Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Kārsavas Sv. Polockas Efrosīnijas baznīca

 

 

Kārsava, LV-5717.Stacijas ielā

Kārsavas draudze dibināta 1911. gadā gan misijas nolūkos, gan arī savas tālās atrašanās vietas dēļ, jo tuvākās pareizticīgo baznīcas Kārsavas apkārtnē bija Mērdzenes (tagad Pudinava) baznīca (11 km), Goliševas 23 km un Korovkas 24 km. Draudzi dibināja latviešu misionārs mācītājs Pēteris Liepiņš un vietējais advokāts G. Timjānis.

Jaundibinātajā draudzē iekļāvās arī daļa Mērdzenes baznīcas locekļu, Kārsavas un Gauru pagasta pareizticīgie, kopskaitā līdz 1500 cilvēku. 1911. gadā Kārsavas draudzes skolā ierīkoja pagaidu dievnamu un uzbūvēja altāri. Jaunas baznīcas celtniecībai jau 1910. gadā nodibināja komiteju, ko vadīja G. Timjānis. Komiteja nodarbojās ar nepieciešamo līdzekļu vākšanu Krievijā, pusotra gada laikā tika savākti 25 tūkstoši rubļu, bez tam valsts kase piešķīra 15 tūkstošus rubļu. Par šiem līdzekļiem 1912. gadā uz atsavinātās Mālnavas muižas zemes (2 ha) uzbūvēja draudzes mājas mācītājam un psalmotājam.

1917.-1918. gadā Kārsavas draudzes mācītājs A. Vīckops pārveidoja mācītāja māju baznīcas (14 x 8 3 m) vajadzībām un iesvētīja to par godu sv. Polockas Eufrosīnijai. 1932.-1938. gadā ar mācītāja D. Zaharova un draudzes padomes gādību tika pārbūvēts baznīcas zvanu tornis un kupols, virs altāra uzstādīts krusts, dievnams apšūts ar dēļiem un nokrāsots, tam visapkārt uzbūvēts žogs un iestādīti kociņi. 

Kārsavas baznīcā kalpoja mācītāji: Pēteris Liepiņš, Aleksandrs Navisockis, Aleksandrs Vīckops, Jēkabs Vorkuls, no 1931. gada 1. decembra Dimitrijs Zaharovs, psalmotājs bija Dimitrijs Kiričenko, baznīcas vecākais Nikolajs Ruljanovs, baznīcas padomē ievēlēti I. Klešs, P. Horucenko, P. Ņesterovs, A. Burbons, Aņisimovs.

Draudzei piederēja 4 ha zemes. 1938. gada 1. janvārī draudzes locekļu skaits bija 1705, no tiem 30 latvieši, draudzes teritorijā atradās Kārsavas ģimnāzija un četras pamatskolas, kur mācījās 338 pareizticīgie bērni un apguva. 40 nedēļu ticības mācības kursu.