Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Baznīcas terminu vārdnīca

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

 E Ē

 

 • Ekonoms - ekonoma amats Baznīcā parādījās IV gs., palielinoties Baznīcas īpašumam, un 4. vispārējais koncils 26. regulā runā par to, kā jau par sen pastāvošu. Ekonoma pienākumos ietilpa baznīcas īpašuma, sevišķi nekustamā, un baznīcas saimniecības pārraudzīšana bīskapa uzraudzībā. Šajā amatā izraudzīja gan presbiterus, gan diakonus un pat klēriķus bez hierarhiskas pakāpes, ja tie bija pazīstami ar savu godīgumu un izdarību.

 • Ektēnija () (grieķu val. ektenh - izplatīšanās, stiepta lūgšana). Lūgšana, kas sastāv no vairākiem īsiem lūgumiem, ko pavada klīrosa piedziedājums: Kungs, apžēlojies, Dod, Kungs; Tev Kungs un beidzas ar svētkalpotāja uzsaukumu. Izšķir: lielā, mazā, trīskārtējā, lūdzamā u.c. ektonijas.

 • Ekumenisms (no grieķu ekumena jeb oikumena pasaule; ekumēnisms vispasaulīgums). Kustība vai mācība, kas adresēta visai pasaulei, kas tiecas to aptvert. 20. gadsimta ekumēnisms kustība par kristiešu konfesiju vienotību un arī dialogu ar citām reliģijām.

 • Ekzarhs, eksarhs () - (grieķ. valdnieks, valdītājs) bīskaps, kurš pārvalda lielu baznīcas apgabalu - ekzarhātu, kas atrodas ārpus tās valsts robežām, kurā ir patriarhāts. Ekzarhāta sastāvā var ietilpt bīskapijas un arhibīskapijas, kas pakļautas ekzarhātam. Ekzarhāts ir pakļauts patriarham vai sinodei, bet tam ir pastāvīgas pārvaldīšanas tiesības. Piem. Krievijas Pareizticīgajai Baznīcai ir ekzarhāti Baltkrievijā, Ziemeļ un Vidus Eiropā, Centrālajā un Dienvid Amerikā.

 • Eļļas svaidīšana (, ) - izdara: 1) pirms kristībām (nejaukt ar svaidīšanu ar mirrēm un ar eļļas svaidīšanas noslēpumu), 2) svētku rīta dievkalpojumā, kad ir polielejs, eljes svaidīšanas noslēpumā, iesvētot māju. Eļļa ir Dieva svētības zīme, tā ir prieka simbols. Senāk izliet uz kāda galvas eļļu nozīmēja novēlēt tam prieku. Svētīta eļļa liecina kristietim par daudzveidīgu Svētā Gara žēlastību.

 • Eļļas svaidīšanas noslēpums (, ) - (grieķu eucevlaion). Viens no septiņiem noslēpumiem. Tiek izlūgta svētība, kas dziedina slimniekus no miesas vājībām. Šo noslēpumu izdara vairāki priesteri kopā (parasti septiņi).

 • Enģeļa diena Svētā vai svētās (debesu aizbildņa) piemiņas svētki, kura vārds ir dots kristietim; vārdadiena.

 • Eparhija () (gr. eparchia apgabals). Draudžu apgabals ar vecāko no bīskapiem - metropolītu priekšgalā.

 • Epitīmija () (no gr. epitima - aizliedzu) grēciniekam tiek likti tādi dievbijības darbi, kas tam atgādinātu viņa grēcīgās ierašas un palīdzētu atradināties no tām. Piemēram gardēdim tiek uzlikts gavēnis, skopulim apdāvināšana. Epitīmija nozīmē arī pamācīšana, nav sods, bet ārstniecības līdzeklis.

 • Epitrahils () (no grieķu val. epiv uz, travchlo kakls). Priestera tērpa elements. Izskatās līdzīgi kā diakona orars, bet valkāts pār abiem pleciem, priekšā ērtības labad sašūti kopā, nozīmē, ka priesterim, salīdzinot ar diakonu ir dota divkārtēja sv. Gara žēlastība. Pie grēksūdzes priesteris, kad pasludina grēku atlaišanu to liek uz grēkus nožēlojošā galvas, kad pasludina tam grēku atlaišanu, vai laulību noslēpumā to aptin ap savu roku, kad laulājamos ved trīs reizes apkārt analojam. Attēls Attēls

 • Eremīts (gr. eremos, erēmos vientuļš) mūki, kas devās tuksnesī, dzīvoja vientuļās vietās, reti vai nekad nesatikās ar citiem mūkiem un pasaulniekiem.

 • Ērglītis () - apaļa grīdassedziņa, uz kuras attēlots virs pilsētas lidojošs ērglis. Goda zīme arhierejiem. Norāda uz bīskapa augstajiem pienākumiem, bīskapa pārraudzību pār savu eparhiju. Arhiereju uzved uz ērglīša to iesvētot.  Attēls