Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Svētais Herme, apustulis no 70 (4. janv., 8. marts, 5. nov.)

 

 

Romas pilsonis, bet pēc izcelsmes grieķis. Dzīvoja I gadsimta beigās. Bija Trāķijas Filipoles bīskaps. Hermi piemin apustulis Pāvils savā vēstulē romiešiem: „Sveicinait Asinkritu, Flegontu, Hermeju, Patrobu, Hermi un brāļus, kas atrodas pie viņiem” (Rom. 16,14)

Herme ir grāmatas „Gans” autors, kuru uzrakstīt viņu ierosināja atklāsmes no augšienes. Pašā „Ganā” par tās autoru ir ziņas, ka viņš dzīvoja Romā pāvesta (Romas bīskapa) Klementa laikā, sākumā bija bagāts, nodarbojās ar pasaulīgām lietām, viņam bija mēlnesīga sieva un izvirtuši dēli, pret kuriem viņš bija nepietiekami stingrs, un tādēļ Dievs viņu sodīja ar bagātības zaudēšanu. Brīnoties par šo postu, Hermem tas tika izskaidrots rindā redzējumu. Šie redzējumi un pamācības arī ir grāmatas pamatā. Pēc formas „Gans” pieder pie apoloģētiskajiem darbiem. Grāmatai bija tik liela ietekme, ka tā uz laiku tika iekļauta Bībelē, bet netika iekļauta galīgajā Svēto Rakstu kanonā.