Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Kalendārs

 

Svētki

Gluži kā diennakts un nedēļas ciklā lielākais notikums ir Euharistija, tā no visiem gada svētkiem lielākie ir Kunga Augšāmcelšanās svētki (Lieldienas, Pasha). Tie ir visu svētku svētki un visu svinību svinības. Lieldienas svin ne agrāk par 22. martu (4. apr. jaun. st.) un ne vēlāk par 25. aprīli (8. maijs jaun. st.), pirmajā svētdienā pēc pavasara pilnmēness.

Vēl ir 12 lielie gada svētki, kas ir ieviesti par godu mūsu Kungam Jēzum Kristum un Dieva Mātei, kurus sauc par divpadsmitu svētkiem.

/Skatā uz svinēšanas laiku svētki dalās nekustāmajos (kas ir katru gadu vienās un tajās pašās mēneša un nedēļas dienās), kā arī kustāmajos , kas kaut arī atrodas vienās un tajās pašās nedēļas dienās, taču iekrīt dažādos mēneša datumos, atkarībā no Lieldienu svinēšanas laika./

1) Kunga kristības 6./19. janvārī

2) Kunga satikšana  2./15. februārī

3) Kunga ieiešana Jeruzalemē jeb Pūpolu svētdiena vienmēr svētdienā (nedēļu pirms Lieldienām)

4) Labās vēsts pasludināšana Jaunavai Marijai - 25. marts/7. aprīlis

5) Kunga Debesbraukšana  - (40 dienas pēc Lieldienām); ceturtdienā.

6) Vasarsvētki jeb Trijādības svētki - vienmēr svētdienā

7) Kunga Apskaidrošana  6./19. augusts;

8) Dievmātes aizmigšana (Dievmātes uzņemšana Debesu godībā) 15./28. augusts.

9) Dievmātes piedzimšana (septembris).

10) Kunga Krusta pacelšana  (14./27. oktobris).

11) Dievmātes ievešana templī (21. novembris/ 4. decembris).

12) Kristus dzimšana (25. decembris/ 7. janvāris).

Gada ciklā ir svētki, kas veltīti lieliem svētajiem un par godu debesu spēkiem Eņģeļiem. Tāpēc visi gada svētki pēc sava satura dalās Kunga, Dievadzemdētājas un svēto svētkos.  

Skatā uz svinīgumu Baznīcas svētki iedalās sekojoši: lielie, vidējie un mazie.

Lielie svētki:

Kunga apgraizīšana 1./14. janvāris;

Jāņa Priekšteča (Kristītāja) dzimšana 24. jūn./ 7. jūl.;

Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki 29. jūn./ 12. jūl.;

Jāņa Kristītāja galvas nociršanas svētki 29. augusts/ 11. septembris

Svētās Dievadzemdētājas patvērums  1./ 14. oktobris

Pirms lieliem svētkiem vienmēr tiek noturēts ilgstošais nakts dievkalpojums pirms vidējiem ne vienmēr.

Baznīcas dievkalpojumu gads sākas 1. septembrī (pēc vecā stila), bet viss gada dievkalpojumu loka atskaites punkts ir Lieldienas.