Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (19. aug.) Moc. Andrejs Stratilats (Karavadonis) un ar viņu 2593 mocekļi (284-305). Sv. Nikolajs, apliec., presbiters (1933). Moc. Timotejs, Agapijs un Tekla (304-306). Svētt. Pitirims, Lielpermas bīsk. (1456). Moc. Silvijs un citi Amasijā.

2. (20. aug.) Prav. Samuēls (XI līdz K.Dz.). Moc. Sevirs un Memnons un 37 moc. ar viņiem (304).

3. (21. aug.) Apustulis no 70 Tadejs (ap 44). Moc. Vassa un viņas bērni moc. Teognijs, Agapijs un Pists (305-311). Sirdssk. Smoļenas Abrāmijs (XIII). Svētmoc. Aleksandrs presbiters (1918). Svētmoc. Pāvils Presbiters (1937).

4. (22. aug.) Moc. Agatoniks, Zotiks, Teoprepijs (Bogoleps), Akindins, Severīāns, Zinons un citi (305-311). Sirdssk. Optinas Izākijs I (1894). Svētmoc. Makārijs, Orlevas bīsk., Jānis un Aleksijs presbiteri (1918). Svētmoc. Teodors, Penzas bīsk. un ar viņu Bazīlijs un Gabriels presbiters (1937). Svētmoc. Jānis, Belikolukas bīsk., Aleksijs, Omas bīsk., Aleksanrds, Mihails un Teodors presbiteri, sirdsskmoc. Ilarions, Jānis un Hierofejs (1937). Svētmoc. Gorazds, Belemas bīsk. (1942). Svētmoc. Atanāzijs bīskaps (270-275), sirdssk. Anfusa (ap 298) un viņas kalpotāji, moc. Harisis un Neofīts (270-275). Moc. jaunava Eulālija (ap 303). Visu Maskavas svēto goda diena.

5. (23. aug.) Moceklis Luppa (ap 306). Svētmoc. Efrēms, Selenginas bīsk., Jānis presbiters un moc. Nikolajs (1918). Svētmoc. Pāvils un Jānis presbiteri. (1937). Svētmoc. Irinejs, Lionas bīsk. (202). Moc. Albīns ar priesteri un bendi Anglijā Maksimiliāna valdīšanas laikā. Sirdssk. Eutihijs (ap 540) un Florentijs (547). Svētt. Lalliniks, Konstantinopoles patriarhs (705).

6. (24. aug.) Svētmoceklis Eutīhijs, apustuļa Jāņa Teologa skolnieks (I). Svētītāja Pētera, Maskavas metropolīta un visas Krievijas brīnumdara pīšļu pārnešana (1479). Sirdsskmoc. Serafims. Sirdssk. Georgijs Limneots (ap 716). Moc. Tations (305). Moc. Sīra, Persijas jaunava (558). Sirdssk. Komelas Arsēnijs (1550).

7. (25. aug.) Apustuļa Bartolomeja pīšļu pārnešana (VI). Apustulis no 70 Tits, Krētas bīskaps (I). Sirdsskmoc. Mozus (1931). Svētmoc. Vladimirs presbiters (1938). Svētt. Barsiss un Eulogijs, Edesas bīskapi, un Protogēns, Karrijas bīsk., apliec. (IV). Svētt. Mins, Konstantinopoles patriarhs (552).

8. (26. aug.) Moc. Adrians un Natālija (305-311). Vladimiras Dievmātes ikonas satikšana (1395). Svētmoc. Pēteris presbiters. Sv. Georgijs apliec., presbiters (1928). Svētmoc. Viktors presbiters, moc. Dimitrijs, Pēteris un sv. Romāns apliec., presbiters (1937). Sirdssk. Ondrusovas Adrians (1549).

9. (27. aug.) Sirdssk. Pimens Lielais (ap 450). Svētmoc. Mihails presbiters un ar viņu 28 mocekļi (1918). Svētmoc. Stefans presbiters un ar viņu 18 mocekļi (1918). Svētmoc. Jānis presbiters un sirdsskmoc. Metodijs (1937). Sv. Dimitrijs apliec. presbiters (1952). Svētt. Hozeja apliecinātājs, Kardobas bīsk (359). Svētt. Libērijs apliec., Romas bīskaps (366). Sirdssk. Palestīnas Pimens (ap 602). Sirdssk. svētmoc. Kukša un Pimens gavētājs, Pečoru (XII). Moc. Antisa. Sirdssk. Savva.

10. (28. aug.) Sirdssk. Mozus Murins Etiopietis (ap 400). Mardārijs Vientuļnieks (XIII). Sirdssk. Pečajevas Ījaba pīšļu atrašana (1659). Sirdsskmoc. Sergijs, Laurentijs, Serafims, Teodosijs, Leontijs, Stefans, Georgijs, Ilarions, Jānis un Sergijs (1918). Svētmoc. Bazīlijs presbiters (1937).  Praviete Anna, Fanuēla meita, kas satika Kungu Jēzu Kristu Jeruzalemes Templī (I). Moc. Šušanika, Rannas kņaziene (V). Sirdssk. Pleskavas Savva (1495). Visu Kijevas-Pečoru Tālo alu (sirdssk. Teodisija) sirdsskaidro tēvu goda diena.

11. (29. aug.) Jāņa Kristītāja galvas nociršana. Gavēņa diena.

12. (30. aug.) Svēttītāji Aleksandrs (340), Jānis (595) un Pāvils Jaunais (784), Konstantinopoles patriarhi. Sirdssk. Sviras Aleksandrs (1533). Taisntic. kņ. Ņevas  Aleksandra pīšļu pārnešana (1724). Taisntic. kņ. Maskavas Daniela pīšļu atrašana (1652). Svētmoc. Pēteris presbiters (1918). Svētmoc. Pāvils presbiters un sirdsskmoc. Elizabete un Teodora (1937). Sirdssmoc. Ignācijs (1938). Sv. Pāvils apliec., presbiters (1972). Sirdssk. Kristaps (Kristofors) Romietis (VI). Sirdssk. Fantins brīnumdaris, Solunā (IX-X). Visu Serbijas svētītāju goda diena: Sava I (1237), Arsēnijs I (1266), Savva II (1269), Eustātijs I (ap 1285), Jēkabs (1292), Nikodēms (1325), Daniels (1338) arhibīskapi; Joanikijs II (1354), Efrēms II (pēc 1395), Spiridons (1388), Makārijs (1574), Gabriels I (1659) patriarhi un Gregorijs bīskaps.

13. (31. aug.) Dievmātes jostas nolikšana (395-408). Svētmoc. Mihails presbiters (1937). Svētmoc. Dimitrijs (1938). Svētmoc. Kipriāns, Kartāgas bīsk. (258). Svētt. Genādijs, Konstantinopoles patr. (471).

14. (1.) Indikta sākums - baznīcas jaunais gads. Sirdssk. Simeons Stabinieks (459) un viņa māte Marta (ap 428). Sirdsskmoc. Tatjana (1937). Taisn. Jozua Nūna dēls (XVI pirms Kr. Dz.). Moc. Kallista un viņas brāļi moc. Evods un Hermogens (309). Moc. Antils diakons (380). Moc. 40 jaunavas gavētājas un moc. Ammuns diakons, viņu skolotājs (IV). Sv. Egīdijs (VII-VIII).

15. (2.) Moc. Mamants, viņa tēvs Teodots un māte Rufina (III). Sirdssk. Jānis gavētājs, Konstantinopoles patriarhs (595). Sirdssk. Pečoru Antonijs (1073) un Teodosijs (1074). Svētmoc. Barsanufijs, Kirilovas bīsk., un ar viņu Jānis presbiters, sirdsskmoc. Serafims igumene un moc. Anatolijs, Nikolajs, Mihails un Filips (1918). Svētmoc. presbitera (1920). Svētmoc. Damaskins, Starodubas bīsk., un ar viņu Eufīmijs, Jānis, Jānis, Vladimirs, Viktors, Bazilijs, Teodots, Pēteris, Stefans presbiteri un sirdsskmoc. Ksenija (1937). Svētmoc. Hermanis, Vjaznikovas bīsk., Stefans presbiters un moc. Pāvils (1937). 3628 Nikomīdijas mocekļi (III-IV).

16. (3.) Svētmoc. Antims, Nikomīdijas bīsk. un ar viņu moc. Teofils diakons, Dorotejs, Mardonijs, Migdonijs, Pēteris, Indiss, Gorgonijs, Zinons, Domna jaunava un Eufīmija (302). Sirdssk. Teokrists, Eufīmija Lielā līdzgavētājs (467). Svētl. Jānis MAtainais, Rostovas brīnumdaris (1580). Svētmoc. Pimens, Vernenas bīsk. (1918). Svētmoc. Aleksijs un Elija presbiteri (1937). Svētmoc. Pēteris diakons (1953). Sv. Tiva diakonise (I). Moc. Vasilisa Nikomīdijā (309). Svētt. Joanikijs II, Serbijas patriarhs (1349). Svētmoc. Aristons, Sīrijas Aleksandrijas bīsk. Moc. Harits (vai Haritons), kas sadedzināts kaļķos.

17. (4.) Prav. Dievuredzējušais Mozus (1534 līdz K. Dz.). Svētmoc. Vavils, Lielās Antiohijas bīsk. un ar viņu trīs pusaudži: Urbāns, Prilidiāns, Epollonijs un viņu māte Hristodula (251). Sirdsskmoc. Parfēnijs, Kiziltašas igumens (1867). Svētītāja Jāzepa, Belgradas bīskapa pīšļu atrašana (1911). Svētt. Metrofana, Voroņežas bīskapa, otrā pīšļu atrašana (1989). Svētmoc. Pāvils, Jānis, Nikolajs, Nikolajs, Jānis, Nikolajs, Aleksandrs, Pēteris un Mihails presbiteri, sirdsskmoc. Stefans, moc. Bazīlijs, Pēteris, Stefans un Aleksandrs (1937). Moc. Hermonija, ap. diakona Filipa meita (ap 117). Moc. Teodors, Mians, Juliāns un Kions (305-311). Moc. Nikomīdijas Vavils un ar viņu 84 pusaudži (IV).

18. (5.) Prav. Zaharija un taisnā Elizabete, Jāņa Priekšteča (Kristītāja) vecāki (I). Sirdsskmoc. Brestas Atanāzijs (1648). Moc. Eufīmijs (1937). Moc. Tifails un viņa māsa Fiveja (Viveja) (98-138). Moc. Raisa (vai Iraida) (ap 308). Moc. Juventīns un Maksims kareivji (361-363). Moc. Urbāns, Teodors un Medimns un ar viņiem 77 vīri no baznīcas kārtas, kas cietuši Nikomīdijā (370). Moc. Audijs (Avids) Persijā (V). Taisntic. kņ. Gļeba, sv. Kristībā Dāvida nogalināšana (1015). Moc. Sarvils.

19. (6.) Ercenģeļa Mihaila brīnuma, kas notika Honehā (Kolosā), atcere (IV). Moc. Eudoksijs, Zinons un Makārijs (311-312). Svētmoc. Dimitrijs presbiters (1918). Svētmoc. Konstentīns, Jānis un Vsevolods presbiteri (1937). Sirdssk. Arhips (IV). Moc. Romils un ar viņu daudzi citi (107-115). Moc. Kiriaks, Fausts presbiters, Abibs diakons un ar viņiem 11 mocekļi (ap 250). Svētmoc. Kirils, Gortinas bīsk. (III-IV). Sirdssk. Dāvids (VI).

20. (7.) Vissvētās Dievadzemdētājas Piedzimšanas priekšsvētki. Moc. Sozonts (ap 304). Svētt. Jānis, Novgorodas bīsk. (1186). Sirdsskmoc. Konevas Makārijs, Ovručas arhimandrīts (1678). Sirdssk. Optinas Makārijs (1860). Svētmoc. Pēteris un Mihails presbiteri, Aleksandrs diakons (1918). Svētmoc. Eugēnijs, Gorkovas metrop., un ar viņu Stefans presbiters un sirdsskmoc. Eugēnijs, Nikolajs un Pohomijs (1937). Svētmoc. Gregorijs presbiters, sirdsskmoc. Leo (1937). Apustuļi no 70 Evods (66) un Onisifors (pēc 67).  Taisnā Judīte. Moc. Eupsihijs (II). Sirdssk. Lūka (pēc 975). Sirdssk. Pleskavas Serapions (1480).

21. (8.) Mūsu Vissvētās Valdnieces un Mūžamjaunavas Marijas Piedzimšana.

22. (9.) Vissvētās Dievadzemdētājas Piedzimšanas svētku atsvēte. Taisnie Dievvecāki Joakims un Anna. Moc. Severiāns (320).  Sirdssk. Jāzeps, Volocas igumens, brīnumdaris (1515). Svētt. Teodosija, Melkalnes arhibīsk., pīšļu atrašana (1896). Svētmoc. Gregorijs presbiters un Aleksandrs diakons (1918). Svētmoc. Zaharija, Voroņežas arhibīsk., Bazilijs, Sergijs, Jāzeps, Aleksijs presbiteri un moc. Bazilijs (1937). Svētmoc. Aleksandrs presbiters (1942). Sirdssk. Teofans apliec. (ap 300). Trešā Vispasaules Koncila atcere (431). Svētl. Nikita Konstantinopolē (XII). Moc. Haritons un Strators (Stratoniks).

23. (10.) Moc. Minadora, Mitrodora un Nimtodora (305-311). Svētmoc. Ismails, Eugēnijs, Jānis, Konstantīns, Pēteris, Bazilijs, Gļebs, Bazilijs, Nikolajs, Pallādijs, Atanāzijs presbiters un sirdsskmoc. Meletijs un Gabriels, moc. Tatjana (1937). Svētmoc. Uārs, Lipecas bīsk. (1938).  Apustuļi no 70 Apellijs, Lukijs un Klements (I). Moc. Baripsavs (I). Taisntic. Grieķijas ķēņiniene Pulhērija (453). Svētt. Pēteris un Pāvils, Nīkajas bīskapi (IX). Sirdssk. Pečoru Pāvils Paklausīgais (XIII-XIV). Sirdssk. kņ. Andrejs, mūka kārtā Jāzeps (1453).

24. (11.) Sirsskaidrais Atona Siluāns (1938). Sirdssk. Aleksandrijas Teodora (474-491). Sirdssk. Sergija un Hermaņa, Valāmas brīnumdarītāju pīšļu pārnešana. Svētmoc. Nikolajs un Viktors presbiteri (1918). Svētmoc. Karps presbiters (1937). Svētmoc. Nikolajs diakons (1942). Moc. Dimitrijs, viņa sieva Evantija un viņu dēls Dimitrians (I). Mocekle Ija (362-364). Sirdssk. Eufrosīns (IX). Moc. Sīrijas Diadors un Didims.

25. (12.) Svētmoc. Autonoms, Itālijas bīsk. (313). Svētmoc. Teodors, Jānis, Nikolajs presbiteri un moc. Aleksijs (1937). Svētmoc. Kornuts, Nikomīdijas (Ikonijas) bīsk. (III). Moc. Juliāns un ar viņu 40 moc. (IV). Sirdssk. Tiksnenas Vasiāns (1624). Taisnā Verhoturas Simeona pīšļu pārnešana (1704). Svētmoc. Teodors, Aleksandrijas bīsk.

26. (13.) Kunga Godājamā un Dzīvudarošā Krusta Pacelšanas priekšsvētki. Kunga Augšāmcelšanās baznīcas Jeruzalemē atjaunošanas (iesvētīšanas) piemiņa (335). Svētmoc. Kornēlijs Simtnieks (virsnieks pār simts) (I). Svētmoc. Stefans, Aleksandrs presbiteri un Nikolajs diakons (1937). Moc. Kronīds, Leontijs un Spiridons (ap 237). Moc. Seleuks un Stratoniks (III). Moc. Makrobijs un Gordiāns (IV). Svētmoc. Juliāns presbiters (IV). Moc. Elija, Zotiks, Lukiāns un Valeriāns (IV). Sirdssk. Pēteris un Atrojs (IX). Lielmoc. Ketevana, Kahetinas ķēņiniene (1624).

27. (14.) Kunga Godājamā un Dzīvudarošā Krusta Pacelšana) (326). Svētt. Jānis Zeltamute (407).

28. (15.) Krusta Pacelšanas svētku atsvēte. Lielmoceklis Nikita (ap 372). Svētmoc. Andrejs, Gregorijs, Gregorijs, Jānis presbiteri (1912). Sirdssk. Ignācijs apliec. (1932). Svētmoc. Dimitrijs presbiters (1935). Svētmoc. Jānis un Jēkabs, Pēteris presbiteri un Nikolajs diakons, sirdsskmoc. Marijs un moc. Ludmila (1937). Svētt. Akakija apliecinātāja, Melitinas bīsk., pīšļu atrašana (III). Moc. Maksims, Teodots, Askalīds (Asklepiodots) (305-311). Moc. Porfīrijs (361). Pirmmoc., diakona Stefana pīšļu atrašana (415). Svētt. Jāzeps, Alaverdas bīsk. (570). Sirdssk. Filotejs presbiters Mazāzijā (X).

29. (16.) Lielmoc. Eufīmija (304). Svētmoc. Gregorijs presbiters (1937). Svētmoc. Sergijs presbiters (1942). Moc. Sebastiana (86-96). Moc. Viktors un Sostens (ap 304). Sirdssk. Dorotejs, Ēģiptes tuksneša vientuļnieks (IV).  Moc. Melitina (138-161). Moc. brāļi Jāzeps un Īzāks (808). Moc. Ludmila, Čehijas ķēņiniene (927). Svētt. Kiprians, Maskavas metrop., brīnumdaris (1406).

30. (17.) Moc. Vera (Ticība), Nadežda (Cerība) un Ļubova (Mīlestība) un viņu māte Sofija (Gudrība) (ap 137). Svētmoc. Dimitrijs presbiters (1937). Moc. Jānis (1941). Moc. Teodotija (ap 230) un Agafoklija. Moc. Pelijs un Nils, Ēģiptes bīskapi, Zinons presbiters, Patermufijs, Elija un citi 151 (ap 310).