Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (19. jūl.) Sirdssk. Makrina, svētt. Bazīlija Lielā māsa (380).Sirdssk. Dijs (ap 430). Sirdssk. Sarovas Serafima, brīnumdara, pīšļu atrašana (1903). Sirdssk. Pečoru Paīsijs (XIV). Taisntic. kņ. Rjazaņas Rmāns (1270).  Svētl. Stefans (1427) un viņa māte Milica (1405) Sebijā.

2. (20. jūl.) Pravietis Elija (IX līdz Kr. Dz.). Svētmoc. Konstantīns un Nikolajs presbiteri (1918). Svētmoc. Aleksandrs, Georgijs, Jānis, Sergijs un Teodors presbiteri. sirdsskmoc. Tihons, Georgijs, Kozma, un moc. Eufīmijs un Pēteris (1930). Sirdssk. Galīcijas Abrāmijs (1375). Sirdsskmoc. Brestas Atanāzija pīšļu atrašana (1649).

3. (21. jūl.) Prav. Ecahiels (IV pirms Kr. Dz.). Sirdssk. Simeons, ģeķis Kristus dēļ, un Jānis, viņa līdzgavētājs (ap 590). Svētmoc. Pēteris presbiters (1938). Sirdssk. Pečoru Onufrijs klusētājs un Onīsims vientuļnieks (XII-XIII).

4. (22. jūl.) Mirrunesēja apustuļiemlīdzīgā Marija Magdalēna (I). Svētmoc. Toka pīšļu pārnešana (403-404). Svētmoc. Mihails presbiters (1918). Svētmoc. Aleksijs presbiters (1931). Sirdssk. Perejaslavas Kornēlijs (1693).

5. (23. jūl.) Pečajevas Dievmātes ikona (1675). Moc. Trofims, Teofils un 13 moc. ar viņiem (284-305). Svētmoc. Apolinārijs, Ravennas bīsk (ap 75). Dievmātes ikona saukta "Visu skumstošo prieks".

6. (24. jūl.) Moc. Kristīne (ap 300). Svētt. Georgijs, Mogilevas arhibīskaps. Mocekļi, taisnie, kņazi Boriss un Gļebs, svētajā Kristībā Romāns un Dāvids (1015). Svētmoc. Alfejs diakons (1937). Sv. Nikolajs (1942) un Jānis (1951) apliecinātāji, presbiteri. Sirdssk. Polikarps, Pečoru arhimandrīts (1182).

7. (25. jūl.) Taisnās Annas, Vissvētās Dievmātes mātes, aizmigšana. Sv. Tavennas sievas Olimpiāda diakonisse un Eupraksija jaunava (408-410). Sirdssk. Unženas Makārijs (1444). Svētmoc. Aleksandrs presbiters (1927). Sv. Iraīda apliecinātāja (1967). Piektā Vispasaules Koncila atceres diena (533). Visu Smoļenas svēto goda diena.

8. (26. jūl.) Svētmoc. Ermolajs, Ermips un Ermokrats, Nikomīdijas priesteri (ap 305). Sirdssk. Mozus Ugrins (ap 1043). Lielmoc. Paraskeva (ap 138-161).

9. (27. jūl.) Lielmoceklis un dziedinātājs Panteleimons (305). Sirdssk. Aļaskas Hermanis (1837). Svētmoc. Ambrozijs, Sarapulas bīskaps, Platons presbiters (1918). Svētmoc. Jānis presbiters (1941). Svētl. Nikolajs Kočanovs (1392). Sirdssk. Anfisa igumene un viņas 90 māsas (VIII). Apustuļiemlīdz. Klements (916), Ohridas bīskaps, Naums, Savva, Gorazds un Angeljars.

10. (28. jūl.) Smoļenskas Dievmātes ikona, saukta "Odigitrija" (grieķ. Ceļvede, Ceļa Rādītāja). Apustuļi no 70 Prohors, Nikanors, Timons, Permens, diakoni (I). Svētt. Pitrims (1698). Tambovas svēto goda diena. Svētmoc. Nikolajs (1918). Sirdsskmoc. Basilijs, Anastasija un Helēna, moc. Arefs, Jānis, Jānis, Jānis un moc. Maura (1937). Sirdssk. Pečoru Mozus (XIII-XIV). Moc Juliāns (II), Eustātijs (ap 316) un Akakijs (ap 321).

11. (29. jūl.) Moc. Kalliniks (III-IV). Moc. Serafims un Teognosts (1921). Sirdssk. Konstantīns un Kozma (XIII). Moc. jaunava Serafima (117-138). Moc. Teodotija un trīs viņas bērni (ap 304). Sirdsskmoc. Mihails (IX). Moc. Eustātijs (589).

12. (30. jūl.) Apustuļi no 70 Sīla, Siluāns, Kriskents, Epenets un Androniks (I). Moc. Jānis Karotājs (IV). Sirdssk. Optinas Anatolijs (1922). Svētmoc. Jānis diakons. Sirdssk. Solovku Hermaņa pīšļu atrašana (1484). Moc. Polihronijs, Parmenijs, Elims, Krisotels, Lūka, Miko, Audons, Senniss, Olimpijs un Maksims (ap 251). Svētmoc. Valentīns, moc. Prokuls, Efivs, Apolonijs un taisnais Avundijs (ap 273).

13. (31. jūl.) Taisnais Eudokims Kapadoķietis (IX). Svētmoceklis Benjamins, Petrogradas un Gdovsskas metropolīts un ar viņu kopā nogalinātie svētmoceklis arhimandrīts Sergijs un mocekļi Jurijs un Jānis (1922). Svētmoc. Nikolajs (1941). Svētt. Basilijs apliecinātājs, Kinišemas bīskaps (1945). Moc. Julita (304-305).

14. (1.) Septiņi mocekļi Makabeji: Avims, Antoņins, Gurijs, Eleazars, Evsevons, Alims un Markells, viņu māte Solomonija un viņu skolotājs Eliazers (166 pirms K.Dz.). Svētmoc. Dimitrijs presbiters (1937). Moc. Leontijs, Attijs, Aleksandrs, Kindejs, Minsifejs, Kiriaks, Mineons, Katuns un Euklejs Pamfilijas Pegijā (III). Moc. Metra (Matra) Aleksandrijā Dekija valdīšanas laikā.

15. (2.)  Pirmmoc. arhidiak. Stefana pīšļu pārnešana no Jeruzalemes uz Konstantinopoli (ap 428). Svētlaimīgais Basīlijs, ģeķis Kristus dēļ, Maskavas brīnumdaris (1557). Sirdsskmoc. Platons (1937). Svētlaim. Basilijs (1552-1557). Taisno Nikodēma, Gamalila, Abiba pīšļu atrašana.  Svētmoceklis Stefans, Romas bīskaps un tie, kas ar viņu (257).Taisn. Nikodema pīšļu atrašana (1557).

16. (3.) Sirdssk. Izākijs, Dalmats un Fausts (IV-V). Sirdsskaidrais Antonijs Romietis, Novgorodas brīnumdaris (1147). Svētmoc. Vjačaslavs diakons (1918). Moc. Raždens persietis (457). Sirdssk. Kozma vientuļnieks (VI).

17. (4.) Septiņi pusaudži, kas cietuši Efezā: Maksimiliāns, Jamblihs, Martiniāns, Jānis, Dionīsijs, Konstantīns un Antonins (ap 250; 408-450). Sirdsskmoc. Mihails, moc. Simeons un Dimitrijs (1937). Sirdsskmoc. Eudokija (362-364). Moc. Elefērijs (IV).

18. (5.) Kunga Apskaidrošanas priekšsvētki. Moc. Eusignijs (362). Moc. Eudokija, Dārija, Dārija un Marija (1919). Svētmoc. Simons, Ufimas bīskaps (1921). Svētmoc. Jānis diakons (1939). Sirdssk. Uščeļas Ījabs (1628).  Svētmoc. Anfirs (236) un Fabijs (250), Romas bīskapi. Moc. Pontijs Romietis (ap 257). Moc. Ēģiptes Kantīdijs, Kantidians un Sivels. Taisn. Nonna, Sv. Gregora Teologa māte (374).

19. (6.) Mūsu Dieva un Glābēja Jēzus Kristus Apskaidrošana.

20. (7.) Apskaidrošanas svētku atsvēte. Sirdsskmoc. Domitejs Persietis un divi viņa mācekļi (363). Svētt. Mitrofana, Voroņežas bīsk. pīšļu pārnešana (1832). Sirdssk. Optinas Antonijs (1865). Svētmoc. Aleksandrs, Pēteris, Mihails, Jānis, Dimitrijs un Aleksijs presbiteri. Elisejs diakons un sirdsskmoc. Atanāsijs (1937). Svētmoc. Basilijs presbiters (1938). Sirdssk. Pečoru Pimens Daudzslimojušais (1110). Sirdssk. Pēčoru Pimens gavētājs (XIII-XIV). Sirdssk. Merkūrijs, Smoļenskas bīskaps (1239). Moc. Marins un Astērijs (260). Sirdssk. Ors (ap 390). Sirdsskmoc. Potima brīnumdare.

21. (8.) Svētt. Emilians apliecinātājs, Kizikas bīsk. (815-820). Sirdsskmoc. Jāzeps (1918). Svētmoc. Nikolajs presbiters (1937). Svētmoc. Nikodēms, Kostromas arhibīskaps (1938). Sirdssk. Pečoru Grigorijs ikonu gleznotājs (XII). Sirdssk. Solovku Zosimas, Savatija un Hermaņa pirmā (1566) un otrā (1992) pīšļu pārnešana. Svētt. Mirons brīnumdaris, Krētas bīskaps (ap 350). Moc. Elevperijs un Leonīds. Sirdssk. Gregorijs Sinaīts (XIV). Tolgas Dievmātes ikona (1314).

22. (9.) Apustulis Matejs (ap 63). Visu Solovku svēto goda diena. Moc. Aleksandrijas Antonijs. Moc. Ēģiptes Psojs (IV). Moc. Juliāns, Marliāns Jānis, Jēkabs, Aleksijs, Dimitrijs, Fotijs, Pēteris, Leontijs, Marija patrīciete un citi (730). Moc. Jēkabs, Aleksijs un citi (730). Moc. Agatons, austumos.

23. (10.) Moc. arhidiakons Laurentijs, Siksts bīskaps, Feliksims un Agapets diakoni , Romāns, kas Romā cietušie (258). Svētl. Laurentijs, ģeķis Kristus dēļ (1515). Svētmoc. Vjačeslavs (1918).

24. (11.) Moc. Arhidiakons Eupls (304). Sirdsskmoc. Pečoru Teodors un Basilijs (1098). Sirdssk. Teodors, Ostrežas kņazs (ap 1438).  Moc. jaunava Zuzanna un ar viņu Gaijs, Romas bīskaps, Gavinijs presbiters, Klaudijs, Maksims, Prepedigns, Aleksandrs un Kufijs (295-296).

25. (12.) Moc. Fotijs, Anikits un daudzi citi ar viņiem (305-306). Belogoras sirdsskmoc.: Varlāms, Sergijs, Elija, Bjačeslavs, Jāzeps, Jānis, Antonijs, Miha, Bessarions, Matejs, Eufimijs, Barnaba, Dimitrijs, Savva, Ermogens, Akadijs, Eufīmijs, Markels, Jānis, Jēkabs, Pēteris, Jēkabs, Aleksandrs, Teodors, Pēteris, Sergijs un Aleksijs (1918). Svētmoc. Basilijs presbiters. Svētmoc. Leonīds, Jānis un Nikolajs presbiteri (1937). Svētmoc. Aleksandrs (III). Moc. Pamfils un Kapedons.

26. (13.) Sirdssk. Maksima Apliecinātāja pīšļu pārnešana (662). Svētl. Maskavas Maksima pīšļu atrašana (ap 1547). Svētt. Tihons, Voroņežas bīsk. Aizdonas brīnumdarītājs (1783). Svētmoc. Jānis, Jāzeps un Konstantīns presbiteri (1918). Svētmoc. Serafims, Dmitrevas bīskaps, Nikolajs, Jēkabs presbiteri un Aleksijs diakons (1937). Moc Basilijs (1942). Moc. Hipolits, Irinejs, Aundijs un moc. Konkordija Romā (258).

27. (14.) Dievmātes Aizmigšanas priekšsvētki. Prav. Miha (no 12 praviešiem) (VIII pirms Kr. Dz.). Sirdssk. Pečoru Teodosija pīšļu pārnešana (1091). Svētmoc. Basilijs, Černigovas arhibīskaps, un ar viņu sirdsskmoc. Matejs un moc. Aleksijs (1918). Svētmoc. Vladimirs presbiters (1920). Svētmoc. Vladimirs un Nikolajs presbiters, sirdsskmoc. Eleufijs, sirdsskmoc. Ieva igumene, Eudokija un moc. Teodors (1927). Sirdssk. Aleksandrs apliecinātājs (1961). Sirdssk. Novotoržas Arkādijs (XI). Svētmoc. Markels (ap 389).

28. (15.) Dievmātes aizmigšana  (Dievmātes uzņemšana Debesu godībā).

29. (16.) Aizmigšanas svētku atsvēte. Kunga Jēzus Kristus Nerokāmdarinātā Attēla pārnešana no Edesas uz Konstantinopoli (944). Moc. Diomeds ārsts (298). 33 Palestīnas mocekļi. Svētmoc. Stefans presbiters (1918). Svētmoc. Aleksandrs presbiters, sirdsskmoc. Anna, moc. Jēkabs (1937). Sirdssk. Ēģiptes Herimons (IV).

30. (17.) Moc. Mirons (250). Svētmoc. Aleksijs presbiters (1918). Sirdssk. Pečoru Alipijs (ap 1114). Moc. Pāvils, Juliānija un citi (ap 273). Moc. Firss, Laukijs, Koronats. Moc. Patrokls (270-275). Moc. Stratons, Filips, Eutihiāns un Kiprians (ap 303). Sirdssk. Ugrešas Pimens (1880). Svenas (Pečoru) Dievmātes ikona.

31. (18.) Moc. Flors un Laurs (II). Svētmoc. Gregorijs presbiters un moc. Eugēnijsun Mihails (1937). Moc. Herme, Serapions un Poliens (II). Svētmoc. Emiliāns, moc. Ilarions, Dionīsijs un Ermips (ap 300). Svētt. Jānis (674) un Georgijs (683), Konstantinopoles patriarhi. Sirdssk. Makārijs. Sirdssk. Riļskas Jānis (946).

 

 

Pārejošās (mainīgās) svētku dienas

     2006. gadā

6. (24. jūl.) Smoļenskas svēto goda diena (svētdienā pirms 28. jūlija).