Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Baznīcas terminu vārdnīca

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

 B

 

  • Balss, meldiņš, melodija astoņu baznīcas melodiju sistēma, kas mainās dievkalpojumos katru nedēļu un atkarībā no dziedājuma veida: irmoss, tropārs u.c.

  • Basma - plānas sudraba vai zelta plāksnes ar spiestu ornamentu vai attēlu. Lieto ikonu un baznīcas grāmatu greznošanai. Attēls

  • Baptistērijs (gr. baptistērion, baptismus - gremdēt ūdenī). Baseins baznīcā vai atsevišķa ēka ārpus baznīcas, kur veic kristīšanu pagremdējot (ja baptistērija nav, baznīcā ir īpašs trauks, kur kristīšanu veic lejot ūdeni uz galvas).

  • Bazilika (gr. basilikē). Pēc kristiešu iziešanas no pagrīdes (kad beidzās vajāšanas) varēja sākties baznīcu celtniecība. Pirmās baznīcas kopēja jau sabiedrībā pazīstamu ēku celtniecības principus. Par bazilikām Romas impērijā sauca lielas sapulču zāles, taisnstūra formas ēkas ar apsīdu.

  • Sv. Biķeris, portīrs (. ) (pothvrion - trauks dzeršanai, no pivnw dzeru). No Sv. Biķera pareizticīgo baznīcā bauda sv. Kristus Miesu un Asinis. simbolizē to biķeri, ko Kristus Pestītājs deva mācekļiem  pēdējā vakarēdienā. Proskomīdijā Biķerī ielej vīnu ar ūdeni, kurš liturģijā, piesaucot sv.Garu, pārvēršās par patiesām Jēzus Kristus Asinīm. Attēls

  • Bīskaps () (gr. episkopo uzraugs). Bīskaps ir augstākā garīgā persona, kas var veikt visus sakramentus, noturēt dievkalpojumus visos viņas veidos, iesvētīt citus garīgos amatos, iesvētīt dievnamus, mirres un antiminsu. Visi bīskapi ir savā starpā līdzīgi. Bet atkarībā no personīgiem nopelniem, pilsētas vai apgabala nozīmes, kur bīskapi kalpo, viņiem  piešķir dažādus goda nosaukumus: arhibīskapa, metropolīta, patriarha titulus. Viena mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa, viens biķeris, viens upuraltāris, viens bīskaps, Ignātijs Dievnesējs vēstulē Filadelfiešiem. Bez bīskapa nedariet neko, kas attiecas uz baznīcas lietām. Tikai tā euharistija ir patiesa, kura tiek veikta ar bīskapa rokām jeb ar to starpniecību, kuriem tās veikšanu viņš pats ir deliģējis; Tur, kur ir bīskaps, tur jābūt arī tautai, gluži tāpat kā tur, kur ir Jēzus Kristus, tur arī ir katoliskā (no grieķu vārda katholon (saskaņā ar veselumu) baznīca; bez bīskapa nav atļauts nedz kristīt, nedz veikt mīlestības mielastu; un otrādi to, ko viņš akceptē, tas arī Dievam ir tīkams, lai katra lieta būtu stingra un nešaubīga (vēstulē Smirniešiem). (par to kādam jābūt bīskapam, rakstīts apustuļu noteikumos). Attēls