Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (18. jūn.) Mocekļi Leontijs, Ipatijs un Teoduls (70-79). Svētmocekļi  Basilijs, Aleksandrs, Basilijs un Sergijs presbiteri (1938). Sirdsskaidrais Pečoru Leontijs (XIV). Sirdssk. Hutinas Varlāms (1192). Bogoļubas dievmātes ikona. Godājamās no Bogoļubas Dievmātes ikonas norakstītās (kopijas): Zimarovas un Maskavas.

2. (19. jūn.) Apustulis Jūda, Kunga brālis (ap 80). Svētītājs Maskavas un visas Krievijas patriarhs Ījabs (1607). Moc. Zosima (II). Sirdssk. Paīsijs Lielais (V). Sirdssk. Važas Varlāms (1462). Sirdssk. Jānis vientuļnieks (VI). Sirdssk. Hilendaras Paīsijs (XVIII).

3. (20. jūn.) Visu svēto, kas Krievijas zemē atspīdējuši, goda diena. Svētmoc. Metodijs, Pataras bīskaps (312). Īsttic. kņazs Vladimiras Gļebs (1175). Svēttītājs Gurija, Kazaņas arhibīskapa pīšļu pārnešana (1630). Mocekļi Inna, Pinna un Rimma (I-II). Moc. Aristoklijs prsbiters, Dimitrians diakons un Atanāzijs lasītājs (ap 306). Svētt. Levkijs, apliecinātājs, Vrutisipolskas bīskaps (V). Svētt. Mins, Polockas bīskaps (1116). Moc. Emīlijs Tomās, Diokletāna valdīšanas laikā. Modenas (Kosinas) Dievmātes ikona.

4. (21. jūn.) Moc. Tarsas Juliāns (ap 305). Svētmoc. Jānis presbiters (1918). Sirdssk. Georgijs apliecinātājs (1932). Svētmoc. Pāvils un Nikolajs presbiteri (1938). Sirdsskmoc. Jana (1938). Svētmoc. Tarentijs, Ikonijas bīsk. (I). Sirdssk. Jūlijs presbiters un Juliāns diakons (V). Mocekļi Arčils II, Ibērijas ķēniņš (744) un Luarsabs II, Kartalinas ķēniņš (1622). Sirdssk. Maksima Grieķa pīšļu atrašana (1996).

5. (22. jūn.) Svētmoc. Evsēbijs, Samosatas bīskaps (380). Svētmoc. Genādijs presbiters (1918). Moc. Galaktons un Juliānija. Moc. Zinons un Zina (304).

6. (23. jūn.) Vladimiras Dievmātes ikona. Visu Vladimiras svēto goda diena. Moc. Agripina (253-260). Svētmoc. Aleksandrs, Aleksijs, Pēteris (1918). Svētmoc. Metrofans, Astrahaņas arhibīskaps (1919). Taisnais Varkoļas Artēmijs (1545). Svētt. Germans, Kazaņas arhibīskaps (1714). Moc. Eustohijs, Gaijs, Provijs, Lolijs (gieķiem -mocekle Lolija), Urbāns un citi (IV). Sirdssk. Arkādijs. Pleskavas - Pečoru "Aizkustnājums (Умиление)"  un Zaonukijevskas Dievmātes ikonas.

7. (24. jūn.) Pravieša Jāņa Priekšteča (Kristītāja) dzimšana. Sirdssk. Dimas Antonijs (ap1224). Taisnie Menjužas pusaudži Jēkabs un Jānis (1565-1569). Moc. septiņi brāļi: Orentijs, Farnakijs, Eros, Timros, Tirmins, Kiraiks un Longins (IV)

8. (25. jūn.) Sirdsskmoc. Tebronija jaunava (ap 304). Sirssk. Opinas Nikons (1931). Svētmoc. Nikolajs, Basilijs presbiteri (1918). Svētmoc. Basilijs presbiters (1940). Taisntic. kņazs Pēteris, mūka kārtā Dāvids un kņaziene Tevronija, mūķenes kārtā Efrosīnija, Muramas brīnumdari (1228).

9. (26. jūn.) Tihvinas Dievmātes ikona. Sirdssk. Soluņas Dāvids (ap 540). Svētmoc. Georgijs presbiters (1918).  Svētītājs Dionīsijs, Suzdaļas arhibīskaps (1385).  Sirdssk. Luhovas, Kostromas Tihona pīšļu atrašana (1569). Sirdssk. Jānis, Gotfas bīskaps (VII). Njamecas, Sedmiezeras un Liddas (Romas) Dievmātes ikonas.

10. (27. jūn.) Sirdssk. Samsons, ceļotāju un klaidoņu pieņēmējs (ap 530). Taisnā mirrunesēja Joanna (I). Sirdssk. Optinas Ambrozija pīšļu atrašana (1998). Svētmoc. Aleksandrs un Vladimirs presbiteri. (1918) Sirdssk. Kožeezeras Serapions (1911). Sirdssk. Sevirs (VI). Sirdssk. Ibērijas Georgijs, Svētkalnietis (1065). Sirdssk. Turovas Martins (pēc 1146). Visu Novgorodas svēto goda diena. Visu Baltkrievijas svēto goda diena. Visu Sankt-Pēterburgas svēto goda diena. Visu Vologdas sirdsskaidro tēvu goda diena.

11. (28. jūn.) Moc. nemantkārīgo un brīnumdaru Kira un Jāņa pīšļu pārnešana (412). Sirdssk. Basilijs diakons (1918). Sirdssk. Sergijs un Hermanis, Valāmas brīnumdarītāji (ap 1353). Sirdssk. Robeijas Ksenofonts (1262). Sirdssk. Pāvils ārsts . Moc. Dista Aleksandrijā (202). Dievmātes ikona saukta "Trīsroku" (VIII).

12. (29. jūn.) Apustuļi Pēteris un Pāvils (64). Kasperovas Dievmātes ikona.

13. (30. jūn.) Svēto slavējamo 12 apustuļu goda diena: Pēteris, Andrejs viņa brālis, Jēkabs Cebadeja dēls un Jānis viņa brālis, Filips, Bartolomejs, Toms, Matejs, Jēkabs Alfeja dēls, Jūda Jēkaba dēls, Sīmanis Zelots un Matijs. Svētmoc. Timotejs presbiters (1918). Sirdsskmoc. Teogēns (1939). Svētmoc. Gregorijs diakons (1940). Sirdssk. caradēls Pēteris (1290). Svētt. Sofronija izslavēšana (1918). Balikinas un Gorbanevas Dievmātes ikonas.

14. (1.) Moc. nemantkārīgie Kozma un Demiāns, Romā cietušie (284). Svētmoc. Arkādijs presbiters (1918). Moc. Potits (II). Sirdssk. Pēteris (854). Taisnā Angelīna, Serbu despotise (ķēņiņiene) (XVI). Sirdssk. Nikodēms Svētkalnietis (1809).

15. (2.) Vissvētās Dievmātes rizu (apģērba) nolikšana Vlahernā (V). Svētt. Fotijs (1431). Svētt. Juvenālijs, Jeruzalemes patr. (ap 458). Požaijas, teodotevas un Ahtiras Dievmātes ikonas.

16. (3.) Moc. Jakinfs (108). Svētītāja Filipa, Maskavas metropolīta, visas Krievijas brīnumdara, relikviju pārnešana (1652). Sirdssk. Pečoru Anatolijs (XII) un Anatolijs vientuļnieks (XIII) . Taisntic. kņ. Bazilijs un Konstantīns (XIII). Svētt. Bazilijs, Rjazaņas bīskaps. Sirdssk. Jānis un Longins (1544-1545). Svētl. Jānis, ģeķis Kristus dēļ (1589). Sirdssk. Nikodēms (1640). Moc. Diomīds, Eulāmijs, Asklepiods un moc. Golinduha. Moc. Mokijs un Marks (V). Sirdssk. Aleksandrs, "Neaizmiegošo" klostera pirmais priekšnieks (ap 430). Svētt. Anatolijs, Konstantinopoles patr. (458).

17. (4.) Sirdssk. Andrejs, Krētas arhibīsk. (712-726). Sirdssk. Marta, Simeona Brīnumkalnieša māte (551).  Sirdsskaidrais Andrejs (Rubļovs), ikonu gleznotājs (XV). Mocekļi cars Nikolajs, cariene Aleksandra, caradēls Aleksijs, lielās kņazienes Olga, Tatjana, Marija un Anastasija (1918). Svētmoc. Dimitrijs (pēc 1937). Taisntic. kņ. Andrejs (1174). Sirdssk. Eufīmija, Suzdaļas brīnumdara pīšļu atrašana (1507). Moc. Teodots un Teodotija (108). Svētmoc. Teodors (310). Sirdssk. Sokolovas Tihons, Basilijs un Nikons (XVI). Svētt. Arsēnijs, Tveras bīskaps (1507).  Visu Tveras svēto goda diena. Visu Pleskavas-Pečoru sirdsskaidro tēvu goda diena.

18. (5.) Sirdsskaidrais Atona Atanāzijs (1000). Sirdssk. Radoņežas igumena Sergija svēto pīšļu atrašana (1422). Sirdssk. moc. lielkņazaiene Elizabete un mūķene Barbara (1918). Moc. Anna un Kirilla (304). Sirdssk. Lampads (X).

19. (6.) Visu Radoņežas svēto goda diena. Sirdssk. Sisajs Lielais (429). Sirdsskmoc. Teodors (1943). Sirdssk. Pečoru Sisajs (XIII). Taisnās Olšanas Juliānijas pīšļu atrašana (XVI). Moc. Marina, Marta, Audifakss, Abakums, Kirins, priest Valentīns, Astērijs un daudzi citi Romā (269). Moc. Izaurs, Inokentijs, Filikss, Herme, Basilijs, Peregrīns, Rufs, Rufins un citi (III). Moc. Koints (ap 283). Moc. jaunava Lūcija un ar viņu Antonijs, Luciāns, Dions un citi (301). Moc. Arts Aleksandrijā.

20. (7.) Sirdssk. Toms, kas Malejā (X). Sirdssk. Akakijs, par kuru pavēstīts "Debesu kāpnēs" (VI). Svētmoc. Pāvils presbiters (1918). Sirdssk. Eudokija, mūķenes kātrā Efrosīnija, Maskavas kņaziene (1407). Moc. Peregrīns, Lukiāns, Pompejs Isākijs, Papijs, Satorniks un Germans (II). Sirdsskmoc. Epiktets presbiters un Astions mūks (290). Moc. Evangels (III-IV). Moc. Kiriakija (IV).

21. (8.) Dievmātes ikonas parādīšanās Kazaņā (1579). Lielmoc. Prokopijs (303). Taisnais Prokopijs, ģeķis Kristus dēļ, Ustjužas brīnumdaris (1303). Svētmoc. Aleksandrs un Teodors presbiteri (1918).

22. (9.) Svētmoc. Pankrātijs, Taurumenijas bīsk (I). Svētmoc. Konstantīns (1918). Svētmoc. Gortinas Kirils (III-IV). Sirdsskmoc. Patermufijs, Koprijs un Aleksandrs (361-363). Svētt. Edesas Teodors (IX). Moc. Agnese (Agnita) Tomās Diokletiana valdīšanā. Kipras un Koločas Dievmātes ikonas.

23. (10.) Kunga rizu nolikšana Maskavā (1625). 45 moc. Armēnijas Nikopolē: Leontijs, Maurīcijs, Daniels, Antonijs, Aleksandrs, Attons, Janikits, Nestors un citi (ap 319). Sirdssk. Pečoru, Kijevas Antonijs, visu Krievijas mūku priekšnieks (1073). Svētmoc. Pēteris, Stefans, Georgijs un Nestors (1918). Sirdssk. Pečoru Siluāns (XIII-XIV). Moc. Apolonijs (III). Moc. Vianors un Siluāns (IV).

24. (11.) Lielmoc. Eufīmija Visuslavētā (451). Apustuļiemlīdzīgā Olga, Krievijas kņaziene, svētajā Kristībā Helēna (969). Moc. Kindejs (III-IV).

25. (12.) Moc. Prokls un Hilarijs (II). Sirdssk. Mihails Maleins (962). Moc. Teodors vikings (normānis) un viņa dēls Jānis (93). Sirdssk. Novgorodas Arsēnijs (1570).  Sirdssk. Valāmas Sīmanis (1641). Moc. Golinduha apliecinātāja, sv. Kristībā Marija (591). Sirdssk. Jānis (998) un Gabriels (X) Svētkalnieši.

26. (13.) Erceņģeļa Gabriela goda diena. Sirdssk. Stefans Savaīts (794). Viņņas mocekļu Antonija, Jāņa un Eustātija pīšļu pārnešana. Svētt. Juliāns, Kenomanijas bīskaps (I). Moc. Serapions (II-III). Moc. Markians (258). Sirdssk. Sāra, Ēģiptes askēte.

27. (14.) Apustulis no 70 Akila (I). Svētmoc. Konstantīns presbiters (1918). Sirdssk. Makričas Stefans (1406). Moc. Justs (I). Sirdssk. Ellijs mūks (IV). Sirdssk. Onīsims brīnumdaris (IV). Moc. Marvas Jānis.  Moc. Dagions Aleksandrijā.

28. (15.) Moc. Kiriks un Julita (ap 305). Apustuļiemlīdzīgais lielais kņazs Vladimirs, svētajā Kristībā Vasīlijs (Bazīlijs) (1015). Svētmoc. Pēteris diakons (1938). Moc. Audims (IV).

29. (16.) Svētmoc. Atinogens bīskaps un desmit viņa mācekļi (ap 311). Svētl. Anemjasevas Matrona, apliecinātāja (1936). Svētmoc. Jēkabs, Barnaulas arhibīskaps, un ar viņu svētmoc. Pēteris un Jānis presbiteri, sirdsskmoc. Teodors un moc. Jānis (1937). Moc. Pāvils un moc. Aleftīna (Valentīna) un Hionija (308). Moc. Antiohs ārsts (IV). Moc. Jūlija jaunava (ap 440 vai 613). Čiras (Pleskavas) Dievmātes ikona.

30. (17.) Lielmoc. Marina (Margarita) (IV). Sirdssk. Solovku Irarhs (1628). Sirdssk. Galīcijas Lācara pīšļu pārnešana. Sirdssk. Ustņedumas Leonīds (1654). Svētkalna Dievmātes ikona.

31. (18.) Moc. Emilians (363). Moc. Amastridas Nakinfs (IV). Sirdsskmoc. Apolinārijs (1918). Sirdssk. Pečoru Jānis Daudzcietušais (1160). Sirdssk. Pambs, Pečoru vientuļnieks (XIII). Sirdssk. Pambs tuksneša vientuļnieks (IV) .

 

 

Pārejošās (mainīgās) svētku dienas

     2006. gadā

2. (19. jūn.) Visu Bulgārijas sirdsskaidro tēvu goda diena. Visu Novgorodas svēto goda diena. Visu Pleskavas svēto goda diena. Visu Sanktpēterburgas svēto goda diena (trešajā nedēļā pēc Vasarsvētkiem).

9. (26. jūn.) Visu Pleskavas-Pečoru sirdsskaidro tēvu  goda diena (ceturtajā nedēļā pēc Vasarsvētkiem).

16. (3.) Sirdssk. Solovku Tihons, Basilijs un Nikons. Svētt. Arsēnijs, Tveras bīskaps. Visu Tveras svēto goda diena (pirmajā svētdienā pēc 29. jūnija)