Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Baznīcas terminu vārdnīca

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

 J

 

  • Sv. Jērs (Агнец евхаристический) - Četrstūraina daļiņa ko proskomīdijas laikā izņem no pirmās prosforas un kas euharistiskā kanona beigās pārvēršas par Kristus Miesu. No prosforas šo daļiņu izņem par piemiņu Kristum, jo Jēzus Kristus kā jērs pienesa sevi par upuri cilvēka grēku dēļ. Attēls

  • Jēzus lūgšana - lūgšana "Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani, grēcīgu". Lūgšana, ko atkārto nepārtraukti, pamatojoties uz (1.Tes. 5: 17). Šai lūgšanā ietverta Evaņģēlija vēsts - jo visa Evaņģēlija realitāte ietverta vārdā, Jēzus personā, Dieva Vārda vēsturiskā iemiesošanās, bet lūgšanas beigas runā par tām daudzveidīgām mīlestības saitēm, kas saista Dievu ar Viņa radību. Pareizticīgā baznīcā šī lūgšana ietilpst ikdienišķo lūgšanu kārtībā vai ir kā pielikums pie tām. To var praktizēt jebkurā laikā un apstākļos. Jēzus lūgšanu pielieto divejādi: tā ir tāds pats Dieva godāšanas akts, kā jebkura cita lūgšana, bet skatoties askētiskā plāksnē, tā ir fokuss, kurā koncentrēt uzmanību un tādā veidā palīdz vienmēr būt Dieva tuvumā.

  • Josta - Bīskapu un priesteru apģērba sastāvdaļa. Tā simbolizē Dieva spēku, kas stiprina svētkalpotājus viņu darbā. Attēls