Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Ikonogrāfija

 

Svētku ikonas

 

Simboliskā veidā attēlo svētkus (Kristus dzimšana, Augšāmcelšanās u.c.) vai Evaņģēlijā attēlotos notikumus (Kristus lūgšana Ģedzemenes dārzā u.c.)

Kristus Augšāmcelšanās Svētki

 12 lielie svētki

 

1) Kunga kristības

2) Kunga satikšana templī

3) Kunga ieiešana Jeruzalemē

4) Labās vēsts pasludināšana

5) Debesbraukšana

6) Vasarsvētki vai Trīsvienības svētki

7) Kunga Apskaidrošana

8) Dievmātes aizmigšana (Dievmātes uzņemšana Debesu godībā)

9) Dievmātes piedzimšana

10) Kunga Krusta Pacelšana

11) Dievmātes ievešana templī

12) Kristus dzimšana

 

Kristus iejāšana Jeruzalemē

Dievmātes aizmigšana (Dievmātes uzņemšana Debesu godībā)

Labās vēsts pasludināšana Jaunavai Marijai

   
 Lielie svētki

 

1) Kunga apgraizīšana

2) Jāņa Priekšgājēja (Kristītāja) dzimšana

2) Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki

3) Jāņa Kristītāja galvas nociršanas svētki

4) Svētās Dievadzemdētājas Patvēruma svētki

 

Svētās Dievadzemdētājas pārklājs (patvērums)Jāņa Priekšteča (Kristītāja) galvas nociršana

 Jaunās un Vecās Derības notikumi

Apustuļa Jāņa Dievvārža (Teologa) atklāsmeKristus lūgšana Ģedzemenes dārzā