Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

Publikācijas

 

Visas grāmatas un raksti  ir saglabāti kā MS Word dokumenti un arhivēti RAR formātā (programma WinRAR).

 

Raksti, svētrunas, lekcijas u.c.

 

Virspriesteris Jānis Jansons

 Sprediķi

Raksti

Lekcijas

Vēstule

Izdrukai

Lasit

Lasit

Lasit

Lasit

     

Arhimandrīts Tavrions (Tihons Batozskis: 1898.- 1978)

Dzīve

Svētrunas

Atmiņas par tēvu Tavrionu

Izdrukai

 

Lasit

Lasit

Lasit

     

Sirsskaidrais Viricas Serafims  "Tas bija no Manis"

Lasit

     
 

Shiarhimandrīts Pantelemons (Agrikovs) "Garīgā dzīve"

(no grāmatas: Arhimandrīts Tihons (Agrikovs) „Trijādības spārnotie. Atmiņas.” 2000)

Lasit

Izdrukai

     
 

Virspriesteris Mihails Dronovs   Zigmunds Freids un «seksuālā revolūcija».

Izdrukai
     
  Diakons Aleksijs Bekorjukovs "Asīzes Francisks un katoļu svētums" Izdrukai
     
 

Rostovas metropolīta stareca Dimitrija pamācības

Izdrukai
     
  Hieromūks Anatolijs (Berestovs). Grēki  pret  miesu. Homoseksuālisms. Izdrukai
     
 

Arhimandrīts Lācars (Abašidze) Bābeles ceplī. Par netiklības grēku.

Izdrukai
     
  Arhimandrīts Rafails "Gavēnis un telefilmas" Izdrukai