Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Latgales dievnami un to vēsture

 

Balvu baznīca

Baltinavas Kristus Apskaidrošanas baznīca

Brodaižas Jāņa Kristītāja Galvas nociršanas baznīca

Daugavpils Aleksandra Ņevska kapela (baznīca, uzspridzināta padomju gados)

Daugavpils Svētītāja Nikolaja baznīca

Daugavpils Dievmātes Aizmigšanas baznīca

Daugavpils Sv. Borisa un Gļeba katedrāle

Daugavpils Sv. apustuļu Pētera Pāvila baznīca

Demenes svētā Jura baznīca Fabinovā

Goļiševas Sv. Trijādības baznīca

Grāveru Ercenģeļa Mihaila baznīca

Ilzeskalna - Kuļņeva baznīca

Jasmuižas (Aizkalnes) baznīca

Jaunās Slobodkas baznīca

Jersikas Kristus Apskaidrošanas Dzelzs baznīca

Kacēnu baznīca

Kaplavas Dievmātes Patvēruma baznīca

Kārsavas Sv. Polockas Efrosīnijas baznīca

Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska baznīca

Krivandas Erceņģeļa Mihaila baznīca

Kvītaines lielmocekļa Solunas Dimitrija baznīca

Kuršu Sv. pravieša Elijas baznīca

Lauderu Sv. Nikolaja baznīca

Lipiņišku Dievmātes Aizmigšanas baznīca

Liepnas Sv. Elijas baznīca

Līvānu Visu Svēto baznīca

Ludzas Dievmātes Aizmigšanas baznīca

Maļinovas baznīca

Maltas Visu Svēto baznīca

Maskavas Dievmātes Patvēruma baznīca Višķos

Piedrujas Sv. Nikolaja baznīca

Pudinovas (Mihailovas) Dievmātes Patvēruma baznīca

Reiķu Visu Svēto baznīca

Rēzeknes Dievmātes Pasludināšanas baznīca

Rēzeknes Dievmātes Piedzimšanas baznīca

Riebiņu baznīca

Rugāju baznīca

Salienas Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

Skrudalienas Dievmātes Patvēruma baznīca

Šķeltovas Sv. Nikolaja baznīca

Šķilbēnu Dievmātes Piedzimšanas baznīca

Tigulskas baznīca

Tiskādu baznīca

Varakļānu baznīca

Vecsalienas Sv. Jāņa Priekšteča piedzimšanas baznīca

Vecslabadas (Istras) Kristus Augšāmcelšanās baznīca

Vertulovas (Vertuljes) Dievmātes Piedzimšanas baznīca

Vīksnas kņaza Vladimira baznīca

Viļakas Dievmātes Patvēruma baznīca

Zilupes Dzīvudarošā Krusta Pacelšanas baznīca un kapela uz Dievmātes Piedzimšanai veltītā svētavota Opoļos