Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Praviete Anna (28. augusts, 3. februāris)

 

Svētlaimīgā praviete Anna cēlusies no Asīra cilts, Fanuēla meita. Stājusies laulībā, viņa nodzīvoja ar vīru 7 gadus, līdz viņa nāvei. pēc vīra nāves svētlaimīgā Anna pavadīja stingru svētbijīgu dzīvi "nepametot templi, ar gavēni un lūgšanu kalpojot Dievam dienu un nakti" (Lūk 2:37). Kad Svētlaimīgajai Annai bija 84 gadi, viņa tika pagodināta redzēt Jeruzalemes templī Jaundzimušo Jēzu Kristu, Kuru pēc Mozus likuma kā pirmdzimto atnesa uz templi veltīšanai Dievam. Svētlaimīgā Anna dzirdēja svētā Simeona (Dievpieņēmēja) pravietiskos vārdus, ko viņš teica Vissvētajai Dievdzemdētājai. Praviete kopā ar svēto Simeonu slavēja Dievu, teica visiem, ka Mesija ieradies pasaulē (Lūk 2:38)

 

Un tur bija praviete Anna, Fanuēla meita, no Ašera cilts, tā bija ļoti veca un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi septiņus gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne ap astoņdesmit četriem gadiem; tā nešķīrās no Tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūgšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja To Kungu, par To runādama uz visiem, kas Jeruzalemē gaidīja uz pestīšanu. (Lūk 2:36-38)