Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila, iekavās pēc vecā)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (19. janv.) Sirssk. Ēģiptes Makārijs Lielais (390-391). Svētt. Marks, Efezas arhibīskaps (1444). Svētmoc. Pēteris presbiters (1918); svētmoc. Nikolajs presbiters (1930). Sirdssk. Pečoru Makārijs diakons (XIII-XIV). Svētl. Novgorodas Teodors (1393). Sirdsskaidrā Storaževas Savvas pīšļu atrašana (1652). Sirdssk. Makārijs Romietis (XVI). Moc. Eufrasija jaunava (303). Sirdssk. Aleksandrijas Makārijs (394-395). Svētt. Kerkiras Arsēnijs (VIII). Sirdssk. Martkopsas Antonijs (VI).

2. (20.janv.) Sirssk. Eufīmijs Lielais (473). Mocekļi Inna, Pinna un Rimma (l-ll). Sirdssk. Pečoru Eufīmijs (XIV) un Laurentijs (XIII-XIV). Sirdssk. Belogoras Eufīmijs (ap 1465). Mocekļi Vassa, Eusēbijs, Eutahijs un Vasilids (303).

3. (21.janv.) Sirdssk. Maksims apliecinātājs (662). Moc. jaunava Agnija (ap 305). Moc. Neofīts (303-305). Mocekļi Eugēnijs, Kandids, Valerians un Akils (III-IV). Sirssk. Maksims Grieķis (1556). Svētmoc. Elija presbiters (1938). Moc. Anastasijs (662).

4. (22.janv.) Apustulis Timotejs (ap 97). Sirdsskmoc. Anastasijs Persietis (628). Svētmoc. Jānis, Nikolajs, Jēkabs, Pēteris, Jānis, Jānis, Jānis un Eufīmijs presbiteri (1938). Sirdsskmoc. Pečoru Anastasijs (XII). Sirdssk. Žabinas Makārijs (1623). Moc. Manuēls, Georgijs, Pēteris, Leontijs, Sionijs, Gabriels, Jānis, Leonts, Parods un citi 377 mocekļi ar viņiem (ap 817).

5. (23.janv.) Svētmoc. Klements, Ankiras bīkaps un moc. Agafangels (ap 312). Sirdssk. Agrips Sīrijā.  Svētītājs Paulīns Žēlsirdīgais, Nolānas bīsk. (431). Sv. Terēze (Tarāzija), Paulīna dzīvesbiedre. Sirdsskmoc. Serafims, sirdsskmoc. Eudokija un Katrīna, moc. Milica (1938).  Sirdssk. Kostromas, Mogilevas Genādijs (1565). Visi Kostromas svētie. Svētt. Teokrista pīšļu pārnešana (1786). Sirdssk. Mausims Sīrietis (IV). Sirdssk. Salamans klusētājs (ap 400). VI Vispasaules koncila atceres diena (680-681).

6. (24.janv.) Sirssk. Ksenija (ap 457). Svētlaimīgā Pēterburgas Ksenija (XlX). Moc. Nikolajs (1918). Svētt. Velikopermas Gerasims (ap 1449). Moc. Kazaņas Jānis (1529). Moc. Sicīlijas Vavils, Timotejs un Agapijs (III). Sirdssk. Maķedonijs (ap 420). Sirdsskmoc. Anastasija Persieša pīšļu pārnešana (VII).

7. (25.janv.) Svētītājs Gregorijs Teologs, Konstantinopoles arhibīskaps (389). Svētmoceklis Vladimirs, Kijevas un Galīcijas metropolīts (1918). Sirdssk. Mars dziedātājs, Sīrietis (ap 430).  Moc. Fēlikss (ap 164). Sirdssk. Optinas Anatolijs Vecākais (1894). Svētmoc. Pēteris, Voroņežas bīskaps (1929); svētmoc. Basilijs, Priluskas bīsk.; moc. Boriss (1938). Svētt. Mozus, Novgorodas arhibīsk. (1362). Moc. Felicita un viņas dēli: Janūrijs, Fēlikss, Filips, Silvans, Aleksandrs, Vitālijs un Marcials (ap 164). Sirdssk. Poplijs (ap 380). 

8. (26.janv.) Sirdssk. Ksenofonts, viņa dzīvesbiedre Marija un viņu dēli Arkādijs un Jānis (V-VI). Taisnticīgais Dāvids III Atjaunotājs, Ibērijas un Abhāzijas ķēniņš (1125). Moc. Jānis. Sirdssk. Ksenofonts (1262). Mocekļi Ananijs, Pēteris un 7 kareivji (295). Sirdssk. Simeons Vecais (390). Sirdssk.  Teodors Studits (830). Svētt. Soluņas Jāzeps Studits.

9. (27.janv.) Svētītāja Jāņa Zeltamutes pīšļu pārnešana (438).

10. (28.janv.) Sirssk. Efrēms Sīrietis (373-379). Sirdssk. Totemas Teodīsijs (1568). Svētt. Teodors apliecinātājs, presbiters (1933); svētmoc. Ignācijs, Belevas bīskaps, Vladimirs presbiters un sirdsskmoc Bartolomejs (1938); svētmoc. Pāvils presbiters; sirdssk. Leontijs apliecinātājs (1972). Sirdssk. Novotoržas Efrēms (1053). Sirdssk. Pečoru Efrēms, Perejaslavas bīskaps ( ap 1098). Sirdssk. Palādijs (IV). Sirdssk. Īzaks Sīrietis (VI-VII).

11. (29.janv.) Svētmocekļa Ignācija Dievnesēja pīšļu pārnešana (107). Svētmoc. Jānis un Leontijs presbiteri, Konstantīns diakons un ar viņiem 5 mocekļi (1920). Svētt. Laurentijs, Pečoru vientuļnieks, Turovas bīskaps (1194). Svētt. Gerasims (ap 1441-1267), Pitrims (1456) un Jona (1470). Moc. Romāns, Jēkabs, Tilofejs, Iperihijs, Abibs, Juliāns un Parigorijs (297). Moc. Silvāns, Lūka un Mokijs (312).

12. (30.janv.) Vispasaules mācītāju un svētītāju Bazīlija Lielā, Gregora Teologa un Jāņa Zeltamutes goda diena. Moc. jaunavas Hrisija un citas 22 moc. (III). Svētmoc. Ipolits, moc. Kensorins, Sabins, Krisija jaunava un citi 20 mocekļi (III). Moc. Stefans (1945). Sirdssk. Pečoru Zinons (XIV). Sirdssk. Zinons, Bazīlija Lielā māceklis (V). Moc. Teofils Jaunais (784). Taisntic. Pēteris, Bulgārijas ķēniņš (968).

13. (31.janv.) Visu Krievijas jaunmocekļu un apliecinātāju goda diena.  Nemantkārīgie moc. Kirs un Jānis, un ar viņiem mocekles Atanāzija, Teodotija, Teokrista un Eudoksija (311). Svētt. Nikita, Novgorodas bīskaps (1108). Moc. Viktorins, Viktors, Nikifors, Klaudijs, Diodors, Serapions un Papijs (251). Moc. Trifena.

14. (1.) Kunga Pretimņemšanas priekšsvētki. Moceklis Trifons (250). Svētmoc. Nikolajs (1938). Moc. Perpetuja, moc. Satirs, Revokats, Satornils, Sekunds un moc. Felicita (202-203). Sirdssk. Vendiamins, Vifinijas anahorets (ap 512). Sirdssk. Galatijas Pēteris (429). Sirdssk. Banjamins (ap 512).

15. (2.) Mūsu Kunga Jēzus Kristus Pretimņemšana (satikšana templī).

16. (3.) Kunga Pretimņemšanas atsvēte. Taisnais Simeons Dievsaņēmējs un praviete Anna (I). Apustuļiem līdzīgais Nikolajs, Japānas arhibīskaps (1912). Svētmoc. Jānis, Timotejs, Adrians un sirdsskmoc Vladimirs. Svētt. Polockas Simeons (1289). Taisnticīgais kņazs Ugļičas Romāns (1285). Pravietis Azarijs (X līdz Kr. Dz.). Moc. Papijs, Diadors, Klaudians (250). Moc. Adrians un Evuls (ap 308-309). Moc. Cēzarejas Vlasijs (III).

17. (4.) Sirdssk. Pelusiotas Izidors (ap 436-440). Taisnticīgais Vladimiras lielkņazs Georgijs (Jurijs) Vsevoloda (Visvalža) dēls (1238). Sirdssk. Jaunezera Kirils (1532). Svētmoc. Metodijs, Petropavlovskas bīskaps (1921); svētmoc. Eustātijs, Jānis, Aleksandrs, Sergijs, Jānis, Teodors, Aleksandrs, Nikolajs, Aleksijs, Nikolajs, Aleksijs, Aleksandrs, Arkādijs, Boriss, Mihails, Nikolajs, Aleksijs, Andrejs, Dimitrijs, Jānis, Pēteris presbiteri; sirdsskmoc. Serafims, sirdsskmocekles Rafaēla un Anna un moc. Jānis, Basilijs, Dimitrijs un Teodors (1938). Sirdssk. Vologodskas Abrāmijs un Koprijs (XV). Moc. Jadors (III). Svētmoc. Abrāmijs, Arvilas bīskaps (ap 344-347). Sirdssk. Nikolajs Studijas igumens (868).

18. (5.) Moc. Agafija (Agate) (251). Svētītājs Teodisijs, Černigovas arhibīskaps (1696). Moc. Mihails. (1942) Moc. Teodulija un moc. Ellādijs, Makārijs un Euagrijs (ap 304).

19. (6.) Sirdssk. Bukols, Smirnas bīsk. (ap 100). Sirssk. Barsanūfijs Lielais un Jānis Pravietis (Vl). Moc. Doroteja, Kristīne, Kallista un moc. Teofils (288-300). Moc. Juliāns (312). Svētmoc. Dimitrijs presbiters un moc. Anatolijs (1921); Svētmoc. Basilijs presbiters (1930). Svētt. Fotijs, Konstantinopoles patriarhs (891). Moc. Fausta un moc. Evilāsijs un Maksims (305-311). Moc. Marta, Marija un viņu brālis sirdsskmoc. Likarions.

20. (7.) Sirdssk. Parfēnijs, Lampsakijas bīsk. (IV). Sirdssk. Hellādas Lūka (ap 946). Svētmoc. Aleksandrs presbiters (1938). 1003 mocekļi Nikomīdijā (303).

21. (8.) Lielmoc. Teodors Stratilats (319). Prav. Zaharija (Caharija) no 12 mazajiem praviešiem (ap 520. pirms Kr. Dz.). Svētmoc. Simeons, Andrejs un Sergijs presbiteri (1938); svētmoc. Aleksandrs presbiters (1942). Svētt. Savva II, Serbijas arhibīskaps (1271).

22. (9.) Moc. Nikofors, no Sīrijas Antiohijas (ap 257). Svētītāja Inokentija, Irkutskas bīskapa, pīšļu atrašana (1805). Svētmoc. Basilijs presbiters (1930); svētmoc Jānis presbiters (1938). Sirdssk. Pečoru Pankrātijs (XIV). Sirdssk. Važeozeras Nikofors (1557) un Genādijs (ap 1516). Svētmoc. Markells, Sikelijas bīskaps, Filagrijs, Kipras bīskaps, un Pankrātijs, Tavromenas bīskaps (I).

23. (10.) Moc. jaunavas Enatta, Valentīna un Paula (308). Svētmoc. Haralampijs un ar viņu moc. Porfīrijs, Vaptoss un trīs mocekles (202). Taisnticīgā kņaziene Novgorodas Anna (1050). Sirdssk. Pečoru Prohors, Tuvajās alās (1107). Sirdssk. Korjažemas Longins (1540).

24. (11.) Svētmoc. Blasijs, Sebastijas bīsk. (ap 316). Taisnticīgais kņazs Vsevolods (Visvaldis), sv. Kristībā Gabriels, Pleskavas kņazs (1138). Sirdssk. Priluckas Dimitrijs (1392). Taisntic. Teodora, Grieķijas ķēņiniene (ap 867).

25. (12.) Ibērijas Dievmātes ikona. Svētt. Maletijs, Antiohijas arhibīsk. (381). Svētītājs Aleksijs, Maskavas un visas Krievijas metropolīts, brīnumdarītājs (1378). Svētt. Maletijs, Harkovas arhibīsk. (1840). Sirdssk. Marija un viņas tēvs Eugēnijs (VI). Svētt. Antonijs, Konstantinopoles patriarhs (895).

26. (13.) Sirdssk. Martinians, sirdssk. Zoja un Fotīnija (Svetlana) (V). Svētmoc. Basilijs un Gabriels presbiteri (1919); svētmoc. Silvestrs, Omskas arhibīskaps (1920); svētmoc. Zosima, Nikolajs, Basilijs, Jānis, Leontijs, Vladimirs, Parfēnijs, Jānis, Jānis, Mihails presbiteri, sirdsskmoc. Anna, Vera, Irīna, moc. Pāvils (1938). Sirdssk. Eulogijs (607-608). Sirdssk. Stefans, Serbijas ķēniņš (1200). Svētt. Georgijs, Mogilevas arhibīskaps.

27. (14.) Sirdssk. Auksēnija (ap 470). Apustuļiem līdzīgais Kirils, slāvu skolotājs (869). Svētmoc. Onīsims, Tulas bīskaps (1937). Taisntic. kņazs Mihails un Teodors (1578). Sirdssk. Pečoru Isakijs (ap 1190). Sirdssk. Marons (ap 433). Svētt. Abrāmijs (V).

28. (15.) Apustulis no 70 Onīsims (ap 109). Svētmoc. Mihails un Jānis presbiteri (1930); svētmoc. Nikolajs, Aleksijs, Aleksijs presbiteri, Simeons diakons, sirdsskmoc. Pēteris un Sofija (1938). Sirdssk. Pečoru Pafnūtijs (XIII). Sirdssk. Pafnūtijs un Efrosīnija (V). Sirdssk. Sīrijas Eusēbijs (V). Viļņas Dievmātes ikona (atnešana uz Viļņu 1495)

 

+ Garajā gadā

29.