Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Baznīcas terminu vārdnīca

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

 G Ģ

 

 • Gaiss (Воздух) – dievkalpojuma piederums, sedziņa ar ko pārsedz dievkalpojuma trauku, diskosu Attēls un mazais gaiss, ar ko apsedz biķeri Attēls.   Attēls 

 • Garīdzniecība – svētkalpotāji, iedalās melnajā un baltajā garīdzniecībā.

 • Garīdzniecība, baltā svētkalpotāji, kas ir laulībā.

 • Garīdzniecība, melnā – svētkalpotāji, kas pieņēmuši mūka kārtu.

 • Garīdznieks – svētkalpotājs, ticīgā garīgās dzīves vadītājs un pastāvīgs grēksūdžu pieņēmējs, garīgais tēvs.

 • Garīgā akadēmija – augstākā Baznīcas mācību iestāde, kas sagatavo svētkalpotājus, teologus, teoloģijas pasniedzējus.

 • Garīgais seminārs – vidējā Baznīcas mācību iestāde, sagatavo draudžu priesterus.

 • Garīgais tēvs (Духовный отец) - terminu vispirms sāk lietot rakstos, kas domāti mūkiem - askētiem, ne agrāk kā 4. gs. Ar garīgo tēvu tika apzīmētas ievērojamas personības mūku vidū. Terminu lieto dažādā nozīmē. Tas ir apzīmējums gan mūku dzīves dibinātājiem, pieredzējušākiem svētcīnītājiem, ticības censoņiem (подвижникам). Mūkiem iesaka uzticēt savu dvēseles vadību.

 • Garīgs pašapmāns (Прелесть) - Hesihasma praksē maldus ceļš, uz kura var nonākt askēts vai ticīgais, ja viņš neuzklausa Dieva balsi un garīgā vadītāja padomus un paļaujas uz paša bezspēcību, saviem spēkiem.

 • Gavēnis - atturības laiks, lai cienīgi varētu sagaidīt svētkus. Nozīmē atturību ne tikai no ēdiena, bet arī dažādām izklaidēm (TV, dažādi pasākumi), laiks pastiprinātai labo darbu veikšanai, pastiprinātai grēku nožēlai u.c. Pareizticīgajā baznīcā ir cetri gavēņi pirms lieliem svētkiem: Pirms Lieldienām – Lielais gavēnis, Pirms Kristus Dzimšanas svētkiem – Kristus Piedzimšanas jeb Filipa gavēnis, Dievmātes Aizmigšanas gavēnis un Pētera- Pāvila gavēnis.

 • Grēksūdzes noslēpums, Grēku nožēlas noslēpums (Тайна исповеди, Покаяние) - Grēku sūdzēšanas noslēpumā cilvēks saņem  svētību, kas šķīsta no grēkiem, kas izdarīti pēc kristības.

 • Grēku atlaišanas lūgšana, atraisošā lūgšana (Разрешительная молитва покаяния) - lasa priesteris, kad grēcinieks izsūdzējis grēkus, lūdzot grēku atlaidi.

 • Ģeķis Kristus dēļ (Vientiesītis, Юродивый) - cilvēki, kuri uzņēmušies cilvēku un Dieva  mīlestības dēļ vienu no smagākajiem kristietības varoņdarbiem. Tie, kuri labprātīgi atsacījušies ne tikai no visiem laicīgiem labumiem un ērtībām, bet arī no visa tā, ko dod sabiedrība. Viņi neatzina nekādas vispārpieņemtas uzvedības normas, neņēma vērā sabiedrības slāņus, tādejādi tie atmaskoja šīs sabiedrības varenos, nekaunoties tiem bieži vien sacīt rūgtu patiesību. Apgrozījās starp sabiedrības padibenēm, lai ar savu piemēru un pamācību sekmētu kaut viena pazudušā grēcinieka atgriešanos. Tie bieži uzvedās tā, ka tos uzskatīja par vājprātīgiem, ar vārdu sakot, tie centās pilnīgi atbrīvoties no pastāvošās sabiedrības ietekmes. Pamatojoties uz 1 Kor. 4:10 jau kristietības pirmajos gadsimtos kristieši izvēlējās šo ceļu. (Piem. sv. Isidora - 365. g.; sv. Sīmanis; sirdsskaidrais Toms; sv. Andrejs u.c.).