Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

O

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

Obodja (Audijs), Persijas, moc. (5. sept.)

Obodja (Audijs), pravietis, no 12 mazajiem praviešiem (19. nov.)

Olafs, Norvēģijas karalis (29. jūl.)

Oļegs (mūka kārtā Bazīlijs), Romāna dēls, Brjaņas, sirdssk., kņazs (20. sept.)

Olimpans skat. Olimps

Olimpijs, persietis, Kordulas, moc. (30. jūl.)

Olimpiodors, moc. (31. dec.)

Olimps (Olimpans), apustulis no 70, svētmoc. (4. janv. (70 ap.), 10. nov.)

Olviāns, sirdssk. (25. maijs)

Onīsifors, apustulis no 70, bīsk., Kolofonas, svētmoc., apustuļa Pāvila līdzgaitnieks (4. janv. (70 ap.), 8. dec., 7. sept.)

Onīsifors, moc. (9. dec.)

Onīsifors, Pečoru, apliecinātājs, hieromūks (28. sept. (Pečoru Tuvo alu), 9. nov.)

Onīsifors, sirdssk. (2. dec.)

Onīsijs, Usurovas (Isavrijas), moc. (5. marts)

Onīsims, (Pilajev), svētmoc., bīsk., Tulas (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 14. feb.)

Onīsims, apustulis no 70, svētmoc. (4. janv. (70 ap.), 15. feb.)

Onīsims, Bastijas, Romas, svētmoc., presbiters (10. maijs)

Onīsims, gavētājs (13. feb.)

Onīsims, Magnozijas, sirdssk., apliecinātājs (14. jūl.)

Onīsims, moc. (6. jūl.)

Onīsims, Pečoru, ieslēdzies vientuļnieks (28. sept. (Pečoru Tuvo alu), 21. jūl., 4. okt.)

Onufrijs (Gagaljuk), svētmoc, arhibīsk., Kuras (svētd. pēc 25. janv. (jaunmoc.), 1.maijs)

Onufrijs Lielais, sirdssk. (12. jūn.)

Onufrijs, Hilendaras, sirdsskmoc. (30. aug. (Serbijas), 4. janv.)

Onufrijs, Malas, Pleskavas, sirdssk. (12. jūn.)

Onufrijs, Pečoru, Klusētājs (28. sept. (Pečoru Tuvo alu), 21. jūl.)

Onufrijs, Percovas, Vologodas, sirdssk. (12. jūn.)

Optats, bīsk., Melevitijas (4. jūn.)

Orentijs, Rizas, moc. (24. jūn.)

Orests, Sebastijas, moc. (13. dec.)

Orests, Tianas (Kapedoķijas, moc. (10. nov.)

Orions (14. janv.)

Orions, moc. (10. nov.)

Orions, Trāķijas, moc. (20. aug.)

Oropss, moc. (22. aug.)

Ors, Fivaidas, tuksneša vientuļnieks (7. aug.)

Ors, moc (22. aug.)

Ors, Trāķijas, moc. (20. aug.)

Ortisijs (Orsisijs), Tavenisiotas (Tavennas), sirdssk. (15. jūn.)

Osijs, moc. (16. dec.)

Ostihijs, Melitinas, moc. (7. nov.)