Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (19. maijs) Taisnticīgais lielais kņazs Donas Dimitrijs (1389). Svētmoc. Patrīcijs, Prusas bīsk. un ar viņu Akakijs, Manandrs un Poliens prsbiteri (ap 100). Sirdssk. Kornēlijs, Komelas brīnumdaris (1537). Svētmoc. Viktors (1937); svētmoc. Antonijs, Belgradas bīskaps, un ar viņu Mitrofans, Aleksandrs, Mihails, Matejs, Ipolits, Nikolajs, Basilijs, Nikolajs, Maksims, Aleksandrs, Pāvils, Pāvils un moc. Mihails un Gregorijs (1938); svētmoc. Onufrijs, Kuras arhibīskaps (1938). Sirdssk. Kornēlijs, Olonecas igumens (ap 1420). Taisntic. kņ. Ugļičas Jānis, mūka kārtā Ignācijs (1523). Sirdssk. Sergijs (1609). Moc Kalufs (284-303). Sirdssk. Jānis, Gotfas bīsk. (790).

2. (20. maijs) Svētt. Aleksija, Maskavas un visas Krievijas metr., brīnumdarītāja pīšļu atrašana (1431). Taisntic. Pleskavas kņ. Daumants, sv. Kristībā Timotejs (1299). Moc. Talalejs, Aleksandrs un Astērijs (284). Moc. Askolons (ap 287). Sirdssk. Zabulons un Zuzanna, apustuļiemlīdzīgās Ņinas vecāki (III-IV).

3. (21. maijs) Vladimiras Dievmātes ikona. Apustuļiemlīdzīgie ķēniņš Konstantīns (337) un viņa māte ķēniņiene Helēna (327). Taistic. kņ. Muromas Konstantīns (1129) un viņa bērni Mihails un Teodors (XII). Sirdssk. Ugļičas Kassiāns (1504). Karēlijas svēto goda diena.

4. (22. maijs) Moc. Vasilisks (ap 308). Otrā Vispasaules Koncila atcere (381). Moc. Jānis-Vladimirs, Serbu ķēniņš (1015). Svētmoc. Mihails  (1942).

5. (23. maijs) Sirdssk. Mihails Apliecinātājs, Sinadas bīsk. (821). Sirdssk. Efrosīnija, Polockas igumene (1173). Svētt. Leontija, Rostovas bīsk. pīšļu atrašana (1164). Sirdssk. Galičas Paīsijs (1460). Sirdsskmoc. Mihails melnsvērcis (IX). Visu Rostovas-Jaroslavas svēto goda diena.

6. (24. maijs) Sirdssk. Simeons Stabinieks uz Brīnišķā kalna (596). Sirdssk. Nikita Stabinieks Perejaslavā (1186). Moc. bērns Kristiāns (ap 218). Moc. Meletijs Stratilats, Stefans, Jānis, Serapions ēģiptietis, Kalliniks mags, Teodors, Fausts un ar viņiem 1218 kareivji ar sievām un bērniem (ap 218).

7. (25. maijs) Jāna Priekšteča un Kristītāja trešā galvas atrašana (ap 850). Sirdsskmoc. Tavrions (1939). Svētmoc. Feraponts, Kipras bīsk. (IV).

8. (26. maijs) Apustuļi no 70 Karps un Alfejs (I). Moc. Gergijs Jaunais (1515). Sirdssk. Kaljazinas Makārija pīšļu atrašana (1521). Sv. Asneta. Moc. Averkijs un Helēna (I). Sirdssk. Jānis Psihiats apliecinātājs (IX).

9. (27. maijs) Svētmoc. Teraponts, Sardijas bīskaps (III). Sirdssk. Stolobenas Nila pīšļu atrašana (1667). Maskavas svētt. Kipriana, Fotija un Jonas pīšļu pārnešana (1597). Sirdssk. Monzenas Teraponts (1597). Taisnais Krievijas Jānis, apliecinātājs (1730). Moc. Teodora jaunava un Didims kareivis (304).

10. (28. maijs) Sirdssk. Nikita Apliecinātājs, Halkedonas bīsk. (IX). Svētt. Ignācijs, Rostovas bīskaps (1288). Sirdsskmoc. Makārijs (1931); sv. Iraklijs apliecinātājs (1936). Svētmoc. Eutihijs, Melitinas bīskaps (I). Moc. Elikonīda (244). Svētmoc. Helādijs bīskaps (VI-VII).

11. (29. maijs) Moc. Teodosija jaunava no Tiras (307-308). Svētl. Ustjužas Jānis, ģeķis Kristus dēļ. (1494) Sirdssk. Anzeras Ījaba, shimā Jozuas, pīšļu atrašana (2000). Svētmoc. Jānis diakons (1938); svētt. Lūka paliecinātājs, Simferopoles arhibīskaps (1961).  Moc. Karells Kapedoķijas Cēzarejā. Pirmā Vispasaules Koncila atcere (325). Sirdsskmoc. Teodosija jaunava (730).

12. (30. maijs) Sirdssk. Īzākijs Apliecinātājs, Dalmatas klostera igumens (383).

13. (31. maijs) Apustulis no 70 Herme (I). Moceklis Hermija (II). Moceklis Filosofs (III). Svētmoc. Filosofs presbiters un viņa dēli moc. Boriss un Nikolajs (1918). Visi Atona sirdsskaidrie un dievnesēji tēvi. Visu Krievijas svēto goda diena.

14. (1.) Moceklis Justīns Filozofs un cits Justīns un ar viņiem Haritons, Harits, Evelpists, Ierasaks, Peons un Valeriāns (166). Mocekle Vera (1940). Sirdsskaidrais Dionīsijs, Glušidskas igumens (1437). Sirdsskaidrais Pečoru Agapits, ārsts bez atlīdzības (XI, ne vēlāk par 1095). Moc. Karra, Prīma. Svētmoc. Basilijs presbiters (1940).

15. (2.) Svētītājs Nikofors, Konstantinopoles patriarhs (826). Lielmoceklis Sačovskas Jānis Jaunais (1330-1340). Taisnās Juliānas, Vjazemskas kņazienes pīšļu atrašana (1819). Sirdssk. Davido-Garedžas (Gruzijas) Dodo (596). Kijevas - Bratas Dievmātes ikona (1654).

16. (3.) Moc. Lukilians, Klaudijs, Ipatijs, Paāvils, Dionīsijs un Paula jaunava (270-275). Sirdsskmoc. Kiprians (1934). Taisnticīgā caradēla Dimirija pīšļu pārnešana no Ugļičas uz Maskavu (1606). Svētmoc. bīsk. Lukiāns un diak. Juliāns, Maksians presbiters, Markeliāns un Saturnins Beļģijā (ap 81-96).

17. (4.) Svētītājs Mitrofons, Konstantinopoles patriarhs (ap 326). Svētmoc. Pēteris presbiters (1918). Sirdsskaidrais Metodijs, Pešnoškas igumens (1392). Mocekļi Frontasijs, Severīns, Severiāns un Silāns (I). Moceklis Konkordijs (ap 175). Svētmoceklis Astijs, Dirrahijskas bīskaps (II). Sirdsskaidrais Zosima, Ēģiptes Babilonas bīskaps (VI). Moc. Karīns, Novidunā, Likinija valdīšanas laikā.

18. (5.) Svētmoceklis Dorotejs, Tirskas bīskaps (ap 362). Svētlaimīgā Igora, Černigovskas un Kijevas lielā kņaza pīšļu pārnešana (1150).  Svētlaimīgais Konstantīns, Kijevas metropolīts (1159). Taisnticīgais kņazs Novgorodas Teodors (1233). Sirdssk. Pertominas Vassiāns un Jona (1599). Moc. Markians, Nikandrs, Iperehijs, Apollons, Leonīds, Ārijs, Gorgijs, Selinijs, Irinijs un Pambons. (305-311). Sirdssk. Teodors brīnumdaris (VI). Sirdssk. Anuvijs, Ēģiptes tuksneša vientuļnieks (IV). Sirdssk. avva Dorotejs no avvas Serīda klostera (ap 620). Igorevas Dievmātes kona.

19. (6.) Sirdssk. Bessarions, Ēģiptes brīnumdaris (IV-V). Sirdsskaidrais Ilarions Jaunais (845). Svētītājs Jona, Veļikopermskas bīskaps (1470). Sirdsskaidrais Ugļičas Paīsijs (1504). Sirdsskaidrais Klimecas Jona (1534). Mocekles jaunavas Arhēlija, Tekla un Zuzanna (293). Pimenovas Dievmātes ikona (1387).

20. (7.) Moceklis Ankiras Teodots (303). Svētmoceklis Androniks,  Permas arhibīskaps (1918). Svētmoc. Markelians, Romas bīskaps un mocekļi Klaudijs, Kirins un Antonins (304). Svētmoceklis Markells un moc. Sisinijs, Kiriaks, Smaragds, Largijs, Apronians, Saturnins, Papijs, Maurs, Kriskentins un moc. Priskilla, Lukina un Artēmija (304-310). Mocekles Kalērija (Valērija), Kiriakija un Marija Palestīnas Cēzerejā (284-305). Ivanovas svēto goda diena.

21. (8.) Lielmoceklis Teodors Stratilats (Karavadonis) (319). Svētītājs Teodors, Suzdaļas bīskaps (1023). Taisnticīgo kņazu Jaroslavas Vasīlija un Konstantīna pīšļu atrašana (XIII). Sirdsskaidrais Efrēms, Antiohijas patriarhs (545). Sirdsskaidrais Finikijskas Zosima (VI) Moc. Krists, Palestīnas Cēzarejā. Jaroslavas (XIII) un Urjpinskas (1821) Dievmātes ikonas.

22. (9.) Svētītājs Kirils, Aleksandrijas arhibīskaps (444). Sirdsskaidrais Kirils, Beloezerskas igumens (1427). Sirdsskaidrais Aleksandrs, Kuštskas igumens (1439). Taisnais Maskavas Aleksijs (1923). Moc. Tekla, Ama, Marta, Marija (Marianna, Mariamna) Persijā (346).

23. (10.) Svētmoceklis Timotejs, Prusas bīskaps (361-363). Svētītāja Basīlija, Rjazanskas bīskapa pīšļu atrašana (1609). Visu Rjazanas svēto goda diena. Svētītājs Jānis, Toboļskas metropolīts (1715). Visu Sibīrijas svēto goda diena. Svētmoc. Nikolajs, Basilijs presbiteri un moc. Pāvils (1918); svētmoc. Timotejs (1940). Sirdssk Pečoru Siluāns (XIII-XIV). Mocekles Aleksandra un Antoņina, jaunavas (ap 313). Sirdssk. Antiohijas Teofans (369). Svētt. Vassiāns, Laudijas bīskaps (409). Svētt. Ivs bīsk. un trīs viņa biedri Anglijā.

24. (11.) Apustuļi Bartolomejs un Barnaba (I). Sirdsskaidrais Vetlužas Barnaba (1445). Sirdsskaidrā Novotoržas Efrēma pīšļu pārnešana (1572). Dievmātes ikona "Patiesi pienākas" (X).

25. (12.) Sirdsskaidrais Onufrijs Lielais (IV). Sirdsskaidrais Atona Pēteris (734). Taisnticīgā lielā kņazienes Kašinas Annas pīšļu atrašana (1650) un otrreizējā izslavēšana (1909) . Sirdsskaidrais Konevas Arsēnijs (1447). Sirdsskaidrais Pleskavas Onufrijs (1492). Sirdssk. Onufrijs Malskis. Sirdsskaidrie Perominas, Solovku Vassians un Jona (1561). Sirdsskaidrie Vologodas Onufrijs un Auksentijs (XV-XVI). Sirdsskaidrais Ozerskas Stefans (1542). Sirdsskaidrie Jānis, Andrejs, Iraklemons un Teofils (IV).

26. (13.) Mocekle Akilīna (293). Svētītājs Trifilijs, Kipras Levkusijas bīskaps (ap 370). Svētmoc. Aleksandrs presbiters (1918); svētmoc. Dimitrijs presbiters (1940). Sirdsskmoc. Pelagija (1944). Mocekle Antoņina (284-305). Sirdsskaidrie Maskavas Androniks (1395) un Savva (VI). Sirdsskaidrā Anna (826) un viņas dēls Jānis (IX). Sirdssk. Sāra Ēģiptē. Moc. Arnovija Ēģiptē.

27. (14.) Pravietis Elīsa (Elisejs) (IX līdz K.Dz.). Svētītājs Metodijs, Konstantinopoles patriarhs (847). Svētmoc. Jāzeps presbiters (1918). Svētmoceklis Nikolajs, Aleksandrs presbiteri un Nikolajs diakons (1938). Taisnticīgais kņazs Novgorodas Mstislavs (Svētajā Kristībā Gregorijs) (1180). Sirdsskaidrais Metodijs, Pešnošas igumens (1392). Sirdsskaidrais Hutinas Varlāms. Sirdssk. Sumas Elisejs (XV-XVI).

28. (15.) Svētītājs Jona, Maskavas metropolīts, brīnumdaris (1607). Pravietis Amoss (VIII līdz K. DZ.). Sirdsskaidrie Avnežskas Gregorijs un Kassians (1392). Mocekļi Vits, Modests un Kriskentija (ap 303). Moc. Kilikijas Duls (ap 305-313). Sirdssk. Ēģiptes Duls. Svētlaimīgais Stridonas Hieronīms (420). Sirdsskaidrā Teodora Sikeota pīšļu pārnešana (ap IX). Taisnticīgais Serbijas kņazs Lācars (1389). Svētt. Efrēms II, Serbijas patrairhs (pēc 1399). Svētlaimīgais Augustīns (430). Moc. Līvija, Diokletāna valdīšanas laikā.

29. (16.) Svētītājs Tihons, Amafuntas bīskaps (425). Sirdssk. Medinas Tihons (1492). Sirdsskaidrais Optinas Mozus (1862). Svētmoc. Hermogens, Tobolas bīskaps, Efrēms, Mihails, Pēteris un moc. Konstantīns (1918). Sirdsskaidrais Kalužas Tihons (1492). Sirdsskaidrais Luhovas Tihons,  Kostromas brīnumdaris (1503). Svētmoc. Tirgijs un moc. Eutropijs (404). Svētt. Teofana Vientuļnieka pīšļu pārnešana (2002).

30. (17.) Mocekļi Manuels, Savels un Ismails (362). Svētmoc. Averkijs presbiters un sirdssk. moc. Nikandrs (1918). Moc. Pelagija (1943).

 

 

Pārejošās (mainīgās) svētku dienas

     2006. gadā

1. (19. maijs) Kunga Debesbraukšana.

7. (25. maijs)  Sirdssk. Davido-Garedžijas Dodo (596) (trešdienā pēc Debesbraukšanas).

8. (26. maijs) Sirdssk. Garadžijas Dāvids (VI-VII) (ceturtdienā pēc Debesbraukšanas).

11. (29. maijs) Svētās Trijādības diena. Vasarsvētki.

12. (30. maijs) Svētā Gara diena.

23. (10.) Sirdssk. Hutinas Varlāms (1192) (Pētera-Pāvila gavēņa pirmajā piektdienā).

25. (12. jūn.) Visu sirdsskaidro un dievnesēju tēvu, kas Svētajā Atona kalnā atspīdējuši, goda diena (otrajā nedēļā pēc Vasarsvētkiem).