Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

M

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

Magns, Kizičas, moc. (29. apr.)

Magns, sirdssk. (28. jūn.)

Mags (Burvis), moc. (31. maijs)

Maijors, moc. (15. feb.)

Mairs, moc. (11. janv.)

Makārijs (12. janv.)

Makārijs (27. marts)

Makārijs (Gluharev), Altajas, sirdssk., arhimandrīts, misionārs Altajā (svētd. pirms 28. jūl. (Smoļenskas), 23. janv (Kostromas), 10. jūn. (Sibīrijas), 18. maijs)

Makārijs (Gnevušev), svētmoc., bīsk., Orlovas (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 22. aug.)

Makārijs (Karmazin), svētmoc., bīsk., Dnepropetrovskas (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 20. nov.)

Makārijs (Kvitkin), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 23. marts)

Makārijs (Mironov), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 23. dec.)

Makārijs (Moržov), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 28. maijs)

Makārijs (Ņevskij), metropolīts, Maskavas un Kolomenas (svētd. pirms 26. aug. (Maskavas))

Makārijs (Smirnov), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 16. dec.)

Makārijs (Solovjev), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 16. nov.)

Makārijs (Telegin), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 13. maijs)

Makārijs Lielais, Ēģiptes, presbiters (19. janv.) (sk. grāmatu "Labestība")

Makārijs Romietis, Novgorodas, sirdssk. (19. janv.)

Makārijs, Aleksandrijas, Jaunais, Gradas, sirdssk., hieromūks (19. janv.)

Makārijs, Aleksandrijas, moc. (6. sept.)

Makārijs, Anazarevas, moc. (5. feb.)

Makārijs, Antiohijas, Mauritānijas, svētmoc., presbiters (19. feb.)

Makārijs, Atoma, sirdsskmoc. (6. okt.)

Makārijs, bīsk. (14. maijs)

Makārijs, bīsk., Jeruzalemes (27. feb.)

Makārijs, bīsk., Patas (8. feb.)

Makārijs, Glušicas, sirdssk., igumens (12. okt., 13. maijs)

Makārijs, Kaljazinas, sirdssk., igumens (26. maijs, 17. marts)

Makārijs, Kanevas, Pinskas, Ovručas, Perjaslavas, svētmoc., arhimandrīts (trešajā nedēļā pēc Vasarsvētkiem (Baltkrievijas), 13. maijs, 7. sept.)

Makārijs, Kijevas, svētmoc., metropolīts (1. maijs)

Makārijs, Melitinas, moc. (6. sept.)

Makārijs, metropolīts, Maskavas un Kolomenas (16. feb.)

Makārijs, metropolīts, Maskavas un visas Krievijas (30. dec.)

Makārijs, moc. (11. aug.)

Makārijs, moc. (30. okt.)

Makārijs, Optinas, sirdssk. (11. okt. (Optinas), 7. sept.)

Makārijs, Oredežas, sirdssk. (9. aug.)

Makārijs, Palestīnas, apliecinātājs, igumens (18. aug., 1. apr.)

Makārijs, Pečoru, diakons (28. aug. (Pečoru Tālo alu), 19. janv.)

Makārijs, Pečoru, gavētājs (28. sept. (Pečoru Tuvo alu), 19. janv.)

Makārijs, Pisemas, sirdssk. (10. janv.)

Makārijs, Serbijas, patriarhs (30. aug. (Serbijas))

Makārijs, Sinajas, sirdsskmoc. (14. janv.)

Makārijs, Solunas, sirdsskmoc. (15. sept.)

Makārijs, svētmoc., presbiters (22. maijs)

Makārijs, Visokoezerskijas, sirdssk. (19. sept.)

Makārijs, Žabinas, Belevas, shimas hieromūks (22. sept., 22. janv.)

Makārijs, Želtovodas, Unženas, sirdssk. (25. jūl.)

Maķedonijs, moc. (12. sept.)

Maķedonijs, moc. (28. jūn.)

Maķedonijs, patriarhs, Konstantinopoles (25. apr.)

Maķedonijs, Sīrijas, tuksneša vientuļnieks, presbiters (24. janv.)

Maķedons, Ilirijas, moc. (23. marts)

Makrovijs, moc. (4. maijs)

Makrovijs, Novodunas, moc. (13. sept.)

Maksiāns, Beļģijas, svētmoc., presbiters (3. jūn.)

Maksimiāns (Maksims), Konstantinopoles, patriarhs (21. apr.)

Maksimiāns, Melitinas, moc. (7. nov.)

Maksimiliāns, Efezas (4. aug., 22. okt.)

Maksimiliāns, moc. (5. aug.)

Maksims (10. apr.)

Maksims (20. marts)

Maksims (Bogdanov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 19. maijs)

Maksims (Popov), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.))

Maksims (Rumjancev), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.))

Maksims (Sandovič), svētmoc., kanonizēts Polijas Autokefālajā Pareizticīgajā Baznīcā (24. aug.)

Maksims Apliecinātājs, sirdssk. (13. aug., 21. janv.)

Maksims Grieķis, sirdssk. (21. jūn., 21. janv.)

Maksims Jaunais, metropolīts, Ugro-Valahijas (18. janv.)

Maksims Kausokalivīts, sirdssk. (13. janv.)

Maksims Persietis, Kordulas, moc. (30. jūl.)

Maksims, Adrianopoles, moc. (19. feb.)

Maksims, Āfrikas, moc. (10. apr.)

Maksims, Antiohijas, moc. (9. okt., 5. sept.)

Maksims, arhibīskaps, Valahijas un Rumānijas (30. aug. (Serbijas))

Maksims, Āzijas, moc. (14. maijs)

Maksims, Damaskas, moc. (25. sept.)

Maksims, Dorostoles, Ozovijas, moc. (28. apr.)

Maksims, Kizičas, moc., eparhs (6. feb.)

Maksims, Konstantinopoles skat. Maksimiāns, Konstantinopoles

Maksims, Makrianopoles (Mizijas), moc. (15. sept.)

Maksims, Maskavas, ģeķis Kristus dēļ (13. aug., 11. nov.)

Maksims, metropolīts, Kijevas (6. dec.)

Maksims, moc. (22. nov.)

Maksims, moc. (23. nov.)

Maksims, moc. (28. nov.)

Maksims, moc. (30. apr.)

Maksims, moc., diakons (30. okt.)

Maksims, Romas, moc. (11. aug.)

Maksims, Romas, moc., eparhs (22. nov.)

Maksims, sirdsskmoc. (6. marts)

Maksims, Totemas, ģeķis Kristus dēļ, priesteris (16. janv.)

Maksims, Trāķijas, moc. (20. aug.)

Maleahija, pravietis, no 12 mazajiem praviešiem (3. janv.)

Malhs, Sīrijas, sirdssk. (26. marts)

Mals, vientuļnieks, sirdssk. (16. okt.)

Mamants, Cēzarejas (Kapedoķijas), moc. (2. sept.)

Mamants, Melitinas, moc. (7. nov.)

Mamants, moc. (22. marts)

Mamants, moc. (29. jūl.)

Mamants, moc. (3. dec.)

Mamants, moc. (6. maijs)

Mammijs, Kerkiras, moc. (28. apr.)

Manuēls Persietis, Halkedonas, moc. (17. jūn.)

Manuēls, Adrianopoles, svētmoc., bīsk. (22. janv.)

Manuēls, Krētas, moc. (15. marts)

Manuēls, moc. (28. okt.)

Manuēls, sirdssk. (27. jūl.)

Manuēls, Sirmijas, moc. (27. marts)

Marciāls Romietis, moc. (25. janv.)

Marciāls, moc. (1. okt.)

Mardārijs (Isajevs), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 5. marts)

Mardārijs, Pečajevas, vientuļnieks (28. aug. (Pečoru Tālo alu), 13. dec.)

Mardārijs, Sebastijas, moc. (13. dec.)

Mardonijs, moc. (30. sept.)

Mardonijs, Nikomīdijas, moc. (28. dec., 3. sept.)

Mariabs, Persijas, svētmoc. (9. apr.)

Mariāns, Cēzarejas, moc. (10. dec.)

Mariāns, Romas, svētmoc., diakons (19. marts)

Marins (9. sept.)

Marins Persietis, Romas, moc. (6. jūl.)

Marins, Anazarovas, Tarsas, moc. (18. okt.)

Marins, Cēzarejas (Palestīnas), moc. (7. aug., 17. marts)

Marins, Romas, moc. (16. dec.)

Marins, sirdssk. (2. jūl.)

Marins, sirdssk. (3. apr.)

Markellīns (27. jūn.)

Markellīns, Romas, svētmoc., diakons (18. dec.)

Markellīns, Romas, svētmoc., pāvests (7. jūn.)

Markellīns, Spānijas (3. jūn.)

Markells (14. janv.)

Markells, Apameijas, igumens, „Neaizmiegošo” klostera (29. dec.)

Markells, Apameijas, svētmoc., bīsk. (14. aug.)

Markells, Makabejs, moc. (1. aug.)

Markells, moc. (1. marts)

Markells, moc. (15. nov.)

Markells, moc. (18. jūl.)

Markells, moc. (22. maijs)

Markells, Romas, svētmoc., pāvests (7. jūn.)

Markells, Sikelijas, Sirakuzas skat. Markiāns, Sirakuzas

Markells, sirdsskmoc., mūks, Belogoras Sv. Nikolaja klostera (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 12. aug.)

Markiāns (29. marts)

Markiāns (Markells, Sikelijas), Sirakuzas, svētmoc., bīsk. (30. okt., 9. feb.)

Markiāns, bīsk., Nīkajas (27. feb.)

Markiāns, Ēģiptes, moc. (5. jūn.)

Markiāns, Ikonijas, moc. (13. jūl.)

Markiāns, ķēniņš (17. feb.)

Markiāns, Kiras (Kirēnas), Halkidas, vientuļnieks (2. nov., 18. janv.)

Markiāns, Konstantinopoles, moc. (9. aug.)

Markiāns, Konstantinopoles, moc., lasītājs (25. okt.)

Markiāns, Konstantinopoles, presbiters (10. janv.)

Markiāns, moc. (8. jūn.)

Markijs, moc. (27. jūn.)

Marks (10. feb.)

Marks (Jānis), Evaņģēlists, apustulis no 70, bīsk., Aleksandrijas, Apoloniādas, Babilonas, svētmoc. (4. janv. (70 ap.), 25. apr., 30. okt., 27. sept.)

Marks Afrikānis, Trāķijas, sirdssk. (5. apr.)

Marks Eugēniks, metropolīts, Efezas (19. janv.)

Marks Kurlais, sirdssk. (2. janv.)

Marks, apliecinātājs, sirdssk. (4. jūl.)

Marks, Arefusas, apliecinātājs, bīsk. (29. marts)

Marks, Fivaidas, moc. (27. okt.)

Marks, Klaudiopoles, moc. (28. sept.)

Marks, Krētas, moc. (14. maijs)

Marks, moc. (11. aug.)

Marks, moc. (3. jūl.)

Marks, moc. (5. jūn.)

Marks, Nitrijas, Ēģiptes, Kellijas, Gavētājs, svētītāja Jāņa Zeltamutes māceklis (5. marts)

Marks, pāvests, Romas (7. okt.)

Marks, Pečoru, Kapracis (28. sept. (Pečoru Tuvo alu), 29. dec.)

Marks, Pleskavas-Pečoru, sirdssk. (29. marts)

Marks, Romas, svētmoc., diakons (18. dec.)

Marks, Sinajas, sirdsskmoc. (14. janv.)

Marks, sirdssk. (10. marts)

Marons, Sīrijas, tuksneša vientuļnieks (14. feb.)

Mars (Māris) Dziedātājs, Omiras, sirdssk. (25. janv.)

Marsalijs, Kerkiras, moc. (28. apr.)

Martiniāns, Belozeras, igumens (7. okt., 12. janv.)

Martiniāns, Cēzarejas (Palestīnas), sirdssk. (13. feb.)

Martiniāns, Efezas (4. aug., 22. okt.)

Martiniāns, Romas, moc. (11. apr.)

Martiniāns, sirdssk. (18. maijs)

Mārtiņš I, Romas apliecinātājs, pāvests (14. apr.)

Mārtiņš Žēlsirdīgais (13. feb.)

Mārtiņš Žēlsirdīgais, Turas, bīsk. (12. okt.)

Mārtiņš, Fivejas, sirdssk. (24. marts)

Mārtiņš, moc. (11. aug.)

Mārtiņš, moc. (18. dec.)

Mārtiņš, moc. (22. sept.)

Mārtiņš, Turovas, sirdssk. (trešajā nedēļā pēc Vasarsvētkiem (Baltkrievijas), 27. jūl.)

Martīrijs (13. apr.)

Martīrijs (17. janv.)

Martīrijs (19. marts)

Martīrijs (8. dec.)

Martīrijs, arhibīskaps, Novgorodas (trešajā nedēļā pēc Vasarsvētkiem (Novgorodas), 24. aug.)

Martīrijs, Konstantinopoles, moc., ipodiakons (25. okt.)

Martīrijs, Pečoru, diakons (28. aug. (Pečoru Tālo alu), 25. okt.)

Martīrijs, Pečoru, vientuļnieks (28. aug. (Pečoru Tālo alu), 25. okt.)

Martīrijs, Zalenecas, sirdssk. (1. marts, 11. nov.)

Martirokls, moc. (11. jūl.)

Marts, moc. (5. marts)

Maruts (Marufs), Matriopoles (Tigritas), Mezopotāmijas, bīsk. (16. feb.)

Matejs (Aleksandrov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 2. dec.)

Matejs (Aloin), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 12. nov.)

Matejs (Kazarin), svētmoc., protodiakons (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 30. okt.)

Matejs (Kricuk), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.))

Matejs, svētmoc., hierodiakons, mūks, Belogoras Sv. Nikolaja klostera (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 12. aug.)

Matejs (Pomerencev), svētmoc., arhimandrīts (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 14. aug.)

Matejs (Rjabcev), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.))

Matejs (Solovjov), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 30. sept.)

Matejs (Voznesenskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 19. maijs)

Matejs (Levijs), apustulis no 12, evaņģēlists, svētmoc., bijušais muitnieks, Jēkaba Alfeja dēla brālis (30. jūn. (12 ap.), 16. nov.)

Matejs, Etiopijas skat. Fulviāns

Matejs, Pečoru, Gaišredzīgais (28. sept. (Pečoru Tuvo alu), 5. okt.)

Matijs (Matīss), apustulis no 70, pēc tam no 12, apustulis no 12, svētmoc. (30. jūn. (12 ap.), 9. aug.)

Maturs, moc. (25. jūl.)

Maurīcijs (Poletajev), svētmoc., arhimandrīts (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 21. sept.)

Maurīcijs, Apamejas, moc. (22. feb.)

Maurīcijs, Nikopoles (Armēnijas), moc. (10. jūl.)

Maurikiāns, ķēniņš (28. nov.)

Maurs, Āfrikas, Romas, moc. (7. jūn.)

Maurs, Romas, moc. (19. marts)

Mausima Sīrietis, priesteris (23. janv.)

Medimns, Konstantinopoles, Nikomīdijas, moc. (5. sept.)

Meduls, moc. (25. janv.)

Megasijs, bīsk. (13. nov.)

Mekars, moc. (27. feb.)

Melanips, moc. (2. sept.)

Melasips, Ankiras, moc. (7. nov.)

Meletijs (24. maijs)

Meletijs (Fedjunev), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 10. sept.)

Meletijs (Golokolosev), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.))

Meletijs (Leontovič), arhibīsk., Harkovas un Ahtiras (12. feb.)

Meletijs Vallisiots, sirdssk. (19. janv.)

Meletijs, Antiohijas, patriarhs (12. feb.)

Meletijs, Galatijas, moc., tribūns (24. maijs)

Meletijs, Kipras, bīsk. (21. sept.)

Meletijs, sirdssk. (1. sept.)

Meleusips, Langonijas, moc. (16. janv.)

Melhions, sirdssk., presbiters (28. okt.)

Melhisedeks, Salimas, ķēniņš, priesteris (22. maijs)

Melisēns, Ammorejas (Frigijas), moc. (6. marts)

Melitons, moc. (30. jūn.)

Melitons, Sebastijas, moc. (9. marts)

Mels, moc. (4. maijs)

Memnons Brīnumdaris, Ēģiptes, igumens (29. apr.)

Memnons, arhibīskaps, Efezas (16. dec.)

Memnons, Trāķijas, moc., simtnieks (20. aug.)

Memsambijs, moc. (16. aug.)

Menandrs, moc. (31. marts)

Menandrs, Prusas (Bifinas), svētmoc., presbiters (19.maijs)

Menejs, Nikopoles (Armēnijas), moc. (10. jūl.)

Menigns Taisnais (4. jūl.)

Menigns, moc. (22. nov.)

Merkūrijs, Cēzarejas (Kapedoķijas), lielmoc., karavadonis (24. nov.)

Merkūrijs, Pečoru, gavētājs (28. aug. (Pečoru Tālo alu), 4. nov., 24. nov.)

Merkūrijs, Smoļenskas, moc., kareivis (24. nov.)

Merkūrijs, Smoļenskas, Pečoru, svētmoc., bīsk. (28. sept. (Pečoru Tuvo alu), 7. aug.)

Mertijs, moc. (12. janv.)

Mesirs, moc. (6. maijs)

Mests, Trāķijas, moc. (20. aug.)

Metodijs (Ivanov), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 27. aug.)

Metodijs (Krasnoperov), svētmoc., bīskaps, Petropavlovskas (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 4. feb.)

Metodijs, Konstantinopoles, patriarhs (14. jūn.)

Metodijs, Moravas, apustuļiemlīdzīgais, arhibīsk., slāvu skolotājs (6. apr., 11. maijs)

Metodijs, Pataras, Plimpijas, svētmoc., bīsk. (20. jūn.)

Metodijs, Pešnošas, igumens (4. jūn., 14. jūn.)

Metrijs (1. jūn.)

Miāns, Nikomīdijas, moc. (4. sept.)

Migdonijs, Nikomīdijas, moc. (3. sept.)

Migdonijs, Nikomīdijas, svētmoc., diakons (28. dec.)

Miha, pravietis, Imlas dēls (5. janv.)

Miha, pravietis, no 12 mazajiem praviešiem (14. aug.)

Miha, Radoņežas, sirdssk., sirdsskaidrā Radoņežas Sergija māceklis (6. maijs)

Miha, svētmoc., hierodiakons, mūks, Belogoras Sv. Nikolaja klostera (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 12. aug.)

Mihails (3. jūl.)

Mihails (Abramov), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 16. nov.)

Mihails (Adamantov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 7. nov.)

Mihails (Ameļjuškin), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 5. feb.)

Mihails (Arefjev), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 10. nov.)

Mihails (Beljustin), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 14. nov.)

Mihails (Beloressev), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.))

Mihails (Berezin), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 31. dec.)

Mihails (Bleive), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 1. janv.)

Mihails (Bogorodskij), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 4. sept.)

Mihails (Bogoslovkij), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 15. marts)

Mihails (Boldakov), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 16. nov.)

Mihails (Borisov), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 22. maijs)

Mihails (Bukrinskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 10. jūn. (Rjazaņas), 1. marts)

Mihails (Deineka), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 19. maijs)

Mihails (Deņisov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.))

Mihails (Dmitrov), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 19. nov.)

Mihails (Erogodskij), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 18. aug.)

Mihails (Gorbunov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 23. maijs (Rostovas), 22. feb.)

Mihails (Gusev), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 7. nov.)

Mihails (Isajev), svētmoc., diakons (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 20. okt.)

Mihails (Jakunkin), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 10. dec.)

Mihails (Kiselev), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 21. dec.)

Mihails (Korgopolov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 18. janv.)

Mihails (Kosuhin), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 31. aug.)

Mihails (Kvaņin), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 19. nov.)

Mihails (Lektorskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 14. okt.)

Mihails (Ljubervev), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 22. aug.)

Mihails (Makarov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 16. jūn.)

Mihails (Marčenko), sirdsskmoc., mūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.))

Mihails (Maslov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 9. marts)

Mihails (Maurudiss), Soluņas, moc. (10. marts)

Mihails (Mjakišev), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.))

Mihails (Nakarjakov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 22. jūl.)

Mihails (Nekrasov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 14. nov.)

Mihails (Nikologorskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 17. feb.)

Mihails (Nonoselov), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 8. janv.)

Mihails (Novickij), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 18. apr.)

Mihails (Novoselov), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.))

Mihails (Okolovič), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 13. marts)

Mihails (Pjatajev), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 15. feb.)

Mihails (Pliševskij), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 7. aug.)

Mihails (Popov), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 13. feb.)

Mihails (Ribin), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 4. feb.)

Mihails (Rozov), apliec., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 8. janv.)

Mihails (Skobelev), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 18. sept.)

Mihails (Strojev), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 3. marts)

Mihails (Tihonickij), svētmoc., virspriesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 7. sept.)

Mihails (Trubņikov), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 2. sept.)

Mihails (Tverdovskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 4. okt.)

Mihails (Uspenskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 7. dec.)

Mihails (Vologodskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 1. okt.)

Mihails (Voskresenskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 27. aug.)

Mihails (Vozņesenskij), moc. (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 19. maijs)

Mihails (Zalencovskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 23. nov. (Rostovas), 26. nov.)

Mihails (Žuk), svētmoc., hieromūks (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 4. aug.)

Mihails Burliots, moc. (16. apr.)

Mihails Melīns, igumens (12. jūl.)

Mihails Melnais, Vsevoloda dēls, Čeņigovas, moc., kņazs (30. sept., 14. feb.)

Mihails Sapņu redzētājs, moc. (9. jūl.)

Mihails Savaīts, Edesas, Melnsvārcis, sirdsskmoc. (29. jūl., 23. maijs)

Mihails Singells (bīskapa palīgs), Konstantinopoles, sirdssk., apliecinātājs (18. dec.)

Mihails, arhibīskaps, Atēnu (4. jūl.)

Mihails, arhistratēģis, erceņģelis (8. nov., 6. sept.)

Mihails, Bulgārijas, apustuļiemlīdzīgais skat. Boriss, Bulgārijas

Mihails, Bulgārijas, kareivis (22. nov.)

Mihails, Garadžijas, sirdsskmoc. (12. aug.)

Mihails, Jaroslava dēls, Tveras, lielais kņazs (22. nov.)

Mihails, Kahetinas skat. Gobrons

Mihails, Kazaņas, moc. (2. okt.)

Mihails, Kijevas un visas Krievijas, metropolīts (30. sept., 15. jūn.)

Mihails, Klopas, Novgorodas, ģeķis Kristus dēļ (11. janv.)

Mihails, moc., dārznieks (30. jūn.)

Mihails, Mstislava dēls skat. Rostislavs

Mihails, Muromas, kņazs (21. maijs)

Mihails, Sinadas (Frigijas), apliecinātājs, bīsk. (23. maijs)

Mihails, Ulumbijas, sirdssk., viens no gruzīnu monasticisma pamatlicējiem (7. maijs)

Mihails, Zovijas (Sebastijas), svētmoc., igumens (1. okt.)

Milijs, Persijas, Suzas, svētmoc., bīsk. (10. nov.)

Mils Dziedātājs (8. maijs)

Mimnonoss, Mesukevijas, Gruzijas, moc. (15. apr.)

Mina skat. Mins

Minejs, moc. (29. okt.)

Mineons, Pergijas (Pamfilijas), moc. (1. aug.)

Mins (Šelajev), svētmoc., arhimandrīts (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 22. okt.)

Mins, Aleksandrijas, Kalikendas (Krasnorečivas), moc. (10. dec., 17. feb.)

Mins, Konstantinopoles, patriarhs (25. aug.)

Mins, Kotunas (Frigijas), lielmoc. (11. nov.)

Mins, moc. (29. feb.)

Mins, Paletīnas, sirdsskmoc. (12. apr.)

Mins, Polockas, bīsk. (trešajā nedēļā pēc Vasarsvētkiem (Baltkrievijas), 20. jūn.)

Mins, Sinajas, sirdssk. (5. janv.)

Minsifejs, Pergijas (Pamfilijas), moc. (1. aug.)

Mirakss Ēģiptietis, moc. (11. dec.)

Miriāns, Ibērijas, ķēniņš (1. okt.)

Miridats, Gruzijas ķēniņš (8. jūl.)

Mirons, Kizičas, svētmoc., presbiters (17. aug.)

Mirons, Krētas, bīsk. (8. aug.)

Mirons, Krētas, moc. (20. marts)

Mirons, moc. (18. jūl.)

Mirons, svētmoc., bīsk., Kipras Tamasas (17. sept.)

Misails, Babilonas, moc., pusaudzis (17. dec.)

Mitrodors, moc. (26. okt.)

Mitrofans (Vilgelmskij), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 19. maijs)

Mitrofans, svētmoc., arhibīskaps, Astrahaņas (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 23. jūn.)

Mitrofans, bīsk., Voroņežas (7. aug., 23. nov., 4. sept., 19. jūl.)

Mitrofans, Konstantinopoles, patriarhs (4. jūn.)

Mnasens, svētmoc., bīsk., Kipras (18. okt.)

Modests, Jeruzalemes, patriarhs (18. dec.)

Modests, moc. (2. janv.)

Modests, Romas, Audzinātājs, moc. (15. jūn., 16. maijs)

Mokiāns skat. Mokijs, moc.

Mokijs (18. dec.)

Mokijs (Mokiāns), moc. (3. jūl.)

Mokijs, Anfiopoles, svētmoc. (11. maijs)

Mokijs, Emesas, moc. (29. janv.)

Mokijs, moc. (7. aug.)

Molijs, Trāķijas, moc. (20. aug.)

Momejs, apliecinātājs (2. dec.)

Montāns, moc. (11. maijs)

Moshiāns, sirdssk. (8. dec.)

Mozus (Kožin), svētmoc., priesteris (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 25. aug.)

Mozus Dievuredzējušais, pravietis (4. sept.)

Mozus Murins, Etiopas, svētmoc., hieromūks (28. aug.)

Mozus Ungārs, Pečoru (28. sept. (Pečoru Tuvo alu), 26. jūl.)

Mozus, Belozeras, sirdssk. (23. feb.)

Mozus, Novgorodas un Pleskavas, arhibīsk. (25. janv.)

Mozus, Optinas, sirdssk. (11. okt. (Optinas), 16. jūn.)

Mozus, Pečoru, brīnumdaris (28. aug. (Pečoru Tālo alu), 28. jūl.)

Mozus, Sinajas, sirdsskmoc. (14. janv.)

Mozus, sirdssk. (8. aug.)

Mozus, Sīrijas, tuksneša vientuļnieks (23. feb.)

Mstislavs (kristībā Georgijs), Drosmīgais, Novgorodas, kņazs (14. jūn.)

Mstislavs (Teodors), lielais kņazs (15. apr.)

Muko, Babilonas, Kordulas, svētmoc., diakons (30. jūl.)

Murins, Kerkirijas, moc. (28. apr.)