Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs (datumi pēc jaunā stila)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

1. (18.nov.) Moc. Platons (302 vai 306). Moc. diak. Romāns un pusaudzis Varuls (303). Sv. Nikolajs apliec., presbiters (1948). Sirdssk. Magna Cēzarejā (pirms 428). Moc. Caķejs, Gadarinas diakons, un Alfejs, Cēzarejas lasītājs (303). Visu Igaunijas svēto goda diena.

2. (19.nov.) Prav. Obodja (no 12) (IX pirms Kr. Dz.). Moc. Varlāms (ap 304). Sirdssk. Varlāms un Jāzeps, Indijas ķēniņdēls un viņa tēvs Avenirs ķēniņš (IV). Svētītājs Filarets, Maskavas metropolīts (1867). Svētmoc. Porfīrijs, Simferopoles bīskaps, un ar viņu Sergijs, Mihails, Aleksandrs, Jānis, Konstantīns, Aleksandrs, Ignācijs, Simeons, Jānis, Jānis, Dimitrijs, Jēkabs, Jēkabs presbiteri, sirdsskmoc. Joasafs, Pēteris Gregorijs, Benjamins, Gersims, Mihails, moc. Valentīns, Pēteris, Leonīds, Timotejs (1937). Moc. Iliodors (ap 273). Moc. Azs un 150 kareivji ar viņu (284-305). Sirdssk. Ilarions brīnumdaris (875). Sirdssk. Varlāms, Pečoru igumens (1065). Sirdsskmoc. Jaroslavas Adriana pīšļu atrašana (1625).

3. (20.nov.) Vissvētās Dievdzemdētājas Ievešanas Templī priekšsvētki. Sirdssk. Gregorijs Dekopolīts (816). Svētt. Konsatnatinopoles Prokls (446-447). Svētmoc. Makārijs, Jekatironaslavskas bīskaps, un ar viņu Aleksijs, Aleksandrs, Vladimirs, Jānis, Aleksijs, Bazilijs, Nikolajs, Jānis, Emilians, Nikolajs presbiteri un sirdsskmoc. Arsēnijs, Eutihijs un Ilarions, sirdsskmoc Joanikija igumene (1937). Sirdssk. moc Tatjana (pēc 1937). Moceklis Dasijs (284-305). Moc. Eustātijs, Tespesijs un Anatolijs (312). Svētmoc. Nirss bīskaps un Jāzeps viņa māceklis, Jānis, Saverijs, Izākijs un Ipatijs, Persijas bīskapi, Danaha (vai Danahisa), Getesa jaunava, kastrāts Azats, Tekla, Anna un daudzi citi vīri un sievas, kas Persidā cietuši (343). Sirdssk. Juregorskas Diadors (1633).

4. (21.nov.) Mūsu Vissvētās Valdnieces Dievadzemdētājas un Mūžamjaunavas Marijas Ievešana Templī. Svētmoc. protopresbiters Aleksandrs (1937).

5. (22.nov.) Ievešanas svētku atsvēte. Ap. no 70 Filimons un Arhips un moc. apustuļiemlīdzīgā Apfija (I). Taisnticīgais Tveras kņazs Mihails (1318). Svētmoc. Vladimirs presbiters (1932). Svētmoc. Joasafs, Mogilevas bīsk., svētmoc. Jānis, Bazilijs, Pāvils, Jēkabs, Teodors, Jānis, Elija, Aleksijs, Atanāzijs presbiteri un sirdsskmoc. Gerasims (1937). Sirdssk. Pareskeva apliec. (1952). Moc. Cecīlija, Valeriāns, Tivurtijs un Maksims (ap 320). Moc. Menigns (250). Moc. Prokopijs lasītājs (303). Sirdssk. Agavs ismailietis (V). Taisnais Mihails kareivis, bulgārs (866). Taisnticīgais Jaropolks, sv. Kristībā Pēteris, Vladimiras-Volinas kņazs.

6. (23.nov.) Svētt. Amfilohijs, Ikonijas bīskaps (pēc 394). Svētt. Gregorijs, Akragantijas bīskaps (VI-VII). Taisnticīgais lielais kņazs Ņevas Aleksandrs, mūka kārtā Aleksijs (1263). Svētt. Mitrofans, shimā Makārijs, Voroņežas bīskaps (1703). Svētmoc. Boriss, Ivanovas bīskaps, Elazars presbiters un moc. Aleksandrs (1937). Svētmoc. Sisinijs, Kizičas bīsk. (III), un  Antiohijas Teodors (IV).

7. (24.nov.) Lielmocekle Katrīna (305-313). Lielmoc. Merkūrijs (III). Moc. Smoļenskas Merkūrijs (1238). Svētmoc. Eurāfs presbiters (1919). Svētmoc. Eugēnijs presbiters un moc. Anīsija (1937).  Mocekle Augusta, mocekļi Porfīrijs Stratilts un 200 karavīru (305-313). Moc. Filofeja (1060). SIrdssk. Merkūrijs, Pečoru gavētājs (XIV). Sirdssk. Mastīrija Rumānijā (1060). Sirdssk. Soiginas Simeons (1562). Sirdssk. Mastrīdija.

8. (25.nov.)  Svētmoceklis Klements, Romas bīskaps (101) un Pēteris, Aleksandrijas arhibīskaps (311). Svētmoc. Serafims, Smoļenas arhibīsk., Gregorijs, Jānis, Bazilijs, Kozma, Jānis, Simeons, Ilarions, Jaroslavs, Aleksanrds, Jānis, Viktors presbiteri un moc. Pāvils (1937). Moc. Nikolajs (1938). Sirdssk. Pēteris klusētājs (ap 429).

9. (26.nov.) Sirdssk. Alipijs stabinieks (640). Lielmocekļa Georgija Uzvarasnesēja baznīcas iesvētīšana Kijevā (1051-1054). Sirdssk. Jēkabs vientuļnieks (457). Svētt. Inokentijs, Irkutskas bīsk. (1731). Svētmoc. Nikolajs, Jānis, Georgijs un Nazārijs, Bazilijs, Bazilijs, Elija, Bazilijs, Daniels, Mihails, Nikolajs presbiteri, sirdsskmoc. Tihons (1937). Moc. Pēteris (pēc 1937).

10. (27.nov.) Lielmoc. Jēkabs Persietis (421). Sirdssk. Romāns (V). Sirdssk. Palādijs (VI-VII). Svētt. Jēkabs, Rostovas bīskaps (1392). Taisnticīgā kņaza Vsevoloda (Visvalža), sv. Kristībā Gabriela pīšļu atrašana (1192). Svētmoc. Nikolajs, Vladimiras arhibīskaps, Bazīlijs, Boriss, Teodors, Nikolajs, Aleksijs, Jānis, Sergijs, Jānis, Sergijs, Nikolajs presbiteri, sirdsskmoc. Jāzeps, Kronids, Nikolajs, Aleksijs, Apoloss, Serafims, Nikons un moc. Jānis (1937). Moc. Karals Antiohijā. Sirdsskmoc. 17 mūki Indijā (IV). Sirdssk. Romāns (V). Dievmātes ikona "Zīmes Jaunava".

11. (28.nov.) Sirdssk. moc. un apliecinātājs Stefans Jaunais (767). Moc. Irinarhs un septiņas svētās sievas (303). Svētmoc. metrop. Serafims (1937). Svētmoc. Pēteris, Aleksijs presbiteri un Aleksijs diakons (1937). Svētmoc. Nikolajs presbiters (1941) Svētt. Teodors, Rostovas arhibīskaps (1394). Moc. Stefans, Bazilijs, Gregorijs, cits Gregorijs, Jānis un daudzi citi (VIII).

12. (29.nov.) Moc. Paromons un ar viņu 370 mocekļi (250). Moc. Filumens (ap 274). Sirdssk. Sinajas Akakijs (VI). Sirdssk. Nektārijs Pečoros (Kijevā), Tuvajās alās (XII). Svētmoc. Abibs, Nekressas bīskaps (VI).

13. (30.nov.) Apustulis Andrejs Pirmaicinātais (62). Svētmoc. Jānis presbiters (1937). Svētītājs Frumentijs, Indijas (Etiopijas) arhibīskaps (ap 380).

14. (1.) Prav. Nahums (VII līdz Kr.). Taisn. Filarets žēlsirdīgais (792). Moceklis Ananija Persietis.

15. (2.) Prav. Habakuks (VII pirms Kr. Dz.). Svētmoc. Jānis presbiters (1919). Svētmoc. Matejs presbiters (1921). Svētmoc. Konstantīns, Nikolajs, Sergijs, Vladimirs, Jānis, Teodors, Jānis, Nikolajs presbiteri, sirdsskmoc. Margarita, Tefronija, Tamāta un moc. Marija un Matrona (1937). Moc. Boriss.. Mocekle Miropija (ap 251). Sirdssk. Atanāzijs vientuļnieks Pečoru Tuvajās alās (ap 1176) un cits Atanāzijs vientuļnieks Pečoru Tālajās alās (XIII). Sirdsskaidrie Jānis, Iraklemons, Andrejs un Teofils (IV). Sv. Stefans Urošs, Serbijas ķēniņš (1367). Sirdssk. Ise (Jesejs), Cilkenas bīsk. (VI).

16. (3.) Prav. Cefanja (365-605 pirms Kr. Dz.). Sirdssk. Storoževas (Zvenigorodas) Savva (1406). Svētmoc. Andrejs (1920) un Nikolajs (1937) presbiteri; sv. Georgijs apliecinātājs (1960). Sirdssk. Konstantinopoles Teoduls (ap 440). Sirdssk. Jānis klusētājs, bijušais Kolonoisas bīskaps (558). Svētmoc. Teodors, Aleksandrijas arhibīskaps (606).

17. (4.) Lielmocekle Barbara un moc. Juliānija (ap 306). Svētītājs Genādijs, Novgorodas arhibīskaps (1505). Sirdssk. Jānis Damaskietis (ap 780). Svētmoc. Aleksijs, Jānis, Aleksandrs un Nikolajs presbiteri, diakons Bazilijs un ar viņiem 10 mocekļi (1918). Svētmoc. Dimitrijs presbiters, moc. Katrīna un Kira. Sirdssk. Jānis, Polivotas bīskaps (VIII).

18. (5.) Sirdssk. Savva Svētītais (532). Svētmoc. Elija presbiters (1932). Sirdsskmoc. Genādijs (1941). Sv Sergijs apliecinātājs, presbiters (150). Svētītājs Gurijs, Kazņas arhibīskaps (1563). Moceklis Anastasijs. Sirdssk. Karions mūks un viņa dēls Zaharija, ēģiptieši (IV).

19. (6.) Svētītājs Nikolajs, Mirras Likijas arhibīskaps, brīnumdaris (ap 345). 

20. (7.) Svētt. Ambrozijs, Milānas bīsk. (397). Sirdssk. Stolbenas Nils (1554). Sirdssk. Sijas Antonijs (1556). Sirdsskmoc. Sergijs (1917). Svētmoc. Antonijs presbiters, sirdsskmoc. Androniks (1918). Svētītājs Ambrozijs apliecinātājs, Kamenecas-Podoļskas bīskaps (1932). Svētmoc. Sergijs, Mihails, Sergijs presbiteri, Nikofors diakons, sirdsskmoc. Galaktions (1937). Svētmoc. Pēteris presbiters (1941). Moc. Atinodors (ap 304). Sirdssk. Pečoru Jānis gavētājs (XII). Sirdssk. Pāvils Paklausīgais.

21. (8.) Sirdssk. Patālijs (VII).  Ap. no 70 Sostens, Apolloss, Kēfa, Tihiks, Epafrodīts, Cēzars, Onisifors (I). Moc. 62 priesteri un 300 pasaulnieki, Āfrikā no arāņiem cietušie (477). Mocekle Antisa Romā (V). Sirdssk. Čelmogoras Kirils (1367).

22. (9.) Prav. Anna, pravieša Samuēla māte (1100 līdz Kr.). Svētmoc. Vladimirs presbiters, mocekle Efrosīnija (1920); svētmoc. Bazīlijs un Aleksandrs presbiteri (1937). Svētt. Sofronijs, Kipras bīsk. (VI). Sirdssk. Stefans (912).  Dievmātes ikona "Negaidītais Prieks".

23. (10.) Mocekļi Mins, Hermogens un Eugrats (ap 313). Svētt. Jāzeps, Belgorodas bīskaps (1754). Svētmoc. Jēkabs, Aleksandrs presbiteri, Eugrāfs presbiters un viņa dēls (1918). Svētmoc. Anatolijs, Aleksandrs, Eugēnijs, Konstantīns, Nikolajs presbiteri un ar viņiem moc. Pēteris, Eusēbijs, Mihails, Dorotejs, Laurentijs, Gregorijs un moc. Aleksandra un Tatjana (1937). Sirdsskmoc. Sergijs (1937). Moc. Eudokija (pēc 1937). Svētmoc. Nikolajs un Aleksijs presbiteri (1938). Sv. Anna un Tatjana apliecinātājas (1948). Sv. Tekla apliec. (1954). Sirdssk. Anna apliec. (1958). Moc. Gemells Paflagonietis (ap 361). Sirdssk. Toms (X). Svētlaim. Jānis (1503) un viņa vecāki svētl. Stefans (1446) un svētl. Angelīna, Serbijas valdnieki.

24. (11.) Sirdssk. Daniels Stabinieks (489-490). Svētmoc. Teofans, Solikomas bīskpas un ar viņu divi svētkalpotāji un pieci mocekļi (1918). Svētmoc. Jānis (1941) un Nikolajs (1937) presbiteri. Sirdssk. Pečoru Nikons Sausais (XII). Sirdssk. Lūka Stabinieks (ap 970-980). Moc. Mirakss (VII). Moc. Akepsijs un Aitals.

25. (12.) Svētītājs Spiridons, Trimifinskas bīskaps, brīnumdaris (ap 348). Sirdssk. Monzenas Teraponts (XVI). Svētmoc. Aleksandrs, Jeruzalemes bīskaps (251). Moc. Sinenzijs (Gudrinieks, Razumņiks) (270-275).

26. (13.) Moc. Eustrātijs, Auksentijs, Eugēnijs, Mardārijs un Orests (284-305). Moc. Lukija (Lūcija) (304). Svētmoc. Aleksandrs presbiters un moc. Jānis (1920). Svētmoc. Vladimirs, Aleksandrs, Jēkabs presbiteri (1937). Svētmoc. Nikolajs presbiters (1938). Svētmoc. Emiliāns presbiters (1941). Sirdssk. Novotoržas Arkādijs (XI). Sirdssk. Pečoru Mardārijs (XIII). Sirdssk. Arsēnijs (VIII-X). Sirdssk. Nikodēms.

27. (14.) Moc. Firss, Levkijs un  Kaliniks (249-251). Moc. Filemons, Apolonijs, Ariāns un Teotifs (286-287). Svētmoc. Nikolajs presbiters (1937); svētt. Vassiāns apliecinātājs, Tambovas arhibīskaps (1940).

28. (15.) Svētmoc. Eleutērijs, viņa māte moc. Antija un moc. Koribs eparhs (II). Svētt. Stefans apliecinātājs, Surožas arhibīskaps (VIII). Visi Krimas svētie. Svētmoc. Ilarions, Vereijas arhibīskaps (1929); svētmoc. Aleksandrs un Bazilijs presbiteri (1937). Sirdssk. Pečengas Trifons (1583). Sirdssk. Pards vientuļnieks (VI). Moc. Eleutērijs (ap 120). Sirdssk. Latrijas Pāvils (955).

29. (16.) Prav. Hagajs (500 pirms Kr. Dz.). Svētmoc. Vladimirs presbiters (1918), svētmoc. Arkādijs, Bežecas bīskaps, Elija, Pāvils, Teodosijs, Vladimirs, Aleksandrs presbiteri, sirdsskmoc. Makārijs (1937). Svētmoc. Pēteris presbiters (1937). Moc. Marins (III). Svētl. ķēniņiene Teofanija (893-894).

30. (17.) Prav. Daniels un trīs jaunekļi: Ananija, Azarijs un Misails (600 pirms Kr.). Svētmoc. Aleksanrds un Nikolajs presbiteri (1918), Pēteris un Jānis presbiteri (1937). Sirdssk. Daniels apliecinātājs, shimā Stefans (X).

31. (18.) Moc. Sebastians un kopā ar viņu Nikostrats, viņa sieva Zoja, Kastorijs, Trankvillins prsbiters un viņa dēli Markellins un Marks diakoni; cietuma priekšnieks Klaudijs, viņa dēls Simforions, viņa brālis Viktorīns, Tuvurtijs un Kastuls (ap 287). Moc. Viktors (1936); svētmoc. Tadejs, Tveras arhibīskaps (1937), un Nikolajs, Lielustjužas arhibīskaps; Elija, Jānis un Vladimirs presbiteri (1937); Svētmoc. Sergijs diakons un mocekle Vera (1942). Svētt. Modests, Jeruzalemes arhibīsk. (633-634). Sirdssk. Sohotas Sebastians (ap 1500). Sirdssk. Flors, Amijas bīsk (VII). Sirdssk. Mihails apliec. (ap 845).