Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (19.okt) Prav. Joels (800 pirms Kr. Dz.). Moc. Uārs un kopā ar viņu septiņi kristīgie mācītāji (ap 307). Sirdsskaidrā Riļskas Jāņa mirstīgo atlieku pārnešana (1238). Svētmoc. Sergijs presbiters (1937). Svētl. Kleopatra (327) un viņas dēls Jānis (320). Svētmoc. Sadoks (Šah-Dusts), Persijas bīskaps un ar viņu 128 mocekļi (342).

2. (20.okt) Lielmoc. Artēmijs (362). Svētmoc. Nikolajs presbiters (1918); svētmoc. Hermanis, Alatiras bīsk., Zosima, Jānis, Jānis, Jānis, Nikolajs, Leonīds, Jānis un Aleksandrs presbiteri, Mihails un Pēteris diakoni un moc. Pāvils (1937). Taisnais pusaudzis Verkolas Artēmijs (1545).

3. (21.okt) Sirdssk. Ilarions Lielais (371-372).Svētītāja Ilariona, Meglinas bīskapa, mirstīgo atlieku pārnešana (1206). Svētmoc. Paulins, Mogilovas arhibīskaps, Arkādijs, Jekaterinburgas bīskaps un ar viņiem Anatolijs un Nikandrs presbiteri un moc. Kiprians (1937). Svētmoc. Demians, Kurskas bīsk. (1937). Svētmoc. Konstantīns, Sergijs, Bazilijs, Teodors, Vladimirs, Nikolajs, Jānis, Bazilijs, Aleksandrs, Dimitrijs un Aleksijs presbiteri, Sergijs un Jānis diakoni un sirdsskmoc. Sofronijs (1937). Sirdsskmoc. Pelagija (1944). Sirdssk. Pečoru Ilarions (XI). Sirdssk. Omučas Teofils un Jēkabs (ap 1412). Moc. Dasijs, Gaijs un Zotiks (303). Sirdssk. Gdevas Ilarions.

4. (22.okt) Kazaņas Dievmātes ikona (1612). Apustuļiemlīdzīgais Averkijs, Jerapolas bīskaps, brīnumdaris (ap 167). Septiņi pusaudži, kas Efezā cietuši: Maksimiliāns, Jumblihs, Martinians, Dionīsijs, Antonins, Konstantīns, Jānis (ap 250; 408-450). Svētmoc. Serafims, Ugļičas arhibīskaps, un ar viņu Vladimirs, Aleksandrs, Bazilijs, Aleksandrs presbiteri un sirdsskmoc. Hermanis un Mins (1937). Svētmoc. Nikolajs, Nikolajs presbiteri un sirdsskmoc. Gregorijs (1937). Moc.  Aleksandrs bīskaps, Iraklijs kareivis un sievas Anna, Elizabete, Teodotija un Glikerija (II-III).

5. (23.okt) Apustulis Jēkabs, Kunga brālis (63). Sirdssk. Borovičas Jēkabs, Novgorodas brīnumdaris (ap 1540). Svētmoc. Nikolajs, Vladimirs, Aleksandrs, Nikolajs, Emilians un Sozonts presbiteri (1937). Svētt. Ignācijs, Konstantinopoles patriarhs (877-878). Sirdssk. Lavriševas Elisejs (ap 1250).

6. (24.okt) Dievmātes ikona "Visu skumstošo Prieks" (1688). Moc. Arets un ar viņu 4299 mocekļi (523). Sirdssk. Pečoru Arets (XII), Sisojs (XIII) un Teofils (XII-XIII) vientuļnieki. Svētl. Elezvojs (Kalebs), Etiopijas ķēniņš (553-555). Svētmoc. Laurentijs, Balahņinas bīskaps, Aleksijs presbiters un moc. Aleksijs (1918). Svētmoc. Jānis un Nikolajs presbiteri (1937). Svētmoc. Pēteris presbiters (1938). Moc. Sinklitikija un divas viņas meitas (VI). Svētt. Atanāzijs, Konstantinopoles patriarhs (pēc 1311). Moc. Viktorija Nikomīdijā.

7. (25.okt) Taisnā Tabita (I). Moc. Markians un Martīrijs (ap 355). Sirdssk. Matrona apliec. (1963). Moc. Anastasija (III). Sirdsskaidrie Pečoru Martīrijs diakons un Martīrijs vientuļnieks (XIII-XIV).

8. (26.okt) Lielmoc. Solunas Dimitrijs (ap 306). Sirdssk. Pečoru Teofils, Novgorodas arhibīskaps (1482). Moceklis Luppa (ap 306). Sirdssk. Midikijas Atanāzijs (ap 814). Sirdssk. Basarbovas, Bulgārijas Dimitrijs (1685).

9. (27.okt) Moc. Solunas Nestors (ap 306). Sirdssk. Pečoru Nestors (ap 1114). Moc. Kapitolīna un Herotiīda (304). Moc. Marks un tie, kas ar viņu. Taisntic. Smoļenas kņ. Andreja pīšļu atrašana (1539).

10. (28.okt) Moc. Terentijs un Neonilla un viņu bērni Sarvils, Fots, Teoduls, Jerakss, Nits, Vils, Eunikijs (249-250).  Sirdssk. Stefans Savaīts (IX). Svētt. Arsēnijs I, Serbijas arhibīsk. (1266). Moc. Pereskeva, saukta par Piektdienu (III). Sirdssk. Ījabs, Pečajevas igumens (1651). Svētt. Dimitrijs, Rostovas metropolīts (1709). Svētmoc. Jānis presbiters (1918). Moc. Afrikans, Tarentijs, Maksims, Pompijs un citi 36 (III). Svētmoc. Kiriaks, Jeruzalemes bīsk. (363). Sirdssk. Pecerskas Nestors neskolotais (XIV). Sirdssk. Jānis Hozevits (VI). Svētmoc. Neofīts, Urbnisas bīsk. (VI).

11. (29.okt) Sirdssk. moc. Anastasija Romiete (249-251). Sirdssk. Abrāmijs vientuļnieks un svētl. Marija, viņa krustmeita (ap 360). Sirdssk. Abrāmijs, Rostovas arhimandrīts (1073-1077).  Svētmoc. Nikolajs presbiters un  ar viņu moc. Kozma, Viktors, Nahums, Filips, Jānis, Pāvils, Andrejs, Pāvils, Bazilijs, Aleksijs, Jānis un moc. Agafija (1918). Svētmoc. Jānis presbiters (1930). Svētmoc. Eugēnijs presbiters (1937). Moc. Klaudijs, Astērijs, Neons un Teonilla (285). Sirdssk. Anna (826).

12. (30.okt) Svētmoc. Zinovijs, Egejas bīsk. un viņa māsa moc. Zinovija (285). Svētmoc. Leonīds presbiters (1941). Svētmoc. Matejs diakons (1942). Ap. no 70 Tertijs, Marks, Justs un Artēms (I). Svētmoc. Markiāns, Sirakuzas bīsk. (II). Moc. Eutropija (ap 250). Moc. Solunas Anastasija (III). Sv. Stefans Miljutins, Serbijas karalis (1320, viņa brālis Dragutins (1316) un māte Helēna (1306).

13. (31.okt) Ap. no 70 Stahijs, Amplijs, Urvans, Narkiss, Apellijs  un Aristovuls (I). MOc. Epimahs (ap 250). Svētmoc. Pēterburgas Jānis, priesteris (1917). Svētmoc. Vsevolods, Aleksandrs, Sergijs, Aleksijs un Bazilijs, Pēteris, Bazilijs presbiters, sirdsskmoc. Anatolijs un moc. Jēkabs (1937). Sirdssk. Maura (V). Sirdssk. Spiridons un Nikodēms, Pēcoru prosforu cepēji (XII).

14. (1.) Nemantkārīgie un brīnumdari Kozma un Demians un viņu māte sirdssk. Teodotija (III). Svētmoc. Aleksandrs un Teodors presbiteri (1918). Svētmoc. Sergijs, Elicas arhibīsk., Aleksandrs un Dimitrijs presbiteri, moc. Elizabete (1937). Moc. Pēteris. Svētmoc. Jānis bīskaps un Jēkabs presbiters, Persijā cietušie (ap 345). Moc. Kiriēna un Juliāna (305-311). Moc. Erminingelds, Gotfas ķēniņdēls (586). Moc. Cēzars, Dasijs un ar viņiem Savva, Savinians, Agripins, Adrians un Toms bīskaps, Damaskā cietušie (VII).

15. (2.) Moc. Akindins, Pigasijs, Attonijs, Elpidifors, Anempodists un tie, kas ar viņiem (ap 341-345). Svētmoc. Konstantīns un Ananija presbiteri (1918). Sirdssk. Kirēnas Markians (388).

16. (3.) Moc. Akepsims bīskaps, Jāzeps presbiters un Aitals diakons (IV). Lielmocekļa Georgija Uzvarasnesēja baznīcas atjaunošana (iesvētīšana) Lidā (IV). Svētmoc. Bazilijs, Pēteris, Bazilijs, Aleksandrs, Vladimirs, Sergijs, Nikolajs, Vikentijs, Jānis, Pēteris, Aleksandrs, Pāvils, Kozma prezbiteri un Simeons diakons (1937). Moc. Eudokija (1938). Moc. Attiks, Agapijs, Eudoksijs, Katerijs, Istukārijs, Paktovijs, Niktopolions un viņu karadraudze (ap 320). Sirdssk. Akepsims (IV). Taisnā Snandūlija (IV).

17. (4.) Sirdssk. Inokentijs Lielais (846). Svētmoc. Nikandrs, Miru bīsk., un Hermijs presbiters (I). Sv. Nikolajs apliec. presbiters (1931). Svētmoc. Aleksandrs presbiters (1937). Svētmoc. Ismails presbiters. Sirdssk. Pečoru Merkūrijs (XIV). Sirdssk. Gorodnoezeras Nikandrs (XVI).

18. (5.) Svētt. Jona, Novgorodas arhibīskaps (1470). Ap. no 70 Petrovs, Herme, Lins, Gaijs, Filologs (I). Moc. Galaktions un Epistīmijs (III). Svētmoc. Gabriels presbitrs (1937). Svētt. Gregorijs, Aleksandrijas arhibīsk. (IX).

19. (6.) Svētt. Pāvils, Konstantinopoles patr. apl. (350). Sirdssk. Hutinas Varlāms (1192). Svētmoc. Nikita, Orehovo-Zuevas bīsk., Anatolijs, Arsēnijs, Nikolajs, Nikolajs presbiteri, sirdsskmoc. Varlāms un Gabriels, Gabriels, Sirdsskmoc. Ņina un Serafims (1937). Svētmoc. Bazilijs presbiters (1938). Moc. Tekusa, Aleksandra, Polaktija, Klaudija, Efrosīnija, Atanazija un Matrona (III). Sirdssk. Tavromenijas Lūka (800-820). Sirdssk. Lūka, Pečoru ekonoms (XIII). Svētt. Hermanis, Kazaņas arhibīsk. (1567). Sirdssk. Keretas Varlāms (XVI).

20. (7.) Moc. Militīnā: Hierons, Isihijs, Nikandrs, Atanāzijs, Mamants, Barahijs, Kalliniks, Teagēns, Nikons, Longins, Teodors, Valērijs, Ksants, Teoduls, Kallimahs, Eugēnijs, Teodohs, Ostrihijs, Epifānijs, Maksimiliāns, Dukitijs, Klaudiāns, Teofils, Gigantijs, Dorotejs, Teodots, Kastrikijs, Anikits, Temelijs, Eutihijs, Ilarions, Diodots un Amonits (III). Sirdssk. Galisijas Lācers (1053). Svētmoc. Kirils, Kazaņas metrop., Mihails, Aleksandrs, Aleksanrds, Mihails, Aleksandrs, Nikolajs, Aleksijs, Pāvils, Paulīns presbiteri, Jānis un Benjamins diakoni, moc. Nikolajs, moc. Elizabete (1937). Moc. Teodots (303). Moc. Melastips un Kasinija un viņu dēls Antonins (363). Sirdssk. Vorbozomas Zosima (1550). Sirdssk. Novgorodas Kirila pīšļu atrašana (1649). Moc. Aukts, Tavrions un Tesalonikins.

21. (8.) Arhistratēģa Erceņģeļa Mihaila un citu bezmiesīgo Debesu spēku goda diena. Erceņģelis Gabriels, Rafails, Uriēls, Selafiēls, Jegudiēls, Barahiēls un Jeremiēls.

22. (9.) Moc. Onēsifors un Porfirijs (ap 284-305). Sirdssk. Matrona (ap 429). Sirdssk. Teokrista (881). Svētmoc. Konstantīns, Dimitrijs, Nestors, Teodors, Konstantīns, Viktors, Elija presbiters, Jāzeps diakons un sirdsskmoc. Aleksijs (1937). Moc. Solunas Aleksandrs (IV). Moc. Antonijs (V). Sirdssk. Jānis Kolovs (V). Sirdssk. Eustolija (610) un Sisipatra (ap 625). Sirdssk. Pečoru Onisifors (1148). Dievmātes ikona "Ātrā Palīdze" (X).

23. (10.) Apustuļi no 70 Erasts, Olimps, Rodions, Sosipatrs, Kuarts (Kvarts) un Tertijs (I). Sirdsskmoc. Nifonts un moc. Aleksandra (1931). Svētmoc. Prokopijs, Odesas arhibīsk., Dionīsijs, Jānis un Pēteris presbiteri (1937). Svētmoc. Augustīns, Kalužas arhibīsk., un ar viņu Jānis presbiters, sirdsskmoc. Joanikijs, moc. Aleksijs, Apolons, Mihails (1937). Moc. Nikolajs un moc. Anna un sv. Boriss diakons, apliec. (1930-1940). Moc. Olga (1941) un Teoktista (1942). Moc. ārsts Orests (304). Svētmoc. Mīlijs, Persijas bīsk. un divi viņa mācekļi (341). Moc. Konstantīns, Gruzijas kņazs (842). Sirdssk. Teostirikts Simbolēs.

24. (11.) Lielmoc. Mins (304). Moc. Viktors un moc. Stefanīda (161-180). Moc. Vikentijs (304). Sirdssk. Teodors Studits, apliecinātājs (826). Svētl. Maksims, ģeķis Kristus dēļ, Maskavas brīnumdaris (1434). Svētmoc. Eugēnijs presbiters (1937). Moc. Dečenas Stefans (ap 1336). Sirdssk. Zalenecas Martīrijs (1603).

25. (12.) Svētt. Jānis žēlsirdīgais, Aleksandrijas patr. (616-620). Sirdssk. Nils gavētājs (V). Svētmoc. Konstantīns, Vladimirs, Aleksandrs, Matejs, Dimitrijs presbiteri (1937). Moc. Boriss (1942). Pravietis Ahija (960 līdz Kr. Dz.) Svētl. Rostovas Jānis Matainais (1580).

26. (13.) Svētītājs Jānis Zeltamute, Konstantinopoles arhibīskaps (403). Moc. Antonins, Nikifors un Hermanis (308). Moc. Argo un 24 mācītāji Aleksandrijā. Moc. Edikts un citi Trāķijā Diokletiāna valdīšanas laikā. Moc. Maneta (307-308).

27. (14.) Apustulis Filips (I). Svētmoc. Dimitrijs, Aleksandrs, Viktors, Aleksijs, Mihails, Mihails, Teodors, Pēteris, Aleksijs, Sergijs, Nikolajs, Bazilijs, Aleksandrs, Nikolajs, Dimitrijs, Dimitrijs, Porfīrijs, Bazīlijs presbiteri, Nikolajs diakons, sirdsskmoc. Aristrahs, moc. Gabriels un moc. Anna (1937). Svētmoc. Teodors presbiters (1940). Svētmoc. Sergijs presbiters (1941). Taisnticīgie ķēniņš Justiniāns (565) un ķēņiniene Teodora (548). Svētt. Gregorijs Palama, Tesaloniku arhibīsk. (ap 1360). Sirdssk. Irapas Filips (1527).

28. (15.) Mocekļi un apliecinātāji Gurijs, Samons (299-306) un Abibs (322). Sirdssk. Veļičkovas Paīsijs (1794). Svētmoc. Nikolajs un Pēteris presbiteri, Gregorijs un Nikita diakoni (1937). Moc. Dimitrijs (ap 307). Moc. Elpīdijs, Markels un Eustohijs (IV).

29. (16.) Apustulis un evaņģēlists Matejs (60).  Svētmoc. Teodors presbiters un ar viņu moc. Ananija un Mihails (1929). Svētmoc. Jānis, Nikolajs, Viktors, Bazilijs, Makārijs un Mihails presbiteri (1937). Moc. Dimitrijs (1938). Taisnais Fulviāns, Etiopijas augstmanis, sv. Kristībā Matejs (I). Moc. Justs un citi Antiohijā.

30. (17.)  Svētt. Gregorijs brīnumdarītājs, Neocēzarejas bīsk. (ap 266-270). Sirdssk. Nikons, Radoņežas igumens, sirdssk. Sergija skolnieks (1426). Sirdssk. Lācers, ikonu gleznotājs (ap 857). Moc. Gobrans, sv. Kristībā Mihails, un ar viņu 133 kareivji (914).