Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

H

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

Habakuks (Avakums) Persietis, Romas, moc. (6. jūl.)

Habakuks (Avakums), pravietis, no 12 mazajiem praviešiem (2. dec.)

Hagajs (Agejs), pravietis, no 12 mazajiem praviešiem (16. dec.)

Haralampijs, Magnezijas, svētmoc., bīsk. (10. feb.)

Haralampijs, Nikomīdijas, moc. (31. marts)

Harīsims, Tarsijas (Kilikijas), moc. (22. aug.)

Haritons Apliecinātājs, Ikonijas, bīsk. (28. sept.)

Haritons, moc. (3. sept.)

Haritons, moc. (9. sept.)

Haritons, Romas, moc. (1. jūn.)

Haritons, sirdsskmoc. (28. nov.)

Haritons, Sjanžemas, sirdssk. (11. apr.)

Haritons, Sjanžemas, Vienkāršais, igumens (28. sept.)

Harits, moc. (3. sept.)

Hartijs, moc. (1. marts)

Heraklīds (Iraklīds), svētmoc., bīsk., Tamas Kipras (17. sept.)

Heraklijs (Motjak), sirdsskmoc., shimas mūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 28. maijs)

Heraklijs Atēnietis, moc. (18. maijs)

Heraklijs, Adrianopoles, moc. (22. okt.)

Heraklijs, moc. (14. jūl.)

Heraklijs, Sebastijas, moc. (9. marts)

Herimons, Aleksandrijas, svētmoc., diakons (4. okt.)

Herimons, Ēģiptes, sirdssk. (16. aug.)

Hermanis (20. marts)

Hermanis (30. jūl.)

Hermanis (30. okt.)

Hermanis (31. okt.)

Hermanis (Kokels), bīsk., Alatiras (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 20. okt.)

Hermanis (Poļanskij), svētmoc., arhimandrīts (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 22. okt.)

Hermanis (Rjašenec), svētmoc., bīsk., Vjaznikovas (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 2. sept.)

Hermanis, Aļaskas, sirdssk. (27. jūl., 13. dec.)

Hermanis, bīsk., Novgorodas (trešajā nedēļā pēc Vasarsvētkiem (Novgorodas))

Hermanis, Cēzarejas (Palestīnas), moc. (13. nov.)

Hermanis, Dirrahijas, moc. (7. jūl.)

Hermanis, Garedžijas, sirdsskmoc. (12. aug.)

Hermanis, Kazaņas un Svijažas, arhibīsk. (23. jūn., 6. nov., 25. sept.)

Hermanis, Konstantinopoles, patriarhs (12. maijs)

Hermanis, Solovku, vientuļnieks (8. aug., 30. jūl.)

Hermanis, Valāmas, sirdssk. (28. jūn., 11. sept.)

Herme (Ermijs), apustulis no 70, bīsk., Dalmatas, svētmoc. (4. janv. (70 ap.), 8. apr., 31. maijs)

Herme, apustulis no 70, bīsk., Filipoles (4. janv. (70 ap.), 8. marts, 5. nov.)

Herme, Romas, moc. (18. aug.)

Hermogens (18. dec.)

Hermogens, Aleksandrijas, moc., eparhs (10. dec.)

Hermogens, bīsk., Akragantijas (24. nov.)

Hermogens, moc. (24. jūl.)

Hermogens, moc. (27. janv.)

Hermogens, Nikomīdijas, moc. (1. sept.)

Hermogens, sirdsskmoc., mūks, Belogoras Sv. Nikolaja klostera (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 12. aug.)

Hermogens, svētkmoc., bīsk, Tobolasklostera (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 16. jūn.)

Hermogens, svētmoc., patriarhs, Maskavas un visas Krievijas (5. okt. (5. svētītāju), 12. maijs, 17. feb.)

Herodions (Rodions), Iloezeras, shimas mūks (28. sept.)

Herodions, apustulis skat. Rodions

Herodions, Solvičegodas (3. jūl.)

Hiakints (Jakinfs) (Pitatelev), sirdsskmoc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 17. okt.)

Hiakints (Jakinfs), Amastridas, moc. (18. jūl.)

Hiakints (Jakinfs), Romas, moc (3. jūl.)

Hiakints (Jakinfs), Romas, sirdsskmoc. (24. dec.)

Hiakishols, Kerhirijas, moc. (28. apr.)

Hierofejs (Glazkov), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 22. aug.)

Hierofejs, Atēnu, svētmoc., bīsk. (4. okt.)

Hierofejs, sirdssk. (13. sept.)

Hierofejs, sirdsskmoc. (28. nov.)

Hieronīms, Sridonas, Svētlaimīgais, sirdssk. (15. jūn.)

Hilarijs (30. maijs)

Hilarijs, Kaliptijas, moc. (12. jūl.)

Hilarijs, moc. (14. jūl.)

Hilarijs, moc. (2. marts)

Hilarions (Curikov), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 22. aug.)

Hilarions (Gromov), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 28. sept.)

Hilarions (Pisacev), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 20. nov.)

Hilarions (Pravdin), sirdsskmoc., poslušņiks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 28. aug.)

Hilarions (Solovjov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 25. nov.)

Hilarions (Trickij), svētmoc., arhibīskaps, Vereijas (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), svētd. pirms 26. aug. (Maskavas), trešajā nedēļā pēc Vasarsvētkiem (Pēterburgas), 27. apr., 15. dec.)

Hilarions Jaunais, Dalmatas, apliecinātājs, igumens (6. jūn.)

Hilarions Jaunais, Pelikitas, sirdsskmoc., igumens (28. marts)

Hilarions Lielais, sirdssk. (21. okt.)

Hilarions, bīsk., Kizičes (24. feb.)

Hilarions, bīsk., Meglinas (21. okt.)

Hilarions, Gruzijas, hieromūks (10. nov.)

Hilarions, Kijevas un visas Krievijas (21. okt.)

Hilarions, Melitinas, moc (7. nov.)

Hilarions, metropolīts, Suzdaļas un Jurevas (14. dec.)

Hilarions, moc. (6. maijs)

Hilarions, Optinas, sirdssk. (11. okt. (Optinas), 18. sept.)

Hilarions, Pečoru, shimas mūks (28. aug. (Pečoru Tālo alu), 21. okt.)

Hilarions, Pleskavas ezera, Gdovas, sirdssk. (28. marts, 21. okt.)

Hilarions, sirdssk. (18. janv.)

Hilarions, sirdsskmoc. (20. sept.)

Hilarions, Tavleli (24. jūl.)

Hilarions, Trebisas, svētmoc., hieromūks (18. aug.)

Hiliāns, Sebastijas, moc. (9. marts)

Hilijs, Sebastijas, moc. (9. marts)

Hiliodors (9. jūn.)

Hiliodors, Klaudiapoles, moc. (28. sept.)

Hiliodors, Magidas (Pamfilijas), moc. (19. nov.)

Hiliodors, moc. (20. aug.)

Hiliokrāts, moc. (7. maijs)

Hipolits (Krasnovskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 19. maijs)

Hipolits, Ostinas, Romas, svētmoc., bīsk. (30. janv.)

Hipolits, Romas, moc. (13. aug.)

Hirs (Hira), moc. (26. sept.)

Hozeja (Osija), Korduvijas, apliecinātājs, bīsk. (27. aug.)

Hozeja (Osija), pravietis, no 12 mazajiem praviešiem (17. okt.)

Hrisanfs skat. Krisanfs

Hudions, Sebastijas, moc. (9. marts)

Husdazads (Ustazans), Selevkijas, moc. (17. apr.)