arsēnijs, Rostovas metropolīts (1772). Sirdssk. Jānis Kassiāns Romietis (435). Svētlaim. Pleskavas Nikolajs, ģeķis Kristus dēļ (1576). Svētmoc. Proterijs, Aleksandrijas patriarhs (457). Svētmoc. Nestors, Magidijas bīskaps (250). Sirdssk. Jānis, Damaskas bīskaps (V). Moc. Teokrists (VIII).

14. (1.) Sirdssk. moc. Eudokija (ap 160-170). Moc. Antoņina (III-IV). Sirdsskmoc. Olga (1937); Svētmoc. Basilijs, Pēteris, Jānis, Benjamins, Mihails presbiteri, sirdsskmoc. Antonijs, sirdsskmoc. Anna, Dārija, Eudokija, moc. Basilijs, moc. Nadežda (1938); svētmoc. Aleksandrs presbiters (1942). Sirdssk. Zalenecas Martīrijs (1603). Moc. Nestors un Trivīmijs (III). Moc. Markels un Antonijs. Sirdssk. Sīrijas Domnina (ap 450-460).

15. (2.) Svētītājs Arsēnijs, Tveras bīskaps (1409). Svētmoc. Teodots, Kirinejas bīsk. (ap 326). Moc. Eutālija (257). Moc. Troadijs (III). Sirdssk. Ēģiptes Agafons (V). 440 Itālijas mocekļi (ap 579).

16. (3.) Moc. Eutropijs, Kleoniks un Vasilisks (ap 306). Moc. Mihails (1938). Sirdssk. Piama jaunava (337). Sv. Zinons un Zoils.

17.  (4.) Sirdssk. Jēkabs gavētājs (VI). Taisnticīgais Maskavas kņazs Daniels (1303). Taisntic. čehu kņaza Vjačeslava pīšļu pārnešana (938). Sirdssk. Jordānas Gerasims (451). Svētmoc. Aleksandrs presbiters. Sirdssk. Vologodas Gerasims (1178). Sirdssk. Snetnogoras Jāzeps (1299). Taintic. kņazs Rostovas Basilijs (1238). Moc. Pāvils un Juliānija (ap 273). Svētt. Gregorijs, Kipras Konstancijas bīskaps.

18.  (5.) Moc. Izaurijas Konons (I). Sv. Nada, Izaurijas moc. Konona māte. Moc. Mārcijs, Marts un citi Sīrijas Antiohijā. Moc. Iraīda. Moc. Eulogijs, kas Palestīnā. Taisnticīgā Smoļenas kņaza Teodora un viņa bērnu Dāvida un Konstantīna, Jaroslavas brīnumdaru pīšļu atrašana (1463). Svētmoc. Jānis un sirdsskmoc. Mardarijs un Teofans (1938). Sirdsskmoc. Pošehonas Adrians (1550). Moc. Onīsijs (I). Moc. Konons (III). Moc. Eulampijs. Sirdssk. Marks Gavētājs (V). Sirdssk. Īsākijs (ap 790)

19. (6.) 42 mocekļi Amorejā: Konstantīns, Teofils un citi ar viņiem (ap 845). Sirdssk. Kipras Arkādijs (ap 361). Lielmoc. Teodors Tirons (ap 306). Sirdssk. Ījabs, shimā Jozua (1720). Svētā Kunga Krusta un naglu atrašana Jeruzalemē, ko paveica ķēņiniene Helēna (326). Sirdsskmoc. Konons un viņa dēls Konons (270-275).

20. (7.) Svētmoc. Hersonesas bīsk. Bazilijs, Ēfraims, Kapitons, Eugēnijs, Efērijs, Elpidijs, Agafodors (IV). Svētmoc. Nikolajs presbiters (1930); sirdsskmoc. Nils, sirdsskmoc. Matrona, Marija, Eudokija, Katrīna, Antoņina, Nadežda (1938). Sirdssk. Pāvils, Prusiadas bīskaps (IV). Sirdssk. Itālijas Emilians. Svētt. Pāvils, Prusidas b;īsk. (XI).

21. (8.) Apustulis Herme (I). Sirdssk. Teofilakts Apliecinātājs, Nikodimijas bīsk. (842-845). Moc. Vladimirs (1942). Sirdssk. Lācers (1391) un Atansijs (XI). Svētmoc. Aleksandrijas Teodorits (IV). Sirdssk. Dometejs (363).

22. (9.) 40 mocekļi, kas pieņēma mocības Sebastijas ezerā: Heraklijs, Vivians, Klaudijs, Agnijs, Flāvijs, Teofils, Valērijs, Melitons, Aglaigs un citi (ap 320). Svētmoc. Mihails, Aleksijs, Dimitrijs, Sergijs presbiteri un Nikolajs diakons, sirdsskmoc. Jāzeps un sirdsskmoc. Natālija un Aleksandra (1938). Moc. Urpasiāns (ap 295). Sv. Cesarijs (ap 369). Taisn. Taīsija.

23.  (10.) Moceklis Kodrats un ar viņu kopā: Kiprians, Dionīsijs, Anekts, Pāvils, Kriskents, Dionīsijs (cits), Viktorians, Viktors, Nikofors, Klaudijs, Diadors, Serafions, Palijs, Leonīds un mocekles Haressa, Nunehija, Vasilissa, Nika, Gala, Galina, Teodora un daudzi citi (258). Moc. Nikomīdijas Kodrats, Satorins, Rufins un citi (III). Sirdssk. Anastasija (567-568).

24. (11.) Svētt. Sofronijs, Jeruzalemes patriarhs (638-644). Svētt. Eufimijs, Novgorodas arhibīsk., brīnumdarītājs (1458). Moc. Sabīne, Dekija valdīšanas laikā. Sirdssk. Patrīcijs apliecinātājs (1933). Sirdssk. Pečoru Sofronijs (XIII). Svētmoc. Pionijs un tie, kas ar viņu (250). Moc. Epimaha pīšļu pārnešana. Svētt. Vračanas Sofronijs (1813).

25. (12.) Svētītājs Gregorijs Divvārdis, Romas bīskaps (604). Sv. Silvija, svētt. Gregora Divvārža māte. Sirssk. Simeons Jaunais Teologs (1021). Sirdssk. Sigriānas Teofāns apliecinātājs (818). Svētt. Aleksandrs apliecinātājs, presbiters (1933); svētmoc. Jānis presbiters, sirdsskmoc Vladimirs (1938); svētmoc. Sergijs presbiters (1943). Taisnais Finess (ap 1500 pirms Kr. Dz.). Liddas, nerokāmdarinātā (uz staba), Dievmātes ikona (I).

26. (13.) Svētt. Nikofors, Konstontinopoles patriarha relikviju pārnešana (846). Moc. Persijas Kristīne (IV). Moc. Patrīcija, Maķedonijā. Svētmoc. Mihails presbiters. Moc. Sabīns (287). Moc. Afrikans, Publijs un Terentijs (III). Moc. Aleksandrs. Sirdssk. Anins presbiters.

27. (14.) Svētt. Gregorijs Palama, Solunas arhibīsk. (1359). Sirssk. Benedikts (543).  Svētt. Teognosts, Kijevas metropolīts (1353). Taisntic. lielais kņazs Smoļenas, Kijevas Rostislavs (1167). Svētt. Eushimons (IX). Visu Kijevas - Pečoru sirdsskaidro tēvu goda diena. Teodorovas Dievmātes  ikona (1613).

28. (15.) Moc. Agapijs un septiņi mocekļi ar viņu: Puplijs, Timolijs, Romils, divi Aleksandri un divi Dionīsiji (303). Svētmoc. Aleksandrs, priesteris Sidā (270-275). Moc. Nikandrs (ap 302). Moc. Salvijs, Nikomīdijā. Svētmoc. Dimitrijs un Aleksijs presbiteri (1938); svētmoc. Mihails presbiters (1940).

29. (16.) Moc Savins (287). Moc. Paps (305-311). Svētt. Serapions, Novgorodas arhibīskaps (1516). Apustulis Aristovuls, Britānijas bīskaps (I). Svētmoc. Aleksandrs, Romas bīskaps (119). Sv. Askarans. Moc. Melisa Aleksandrijā. Moc. Anazarvas Juliāns (IV). Svētmoc. Trofims un Tals (ap 300).

30. (17.) Sirdssk. Aleksijs, Dieva cilvēks (411). Sirdssk. Kaljazinas Makārijs (1483). Svētmoc. Aleksandrs presbiters (1919); svētmoc. Viktors presbiters (1942). Moc. Marins.

31. (18.) Svētītājs Kirils, Jeruzalemes arhibīskaps (386). Svētmoc Dimitrijs presbiters. Moc. Trofims un Euklapijs (ap 300). Sirdssk. Anins mūks.

 

 

Pārejošās (mainīgās) svētku dienas

     2006. gadā

2. (17. febr.) Sirdssk. Mgvimas Šio (Siera nedēļas ceturtdienā).

4. (19. febr.) Visi svētie tēvi, kas varoņdarbos atmirdzējuši (Siera nedēļas sestdienā).

11. (26.) Lielmoc. Teodors Tirons (Lielā gavēņa pirmās nedēļas sestdienā)

12. (27.) Kipras Dievmātes ikona (Lielā gavēņa pirmajā svētdienā).

27. (14.) Svētt. Gregorijs Palama, Tesaloniķijas arhibīskaps. Visu Kijevas-Pečoru sirdsskaidro tēvu goda diena (Lielā gavēņa otrajā svētdienā).