Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Baznīcas terminu vārdnīca

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

 Z Ž

 

  •  Ziemeļu durvis ( ) - ikonostasa durvis, kas novietotas pretī upura galdam. Biežāk uz tām attēlo enģeļus - Gabriēlu un Mihailu vai praviešus, sv. diakonus vai apgaismotājus. Caur ziemeļu durvīm sv. Dāvanas no upurgalda tiek iznestas, lai pēc tam tās noliktu uz dievgalda. Caur tām iznes krustu rīta dievkalpojumā 24.septembrī un 1.augustā, lai to godinātu; iet gājiens ar Evaņģēliju liturģijā; caur tām iziet, lai kvēpinātu.

  • Zizlis, paterisa (, , ) - arhiereja, arhimandrīta vai igumena (igumenes) amata zīme. Ir gana varas zīme pār ganāmpulku un zīme tēvišķai gādībai pār tiem, tādēļ zizli sauc arī paterisa - no vārda tēvs. Tai ir apgriezta enkura forma (senākā) vai arī šķērslim ir divu čūsku, kuru galvas vērstas viena pret otru forma. Attēls Attēls

  • Zvaigznīte dievkalpojuma piederums, liek virs diskosa un tam pāri pārklāj gaisu (sedziņu). Attēls Attēls