Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila, iekavās pēc vecā)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (19. marts) Moc. Hrisanfs un Dārija (283) un kopā ar viņiem moc. tribūns Klaudijs, viņa sieva Hilarija, priest. Diodors, diak, Marins (283). Taisnā Sofija, Sluckas kņaziene (1612). Sv. Jānis apliecinātājs (1932). Sirdssk. Komelas, Vologodas Inokentijs (1511-1522). Moc. Panhārijs (ap 302). Sirdsskaidrais Pleskavas-Pečoru Vassa (ap 1473).

2. (20. marts) Sirdssk. Jānis, Sergijs, Patrīcijs un citi, kas sv. Savvas klosterī nogalināti (796). Svētmoc. Basilijs diakons (1938). Sirdssk. Zinozeras, Novgorodas Eufrosins (1612). Moc. Fotina (Svetlana) un mocekļi Viktors un Josija, mocekles Anatolija, Fota, Fotida, Pereskeva, Kiriakija, Domnina un moceklis Sebastians  (ap 66). Moc. Aleksandra, Klaudija, Eufrasija, Matrona, Juliāna, Teodisija, Eufīmija (310). Svētt. Nikita, apliecinātājs, Apolonijas arhibīskaps (IX).

3. (21. marts) Sirdssk. bīsk. Jēkabs, apliecinātājs (VIII). Sirdssk. Viricas Serafims (1949). Svētmoc. Vladimirs presbiters. Svētt. Kirils, Katanas bīskaps (I-II). Svētt. Toms, Konstantinopoles patriarhs (610).

4. (22. marts) Sirdmoc. Bazilijs, Ankiras priest. (363). Moc. Drosida (104-117). Sirdssk. Dalmatas Īsākijs (IV).

5. (23. marts) Sirdsskmoc. bīsk. Nikons un 199 viņa mācekļi (251). Svētmoc. Makārijs presbiters (1931); svētmoc. Basilijs presbiters, sirdsskmoc. Elija, sirdsskmoc. Anastasija, moc. Aleksijs (1938); sirdssk. Segijs apliecinātājs (1948). Sirdssk. Nikons Kijevas-Pečoru igumens (1088). Moc. Filits, Lidija, Maķedons, Teoprepijs, Kronids un Amfilihijs (117-138). Taisn. Mangazejas Basilijs (1602).

6. (24. marts) Labās vēsts pasludināšanas Jaunavai Marijai priekšsvētki. Svētt. Artēmijs (Artemons), Solunas (Selevkijas) bīsk (I-II). Sirdsskaidrais Pečoru Zaharija (XIII-XIV). Svētmoc. Vladimirs presbiters (1920). Moc. Kazaņas Stefans un Pēteris (1552). Sirdssk. Jēkabs apliecinātājs. (VIII-IX)

7. (25. marts) Labās vēsts pasludināšana Jaunavai Marijai. Svētt. Tihons, Maskavas un visas Krievijas patriarhs (1925). Sirdssk. Savva Jaunais (1948).

8. (26. marts) Labās vēsts pasludināšanas Jaunavai Marijai svētku atsvēte. Erceņģeļa Gabriela goda diena. Moc. Amata (Anna). Svētmoc. Irinejs, Sirmijas bīskaps (304). Moc. Bafusijs un Verks presbiteri, Arpils mūks, pasaulnieki: Abibs, Agns, Raiss, Igafrakss, Iskojs, Sīla, Sigics, Sonirils, Suimvals, Terms, Tills, un mocekles Anna, Agna, Alla, Larisa, Moiko, Mamika, Jirko, Animaisa, Gāfa un Duklida (ap 375). Sirdssk. Sīrijas Malhs (IV). Sirdssk. Basilijs Jaunais (X).

9. (27. marts) Moc. Solunas Matrona (III-IV). Moc. Manuels un Teodozijs (304). Sirdssk. Ēģiptes Jānis gaišredzīgais (394-395).

10. (28. marts) Sirdssk. Ilarions Jaunais, Pelikinas igumens (ap 754). Sirdssk. Stefans, brīnumdaris, apliec., Triglijas igumens (IX). Svētt. Nikolajs apliecinātājs, presbiters (1931); Svētmoc. Basilijs presbiters (1938); moc. Jānis (1939). Sirdsskmoc. Pečoru Eustrātijs (1097). Sirdssk. Pleskavas ezera Ilarions (1476). Moc. Jona un Varahisijs un citi ar viņiem (IV). Moc. Bojāns, Bulgārijas kņazs (ap 830).

11. (29. marts) Moc. Marks, Arefuzijas bīsk. (ap 364), Kirils diakons un daudzi citi (ap 363). Sirdssk. Jānis tuksneša vientuļnieks (IV). Svētt. Eustātijs, Bifinijas bīskaps (IX). Sirdssk. Pleskavas-Pečoru Marks (XV) un Jona (1480).

12. (30. marts) Sv. jaunava Monaka (325). Sirdssk. Jānis Pakāpnieks (649). Svētt. Sofronijs, Irkutskas bīskaps (1771). Pravietis Joads. Apustuļi Sostens, Apoloss, Kēfa, Cēzars un Epafrodits (I). Sv. Evula, lielmoc. Pantelemona māte (ap 305). Sirdssk. Jānis klusētājs (VI). Sirdssk. Zosima, Sirakuzas bīskaps (ap 662).

13. (31. marts) Svētmoc. Ipatijs, Gangras bīsk. (ap 326). Svētt. Jona, Maskavas metropolīts (1461). Svētt. Inokentijs, Maskavas metropolīts (1879). Svētmoc. Jānis presbiters (1938). Sirdssk. Pečoru Ipatijs (XIV). Sirdssk. Apolonijs (IV). Svētmoc. Auds, Persijas bīskaps un Benjamins diakons (418-424). Sirdssk. Ipatijs, Rufianas igumens (ap 446).

14. (1.) Sirdssk. Ēģiptes Marija (522). Moc. Solunas Ingeniāna. Sirdssk. Eufīmijs, Suzdaļas arhimandrīts (1404). Sirdssk. Optinas Barsanūfijs (1913). Svētmoc. Sergijs presbiters (1938). Moc. Bulgārijas Abrāmijs (1229). Sirdssk. Pečoru Gerontijs (XIV). Sirdssk. Makārijs, Palestīnas klostera igumens (ap 803). Moc. Gerontijs un Vasilids (III). Taisn. Ahazs.

15. (2.) Sirdssk. Tits brīnumdarītājs (IX). Moc. Amfils un Edesijs (306). Moc. Polikarps (IV).

16. (3.) Sirdssk. Nikita apliecinātājs, Midikijas klostera igumens (824). Moc. Teodozija jaunava (307-308). Sirdssk. Iliriks. Moc. Elpidifors, Dijs, Bifonijs un Galiks.

17. (4.) Sirdssk. Ēģiptes Marija (522). Sirdssk. Georgijs, kas Malejā (IX). Sirdssk. daudzslimojušais Jāzeps, Pečoru tālajās alās (XIV). Sirdssk. Jāzeps dziesmu rakstītājs (883). Sirdsskmoc. Benjamins un Nikofors (1928); svētmoc. Nikolajs, Veļskas bīskaps (1932). Sirdssk. Vorbozomas Zosima (ap 1550). Sirdssk. Zosima (VI). Moc. Tervufa jaunava, viņas māsas un verdzenes (341-343).

18. (5.) Sirdssk. Platons, Studias apl. (814). Svētt. Jona, Maskavas un visas Krievijas patriarha pīšļu pārnešana. Moc. Agafopods diakons, Teoduls lasītājs un tie, kas ar viņiem (ap 303). Svētmoc. Nikolajs presbiters (1931). Sirdssk. Ēģiptes Puplijs (IV). Sirdssk. Teons, Simeons un Forvins (IV). Sirdssk. Atēnu Marks (400). Sirdssk Solunas Teodora (892).

19. (6.) Svētt. Eutihijs, Konstantinopoles arhibīsk. (582). Svētt. Metodijs, Morāvijas arhibīsk. (885). Svētmoc. Jānis presbiters (1934); svētmoc. Jēkabs presbiters (1943); sirdssk. Karagandinas Sebastians apliecinātājs (1966). Sirdssk. Sīrijas Platonīda (308). 120 Persijas mocekļi (344-347). Moc. Jeremija un Arhilijs priesteris (III).

20. (7.) Sirdssk. Georgijs apliecinātājs, Mitilenas metropolīts (pēc 820). Moc. Rufins diakons, Akilīna un ar viņiem 200 karavīru (ap 310). Svētmoc. Gabriels, Rjazaņas arhibīskaps. Sirdssk. Perejaslavas Daniels (1540). Moc. Kalliopijs (304). Sirdssk. Serapions mūks.

21. (8.) Apustuļi Herodions, Agabs, Asinkrits, Rufs, Flegonts, Herme un citi ar viņiem (I). Moc. Celestīns, Romas bīskaps (432). Svētt. Nifonts, Novgorodas bīskaps (1156). Sirdssk. Rufs, Pečoru vientuļnieks (XIV). Moc. Pausilips (ap 117-138).

22. (9.) Sirdssk. moc. Vadims arhimandrīts (376). Moc. Eupsihijs (362). Moc. Disans bīskaps, Mariavs presbiters, Audiess un 270 citi (362-364).

23. (10.) Moc. Terentijs, Pompijs, Afrikans, Maksims, Zinons, Aleksandrs, Teodors un citi 33 (ap 249-251). Svētmoc. Flegonts presbiters (1938); moc. Dimitrijs (1942). Moc. Persijas Jēkabs presbiters, Azadans un Audikijs diakoni (ap 380). Svētmoc. Gregorijs V, Konstantinopoles patriarhs (1821).

24. (11.) Svētmoc. Antips, Asijas Pergamas bīsk. (69). Moc. Pēteris un Prohors (1918). Sirdssk. Žeļeznoborovas Jēkabs (1442) un Brilevas Jēkabs, viņa līdzcensonis (XV). Svētt. Barsanūfijs, Tveras bīskaps (1576). Moc. Prokess un Martinians (I). Sirdssk. Tarmufijs (IV). Sirdssk. Jānis, sirdsskaidrā Gregorija Dekopolīta māceklis (IX).

25. (12.) Sirdssk. Bazilijs apliecinātājs, Parijas bīsk. (pēc 754). Svētmoc. Zinons, Veronas bīsk. (ap 260). Sirdssk. Īzaks Sīrietis, Spoleto Itālijā (550). Sirdsskmoc. Sergijs (1938). Sirdsskmoc. Mins, Dāvids un Jānis (pēc 636). Sirdssk. Anfusa jaunava (801). Sirdssk. Atanāzija igumene (860).

26. (13.) Svētmoc. Artemons, Laodikijas priest. (303). Sirdsskmoc. Marta (1941). Moc. Kriskents, no Likijas Miras. Moc. Ēģiptes Fomaida (V).

27. (14.)  Svētt. Mārtiņš Apliecinātājs, Romas bīskaps (655).  Viļņas (Lietuvas) mocekļi Antonijs, Jānis un Eustātijs (1347). Moc. Ardalions (305-311). Sv. Aleksandrs apliecinātājs, presbiters (1941). 1000 Persijas mocekļi un Azats kastrāts (344). Viļņas Dievmātes ikona.

28. (15.) Apustuļi no 70 Aristarks, Puds un Trofims (ap 67). Moc. Vasilisa un Anastasija (ap 68). Moc. Mesukevijas (Gruzijas) Suhijs un viņa karadraudze:  Andrejs, Anastasijs, Talals, Teodorits, Ivhirions, Jordāns, Kondrats, Lukians, Mimnenos, Nerangioss, Polievkts, Jēkabs, Toks, Domentians, Viktors, Zosima (100, 123 vai 130). Moc. Gotfas Savva (372).

29. (16.) Moc. Agapija, Hionija, Leonīda, Gaļina, Vasilisa, Irīna, Kristiāna, Lota un citas (304). Moc. Leonīds un moc. Hariessa, Nika, Gaļina, Kalisa, Nuhenhija, Vasilisa, Teodora, Irīna un citas (258).

30. (17.) Svētmoc. Simeons, Persijas bīskaps un ar viņu moc. Audelejs un Ananijs presbiteri, Husdazets einuhs, Tusiks, Azats, mocekles Askiterja un daudzi citi ar viņiem (344). Svētt. Agapets, Romas bīsk. (536). SIrdssk. Akakijs, Melitinas bīskaps (ap 435). Sirdssk. Solovku Zosima (1478). Svētmoc. Jānis (1918); svētmoc. Teodors (1942). Sirdssk. Sviras (Svirskas) Aleksandra pīšļu atrašana (1641). Moc. Adrians (251).

 

 

Pārejošās (mainīgās) svētku dienas

     2006. gadā

2. (20. marts) Sirdssk. Jānis Pakāpnieks (649) (ceturtajā Lielā gavēņa nedēļā)

9. (27.) Sirdssk. Ēģiptes Marija (522) (piektajā Lielā gavēņa nedēļā)

15. (2. aprīlis) Lācara sestdiena. Taisnā Lācara augšāmcelšana.

16. (3. aprīlis) Kunga ieiešana Jeruzalemē.

17. (4.) - 22. (9.) Ciešanu (Lielā) nedēļa.

23. (10.) Kristus Augšāmcelšanās. Pasha.

25. (12.) Ibērijas Dievmātes ikona. Kipras dievmātes ikona (392). Sirdsskmoc. Davodo-Garedžas tēvi (Gaišās nedēļas otrdienā).

26. (13.) Visu sirdsskaidro tēvu, kas atmirdzējuši Sinaja kalnā, goda diena (Gaišās nedēļas trešdienā).

30. (17.) Antipasha. Apustuļa Toma svētdiena.