Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Par svētajiem

 • Pravieši (Пророки) - par praviešiem sauc tos, kas Svētā Gara iedvesmoti paredzēja priekšāstāvošo, lielākoties par Glābēju. Viņi sludināja Dieva gribu, mācīja cilvēkiem īsto ticību un svētbijību, darīja dažādas zīmes un brīnumus. Pravieši dzīvoja pirms Glābēja nākšanas uz zemes (izņemot Jāni Priekšteci (Kristītāju)).

 • Apustuļi (Апостолы) - Apustuļi ir tuvākie Jēzus Kristus mācekļi, kurus Viņš savas zemes dzīves laikā sūtīja sludināt, bet pēc Svētā Gara nonākšanas pār viņiem, apustuļi sludināja Evaņģēliju visās zemēs. Viņi bija 12, bet pēc tam vēl 70. Apustulis tulkojumā no grieķu valodas nozīmē - "sūtnis".

 • Visaugstākie apustuļi (Первоверxовные апостолы) - par visaugstākajiem viņus sauc par īpaši dedzīgo Kristus ticības izplatīšanu. Apustuļi Pēteris un Pāvils.

 • Apustuļiem līdzīgie (Равноапостольные) - svētie, kuri līdzīgi apustuļiem izplatīja ticību Kristum dažādās vietās. Piem. kņazs Vladimirs.

 • Taisnticīgie (Благоверные) - augstdzimuši ļaudis (ķēniņi (cari) vai kņazi), kuri iztapa Dievam ar savu taisno dzīvi. Piem. kņazs Ņevas Aleksandrs.

 • Sirsskaidrie (Преподобные) - ļaudis, kas nošķīrušies no pasaulīgās dzīves sabiedrībā un iztapuši Dievam, paliekot neprecēti, gavēnī un lūgšanās, dzīvojot tuksnešos vai klosteros. Piem. Radoņežas Sergijs, Sārovas Serafims.

 • Mocekļi (Мученики) un lielmocekļi - kristieši, kas par ticību Jēzum Kristum pieņēmuši cietsirdīgas mocības vai pat nāvi.

 • Svētmocekļi (Свешеномученики) - svētkalpotāji (diakoni, priesteri, bīskapi), kas par ticību Kristum pieņēmuši mocības vai nāvi.

 • Svētītāji (Святители) - par svētītājiem sauc galvenos garīgos vadītājus Pareizticīgajā Baznīcā (bīskapus, arhibīskapus, metropolītus, patriarhus), kuri nesa cilvēkiem Pareizticību un iztapa Dievam ar savu taisno dzīvi.

 • Taisnie (Праведные) - taisnie vadīja taisnu (t.i. Dievam tīkamu) dzīvi, dzīvojot pasaulē, esot ģimenes cilvēki vai atraitņi. Piem. Joakims un Anna (Dievmātes vecāki).

 • Svētlaimīgie (Блаженные) - cilvēki, kas labprātīgi izvēlējušies īpašu ceļu savas dvēseles glābšanai. Esot nepārtraukti lūgšanā, viņi pazemīgi pacieta badu, aukstumu un pazemojumus. Piem. Pēterburgas Ksenija.

 • Nemantkārīgie (Бессеребренники) - svētie, kas saņēmuši no Dieva dziedināšanas dāvanu, kalpoja tuvākajiem bez atmaksas. Piem. svētie Demians un Kozma