Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (18. apr.) Moc. Viktors, Zotiks, Zenons, Akindins un Severiāns (303). Moc. Jānis Jaunais no Janīnas (1526). Sirdssk. Jānis, Gregorija Dekopolīta māceklis (ap 820-850). Svētmoc. Bisarions (1918); sv. Mihails apliecinātājs (1935). Svētt. Kozma, Halkedonas bīskaps, un sirdssk. Auksentijs (815-820). Maksimovas Dievmātes ikona.

2. (19. apr.) Moc. Teons, Kristofors un Antonins (303). Sirdssk. Jānis, Vecās alas iemītnieks (VIII). Svētt. Viktors apliec., Glazovas bīskaps (1934); svētmoc. Dimitrijs presbiters (1942). Svētmoc. Pafnutijs, Jeruzalemes bīskaps (284-305). Svētt. Antiohijas Georgijs (IX). Svētt. Konstantinopoles Trifons (933). Sirdssk. Nikofors igumens.

3. (20. apr.) Sirdssk. Teodors Trihins (matainais). Sirdssk. Oševskas Aleksandrs (1479). Moc. bērns (līdz 7 g.v.) Belostokas Gabriels (1690). Svētt. Grigorijs (593), Anastasijs I Sinaīts (599) un Anastasijs II (609), Antiohijas patriarhi. Sirdssk. Anastasijs, Sinajas igumens (695).

4. (21. apr.) Svētmoc. Jaunārijs bīskaps un ar viņu moc. Prokuls, Sosijs un Fausts diakoni, Disiderijs lasītājs, Eutihijs un Akutions (ap 305). Svētmoc. Maksimians, Konstantinopoles patr. (434). Moc. Sokrāts un citi, kas Persijā cietuši (138-161). Moc. Teodors, viņa māte Filipija, Dioskors, Sokrāts un Dionīsijs Pergijā (ap 138-161). Taisnais Bortsurmaras Aleksijs (1848). Sv. Nikolajs apliecinātājs, presbiters (1933). Moc. Īzakijs, Apoloss un Kodrats (303).

5. (22. apr.) Apustuļi Nataniels, Lūka un Klements (I). Taisnticīgā Pleskavas kņaza Vsevoloda (Visvalža) (svētajā Kristībā Gabriela) pīšļu pārnešana (1834). Sirdssk. Vitālijs  (609-620). Sirdssk. Teodors Sikeots, Anastasiopoles bīskaps (613). Svētmoc. Eustātijs presbiters (1918).

6. (23. apr.) Lielmoceklis Georgijs Uzvarasnesējs (303). Moc. ķēniņiene Aleksandra (303). Moc. Anatolijs un Protoleons (303). Moc. bīsk. Sabīns kopā ar diviem diakoniem Asīzē Itālijā. Svētmoc. Jānis presbiters (1940).

7. (24. apr.) Moc Savva Stratilats (Karavadonis) un ar viņu 70 karavīru (272). Sirdssk. Elizabete brīnumdarītāja (VI-VIII). Moc. Sergijs (1938). Sirdssk. Pečoru Savva, Tuvajās alās (XIII). Sirdssk. Aleksijs, Pečoru vientuļnieks, Tuvajās alās (XIII). Moc. Pasikrats un Valentīns (228). Moc. Eusēbijs, Neons, Leontijs, Longins un citi (303). Sirdssk. Toms ģeķis (ap 546-560). Molčanas Dievmātes ikona.

8. (25. apr.) Apustulis un evaņģēlists Marks (63). Svētmoc. Sergijs presbiters (1938). Sirdssk. Obnoras Silvestrs (1379). Konstantinopoles Dievmātes ikona (1071).

9. (26. apr.) Svētmoc. Bazilijs, Amasijas bīsk. (ap 323). Svētītājs Stefans, Lielpermas bīskaps (1396). Taisnā jaunava Glafira (322). Svētmoc. Jānis presbiters un viņa bērni moc. Nikolajs un Pēteris (1918). Sirdssk. Devičenas Jonikijs (1440).

10. (27. apr.) Ap. un svētmoc. Simeāns, Kunga radinieks (107). Mocekle Hermana, Nikomīdijā. Svētmoc. Pāvils un Jānis presbiteri, moc. Pēteris, Nikolajs, Auksentijs, Sergijs un moc. Anastasija (1922); svētmoc. Jānis presbiters (1941). Sirdssk. Stefans, Pečoru igumens, Vladimiras-Voliņas bīskaps (1094). Taisnais Eufrāsijs klaidoņu pieņēmējs (IV).

11. (28. apr.) Ap. no 70 Jāsons un Sosipatrs, Kerkīda jaunava un citi ar viņiem cietušie (I). Moc. Malina, Kilikijas Tarsā. Moc. Dads, Maksims un Kvintalīns (286). Moc. Anna (1939). Svētt. Kirils, Turovas bīskaps (ap 1183). Moc. Satornijs, Nakishols, Faustīns, Januārijs, Marsālijs, Eufrasijs, Mamijs, Murins, Zinons, Eustātijs, Neons un Vitālijs (ap 63).

12. (29. apr.) Deviņi Kizičas moc. Teognids, Rufs, Antipatrs, Teostihs, Aptems, Magns, Teodots, Taumāsijs un Filemons (286-299). Sirdssk. Memnons brīnumdaris. Sirdssk. Optinas Nektārijs (1928). Moc. Diadors un Rodopiāns diakoni (284-305). Svētt. Basilijs, Zaholmas bīskaps (1671). Moc. Jānis Valahs.

13. (30. apr.) Apustulis Jēkabs, Cebadeja dēls (44). Svētt. Nikita, Novgorodas bīskaps (1558). Svētītājs Ignācijs (Brančaņinovs), Kaukāza un Melnkalnes bīskaps (1867). Svētt. Donāts, Evrijas bīsk. (ap 387). Svētmoc. Basilijs, Amaisijas bīskaps (IV). Moc. Maksims.

14. (1.) Prav. Jeremija (VI pirms Kr. Dz.). Taisntic. Tamāra, Gruzijas ķēņiniene (1213). Sirdssk. Borovas Pafnūtijs (1478). Moc. Ņina (1938). Sirdsskmoc. Eufīmijs (1814), Ignācijs (1814) un Akakijs (1816). Svētmoc. Makārijs, Kijevas metropolīts (1497). Sirdssk. Gerasims (1554). Sirdsskmoc. Bats Persietis (IV).

15. (2.) Svētt. Atanāzijs Lielais, Aleksandrijas bīsk. (373). Taisntic. kņ. Borisa un Gļeba, sv. Kristībā Romāna un Dāvida relikviju pārnešana (1072-1115). Moc. Santīna Aleksandrijā. Svētt. Atanāzijs, Konstantinopoles arhibīsk. (1654) Moc. Espers, Zojs, Kiriaks un Teoduls (II). Taisnais un apustuļiemlīdzīgais cars Boriss, Svētajā Kristībā Mihails (ap 908).

16. (3.) Moc. Timotejs un Maura (ap 286). Sirdssk. Teodosijs, Kijevas-Pečoru klostera igumens (1074). Sirdssk. Pēteris, Argossas bīskaps (X). Svētmoc. Nikolajs presbiters (1941).

17. (4.) Moc. Pelageja, Tarsas jaunava (ap 290). Sirdssk. Novgorodas Īzāks (XIV-XV). Svētmoc. Alviāns, Anejas bīsk. un viņa mācekļi (304). Svētmoc. Silviāns, Gazas bīsk. un ar viņu 40 mocekļi (311). Sirdssk. Nikita, Kirils, Nikifors, Klements un Īzākijs, Alfanovas (Sokolnicas) brāļi (XIV-XV).

18. (5.) Lielmoc. Irīna  (I-II). Sirdssk. Žeļeznoborovas Jēkabs (1422).

19. (6.) Taisnais daudzcietušais Ījabs (ap 2000-1500 pirms Kr. Dz.). Moc. Barbars, bijušais slepkava.  Moc. kareivis Barbars, Bakhs, Kallimahs un Dionīsijs (ap 362). Sirdssk. Rodoņežas Miha (1385).

20. (7.) Kunga Krusta debesīs parādīšanās Jeruzalemē piemiņa (351). Sirdssk. Soras Nils (1508). Moc. Felīcija (303). Sirdssk. Zedaznijas Jānis un viņa mācekļi: Abibs, Martkopas Antonijs, Garedžas Dāvids, Ikaltas Zenons, Tadejs, Ise, Jāzeps, Izidors, Mihails, Bretas Pirrs, Stefans un Šio no Gruzijas (VI). Moc. Augusts Nikomidijā. Moc. Akakijs simtnieks (303).

21. (8.) Apustulis un evaņģēlists Jānis Teologs (98-117). Sirdssk. Arsēnijs Lielais (449-450). Moc. Augustīna Bizantijā (303). Sirdssk. Pečoru Arsēnijs darbamīlētājs (XIV) un Pimens gavētājs (XII), Tālajās alās.

22. (9.) Prav. Jesaja (VIII pirms Kr. Dz.). Svētītāja un brīnumdara Nikolaja pīšļu pārnešana no Likijas Miras uz Bari (Itālijā)  (1087). Moc. Kristofors (ap 250). Sirdssk. Optinas Jāzeps (1911). Svētmoc. Bazilijs presbiters (1939). Sirdssk. Mgvimas Šio (VI).

23. (10.) Apustulis Sīmanis Zelots (I). Svētt. Vladimiras Sīmanis (1226). Svētlaimīgā Taīsija (V). Moc. Alfijs, Filadelfs, Kipriāns, Onēzims, Erasms un citi (251). Sirdssk. Izidora ģeķe (IV). Moc. Glorioza, Konstancija, Paulīna, Tarsā Kilikijā. Moc. Antiohijas Izākijs (IV).

24. (11.) Svētmoceklis Mokijs (ap 295). Apustuļiem līdzīgie Metodijs (885) un Kirils (869), slāvu skolotāji. Apustuļiemlīdz. Rostislavs (870). Svētmoc. Aleksandrs, Harkovas arhibīskaps (1940). Sirdssk. Pečoru Sofronijs (XIII). Svētmoc. Jāzeps, Astrahaņas metropolīts (1672). Moc. Montāns, Panonijas Sirmijā. Svētt. Nikodems, Serbijas arhibīsk. (1325).

25. (12.) Svētt. Epifānijs, Kipras bīsk. (403). Svētt. Hermanis, Konstantinopoles patr. (740). Svētmoc. Hermogens, Maskavas un visas Krievijas patr., brīnumdarītājs (1913). Svētmoc. Pēteris presbiters (1937). Sirdssk. Radoņežas Dionīsijs (1633). Svētt. Sabīns, Kipras bīsk., un Poluvijs, Rinokirsas bīskaps (V).

26. (13.) Moc. Glikērija un ar viņu moc. Laodikijs, cietumsargs (ap 177). Svētmoc. Bazilijs, Aleksandrs un Kristofors presbiteri, sirdsskmoc. Makārijs un moc. Sergijs (1922); 103 Čerkasas mocekļi (XX). Moc. Romas Aleksandrs (ap 284-305). Svētt. Pausikakijs, Sinadas bīskaps (ap 606). Svētt. Georgijs apliecinātājs ar dzīvesbiedri Irīnu un bērniem (IX). Sirdssk. Ibērijas Eufīmijs (1028). Taisnā Novgorodas Glikērija jaunava (1522).

27. (14.) Moc. Izidors (251). Moc. Maksims (ap 250). Sirdssk. Serapions Sinodietis (V). Svētl. Rostovas Izidors, ģeķis Kristus dēļ. Sirdssk. Pēčoru Nikita, Novgorodas bīskaps. Svētt. Leontijs, Jeruzalemes patriarhs. Jaroslavas (Pečoru) Dievmātes ikona.

28. (15.) Sirdssk. Pahomijs Lielais (ap 348). Svētt. Rostovas Jesaja (1090). Taisntic. caradēls Dimitrijs (1591). Sirdssk. Pečoru Jesaja (1115). Sirdssk. Pahomijs (1384). Sirdssk. Pleskavas Eufrosīns un Serapions (1480). Sirdssk. Ahilijs (ap 330).

29. (16.) Sirdssk. Teodors Iesvētītais (386). Sirdssk. Perekomas, Novgorodas Efrēma pīšļu pārnešana (1545). Sirdssk. Komelas Kassiāns (1537) un Laurencijs (1548). Svētt. Aleksandrs, Jeruzalemes bīsk. (213-250). Moc. Vits, Modests un Kriskentijs (ap 303). Svētlaim. pusaudze Mūza (V). Svētie tēvi, kas sv. Savvas Lavrā nokauti (614). Svētt. Georgijs II, Mitilenas bīsk. (IX).

30. (17.) Apustulis Androniks un sv. Jūlija (I). Sirdssk. Efrosīnija, pasaulē Eudokija (1407). Moc. Solohons, Pamfamirs un Pamfalons kareivji (184-305). Svētt. Stefans, Konstantinopoles patriarhs (893).

31. (18.) Visu Septiņu Vispasaules Koncilu svēto tēvu goda diena. Ankiras moc. Teodots un jaunavas Aleksandra, Tekusa, Klaudija, Faina, Eufrasija, Matrona un Jūlija (303). Moc. Pēteris, Dionīsijs, Andrejs, Pāvils un Kristīne (249-251). Sirdssk. Altajas Makārijs (1847). Svētmoc. Basilijs. Moc. Simeons, Īzaks un Vahtīsijs (IV). Moc. Irakslijs, Paulīns un Benedims. Moc. Dāvids un Taričans (683). Taisn. Kormjanas Jānis.

 

 

Pārejošās (mainīgās) svētku dienas

     2006. gadā

7. (24. aprīlis) Mirunesēju sievu svētdiena: Marija Magdalēna, Marija Kleopa,  Solomija, Joanna, Marta un Marija, Zuzanna un citas; taisnie Arimitijas Jāzeps un Nikodēms. Taisnticīgā Tamāra, gruzijas ķēņiniene. (trešajā nedēļā pēc Pashas).

14. (1.) Moc. Bulgārijas Abrāmijs (ceturtajā Pashas nedēļā). Taisnā Tabita (ceturtajā nedēļā pēc Pashas).