Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Sieviešu vārdi (datumi pēc vecā stila)

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

 

A

 

Agafija skat. Agate

Agate, moc.: F.5., sidrdssk. moc. D.16. - labā (grieķu).

Agafoklija, moc. S.17 - svētīta (grieķu)

Agafonika, moc. (13. okt.)

Agapija, moc. Ap.16 - mīlestība (grieķu).

Agate, sk. Agafija

Aglaīda, taisn.: D.19. - mirdzoša (grieķu).

Agnese (Agnita), moc.: Jl.9. - nevainīgā (grieķu).

Agnija, moc.: J.21,Jl.5.. - nevainīgā (grieķu).

Agnita, sk. Agnese

Agripīna, moc.: Jn.23.

Akilīna (Akvilina), moc.: Jn.13., moc. Jn.13 - ērgļa (grieķu).

Akvilina, sk. Akilina

Albīna, svētl.: D.31. - balta (lat.).

Aleksandra, moc.: Ap.23., M.18., N.6. - drošsirdīgā (grieķu).

Alevtīna (Valentīna), moc.: Jl.16. - stipra (lat.).

Alla, moc.: Mr.26.

Ama, moc.: Jn.9.

Amata (Anna), moc.: Mr.26.

Anastasija (Anastāzija), moc.: Ap.15., D.22.; sirdssk. moc.: O.29. - augšāmcelšanās (grieķu).

Anatolija, moc.: Mr.20. - austrumniece (grieķu).

Anfisa (Antisa), igum. apliec. Jl 27; moc. Au.27; moc. D.8 - ziedošā (grieķu)

Anfija (Antija), moc. D.15

Anfusa (Antusa), jaunava igum. Ap.12; sirdssk. Au.22 - ziediņš (grieķu)

Angelīna, taisn.: Jl.1., D.10. (serbu). - vēstnese (grieķu)

Animaisa (Animaida), moc. Mr.26

Anisija, moc. D.30 - izdarīšana, sekmes (grieķu)

Anna, prav.: F.3., Au.28., D.9.; taisn.: Jl.25., S.9.; moc.: Mr.26., Jl.5., N.20.; sirdssk.: Jn.13., O.29. - svētlaime (ebr.).

Antonija, moc.: M.4.

Antoņina, moc.: moc. Mr.1., Jn.13., jaunava moc. Jn. 10 - kas iegūst pretī (grieķu).

Appija, moc. F.19, N. 22

Apolinārija, sirdssk.: J.5.

Ariadna, moc.: S.18. - kas stingri sargā laulības uzticību (grieķu).

Artemija, moc.: Jn.7. - vesela, ziedoša (grieķu).

Asneta, sv.: M.26.

Augusta, sk. Auguste

Auguste (Augusta), moc.: N.24. - svēta (lat.).

Augustīna, moc.: M.8.

 

B

 

Bazilisa, sk. Vasilisa

Barbara, lielmoc.: D.4.; moc.: Jl.5. - svešzemniece (grieķu).

 

C

 

Cecilija, moc.: N.22. - tuvredzīga (lat.).

 

D

 

Danaha, moc.: N.20.

Dārija, moc.: Mr.19. - stipra, uzvarošā (persu).

Debora, prav.: sentēvu svētdienā - bite (ebr.).

Digna, moc.: O.1. - cienīga, godājama (lat.).

Dista, moc.: Jn.28.

Domna, Moc. S.3; moc. D.28 - kundze (lat.)

Dominika, Moc. Okt. 12; igum. J.8 - Kungam piederoša (lat.)

Doroteja, moc.: F.6. - Dieva dāvana (grieķu).

Drosida, moc. Mr.22 - roze (grieķu)

Duklida, moc. Mr.26

 

E

 

Eidokija, sk. Eudokija

Eilālija, sk. Eulālija

Elizabete, taisn.: S.5.; moc.: Jl.5., O.22.; sirdssk.: Ap.24. - Dievu cienoša (ebr.).

Emīlija, sv.: J.1.

Erotiīda, sk. Herotiīda

Estere, taisn.: D.20., sentēvu svētdienā.

Eudokija (Eidokija, Jevdokija), sirdsskmoc.: Mr.1.; sirdssk.: Jl.7. - labvēlība (grieķu).

Eufīmija, sk. Eifēmija

Eufrosīnija (Jevfrosīnija), sirdssk.: M.23. - prieks (grieķu).

Eugēnija (Jevgēnija), sirdsskmoc.: D.24. - dižciltīgā (grieķu).

Eulālija (Eilālija, Jevlālija), moc.: Au.22. - daiļrunīgā (grieķu).

Eulampija (Jevlampija), moc.: O.10. - daiļgaišā (grieķu).

 

F

 

Faina, moc.: M.18. - gaišā (grieķu).

Febronija (Fevronija), sirdssk.: Jn.25.

Feja, moc.: F.23.

Felicija, moc.: M.7.

Feodora, sk. Teodora

Feodosija, sk. Teodozija

Feofanija, sk. Teofanija

Feonilla, sk. Teonilla

Fevronija, sk. Febronija

Filicitata, moc.: F.1. - aplaimotā (lat.).

Fotina (Svetlana), moc.: Mr.20. - gaišā (grieķu).

Fotinija (Svetlana), sirdssk.: F.13.

Fausta moc. F.6 - laimīgā (lat)

 

G

 

Gaffa, moc. Mr.26

Gaianija, sirdssk. moc. S.3.

Gali, moc. Mr.10 - brīnišķīgā (grieķu)

Gaļina, moc.: Mr.10., Ap.16. - miers, klusums (grieķu).

Gatesa, moc.: N.20.

Genoveva, sv.: J.3.

Glatira, taisn.: Ap.26. - līdzenā (grieķu).

Glikērija, moc.: M.13, moc. Okt.22. - saldā (grieķu).

Glorioza, moc.: M.10.

Golinduha, sk. Marija (Persijas)

 

H

 

Harita, moc.: Jn.1. - laipnā (grieķu).

Haritīna, moc.: O.5.; sirdssk.: O.5. - svētlaimīgā (grieķu).

Helēna, ap. piel.: M.21.; labt. kņ.: Jl.11.; taisn.: O.30. - lāpa (grieķu).

Helga, sk. Olga

Hermana, moc.: Ap.27.

Herotiīda (Erotiīda), moc.: O.27. - laipnā (grieķu).

Hilarija (Ilarija), moc.: Mr.19. - klusā, priecīgā, skaidrā (grieķu).

Hrisa, moc.: O.13. (bulg.).

Hrisija, moc.: J.30. - zelta (grieķu).

 

I

 

Ieva, visu cilvēku vecvecmāte: sentēvu svētd., (svētd. pirms Kristus Piedzimšanas).

Ija, moc.: S.11. - vijolīte (grieķu).

Ilarija, sk. Hilārija

Ingeniāna, moc.: Ap.1.

Iraīda, moc.: Mr.5., S.23. (grieķu).

Irīna (Irēna), moc.: Ap.16., M.5., S.18.; taisn.: M.13. - miers (grieķu).

Izidora, svētl.: M.10. - līdzīga dāvana (grieķu).

 

J

 

Jekaterīna, sk. Katerīna

Jevdokija, sk. Eudokija

Jevfīmija, sk. Eufēmija

Jevfrosīnija, sk. Eufrosīnija

Jevgēnija, sk. Eugēnija

Jevlālija, sk. Eulālija

Jevlampija, sk. Eulampija

Joanna (Johanna), taisn.: sv. mirrnesēju sievu svētdienā, Jn.27. - Dieva žēlastība (ebr.).

Johanna, sk. Joanna

Judīte, taisn.: S.7.

Juliāna, sk. Juliānija

Juliānija (Juliāna), moc.: Mr.20., Au.17., N.1., D.21.

Jūlija, moc.: M.18., Jl.16.

Julita, moc.: Jl.15., 31.

Jūnija, ap. piel.: N.17.

Juste, moc.: N.16.

Justīne, moc.: O.2.

 

K

 

Kalērija (Valērija), moc.: Jn.7. - stiprā (lat.).

Kandida, moc.: J.7.

Kapitolīna, moc.: O.27.

Karra, moc.: Jn.1.

Katarīna, sk. Katrīna

Katrīna (Jekaterīna, Katarīna), lielmoc.: N.24. - vienmēr tīrā (grieķu).

Kira, sirdssk.: F.28. - kundze, valdniece (grieķu).

Kirilla, moc.: Jl.5. - saule (pers.).

Klaudija, moc.: M.18., D.24. - kliba (lat.).

Kleopatra, taisn.: O.19. - kurai slava no tēva (grieķu).

Konkordija, moc.: Au.13. - vienprātība (lat.).

Konstancija, moc.: M.10.

Kristiāna, moc.: Ap.16. - kristiete, kas pieder Kristum.

Kristīne, moc.: Mr.13., M.18., Jl.24. - kas pieder Kristum.

Ksantipa, sirdssk.: S.23. - ruds zirgs (grieķu).

Ksenija, sirdssk.: J.24.; svētl.: J.24. - svešzemniece, ceļiniece (grieķu).

 

L

 

Larisa, moc.: Mr.26. - kaija (grieķu).

Leonilla, moc.: J.16.

Lidija, moc.: Mr.23. - dzimusi Lidijā (novads Mazāzijā).

Lija, taisn.: sentēvu svētd.

Līvija, moc.: Jn.15.

Lolija, moc.: Jn.13.

Lota (Lote), moc.: Ap.16.

Lote, sk. Lota

Lūcija (Lūkija), moc.: Jl.6., D.13. - gaišā (lat.).

Lucīna (Lukīna), moc.: Jn.7. - gaišā (lat.).

Ludmila, moc.: S.16. cilvēkiem mīļa (slāvu).

Ļubova, moc.: S.17. - mīlestība.

 

M

 

Magdalēna, sk. Marija Magdalēna

Magna, sirdssk.: N.18.

Makrina, sirdssk.: Jl.19. - sausā (grieķu).

Malīna, moc.: Ap.28.

Margareta (Margarita, Marīna), lielmoc.: Jl.17. - pērle (grieķu).

Margarita, sk. Margareta

Mariamna, moc.: sk. Marianna

Mariamna, taisn.: F.17.

Marianna (Mariamna), moc.: Jn.9.

Marija, taisn.: Jn.4. un sv. mirrnesēju sievu svētd.; moc.: Jn.9., Jl.12.; sirdssk.: J.26., Ap.1. - kundze (ebr.).

Marija Magdalēna, ap. piel.: Jl.22. un mirrnesēju sievu svētd.

Marīna, sk. Margareta

Marīna, sirdssk.: F.28. - jūras (lat.).

Marta, taisn.: Jn.4., S.1. un sv. mirrnesēju sievu svētd.; moc.: Jn.9., Jl.6.

Mastrīdija, sirdssk.: N.24. - kas pēta (grieķu).

Matrona, moc.: Mr.20., 27., M.18.; sirdssk.: N.9. - dižciltīgā.

Maura, moc.: M.3. - tumšā (grieķu).

Melānija, sirdssk.: D.31. - melna (grieķu).

Melisa, moc.: Mr.16.

Melitīna, moc.: S.16. - medainā (grieķu).

Mētra, moc.: Au.3.

Milica, taisn.: Jl.19. (serbu).

Minodora, moc.: S.10. - mēness dāvana (grieķu).

Monaka, sv.: Mr.30.

Mūza, taisn.: M.16.

 

N

 

Nada, sv.: Mr.5.

Nadežda, moc.: S.17. - cerība.

Nana, sv.: J.14.

Natālija, moc.: Au.26. - dabiska (lat.).

Neonilla, moc.: O.28.

Nika, moc. Mr.10; Ap.16 - uzvara (grieķu)

Ņina, ap. piel.: J.14.

Nonna, taisn.: Au.5. - Dievam veltītā (ēģipt.).

Nunehija, moc. Mr.10; Ap.16 - ap prātu apveltītā (grieķu)

 

O

 

Olga (Helga), ap. piel.: Jl.11. (slāvu).

Olimpiāda, taisn.: Jl.25. - kas apdzied debesis (grieķ)

 

P

 

Paraskeva, moc.: O.28.; sirdsskmoc.: Jl.26. - piektdiena, sagatavošana (grieķu).

Patrīcija, moc.: Mr. 13.

Paula (Pavla), moc.: F.10., Jn.3. - maza (lat.).

Paulīna, moc.: M.10.

Pavla, sk. Paula

Pelageja (Pelagija), moc.: M.4., O.7.; sirdssk.: O.8. - jūras (grieķu).

Pelagija, sk. Pelageja

Perpetuja, moc.: F.1. - mūžīgā (lat.).

Poliksēnija, sirdssk.: S.23. - ļoti viesmīlīga (grieķu).

Prīma, moc.: Jn.1.

Priskilla, moc.: Jn.7. - veca (lat.).

Pulhērija, taisn.: S.10. - ļoti skaista (lat.).

 

R

 

Raisa, moc.: S.5. - viegla (grieķu).

Rahele, sentēvu svētdienā

Regīna, moc.: F.22.

Rufina, moc.: S.2. - rūdaina, ruda (grieķu).

Ruta, taisn.: sentēvu svētd.

 

S

 

Sabīne (Savina), moc.: Mr.11.

Salomija, mirrunesēju sievu nedēļā

Santīna, moc.: M.2.

Sāra, sirdssk.: Jl.13., piena ēšanas ned. sestd.

Sarmata, moc.: J.18.

Savina, sk. Sabīne

Sebastiana, moc. S.16 - goda cienīgā (grieķu)

Serafima, moc.: Jl.29. - liesmainā (ebr.).

Silvija, sv.: Mr.12.

Sira, moc. Au. 24

Sofija, moc.: S.17., 18. - gudrība (grieķu).

Solomija, moc. Au.1 - sērojošā (ebr.)

Stefanīda, moc.: N.11. - kronētā (grieķu).

Svetlana, sk. Fotina, Fotinija

 

T

 

Tabita, Okt. 25. - kalnu kaza, stirna (ebr.)

Taīsija, taisn.: M.10.

Tamāra, taisn.: M.1. - palma (gruz. no ebr.: Tamart - palma).

Tarazija, sk. Terēze

Tatjāna, moc.: J.12. - pavēlniece, dibinātāja (grieķu).

Tekla, moc.: Jn.9., S.24., N.20.; sirdsskmoc.: J.6. - nevainojama (ebr.), cerība (aramiešu).

Teodora (Feodora), moc.: Mr.10., M.27. - Dieva dāvana (grieķu).

Teodozija (Feodosija), moc.: Ap.3., M.29. - Dieva dāvināta (grieķu).

Teofanija (Feofanija), taisn.: D.16. - Dieva parādīšanās (grieķu).

Teonilla (Feonilla), moc.: O.29.

Terēze (Tarāzija), sv.: J.23.  

 

V

 

Valentīna, moc.: F.10., Jl.16. - stipra (lat.).

Vasilisa (Bazilisa), moc.: Ap.16., S.3. - ķeizariska (grieķu).

Valērija, sk. Kalērija

Vera, moc.: S.17. - ticība.

Veronika, moc.: O.4.

Viktorija, moc.: O.24.

 

Z

 

Zalome, taisn.: sv. mirrnesēju sievu svētdienā.

Zoja, sirdssk.: F.13. - dzīvība (grieķu).

Zeneida (Zinaīda), moc.: O.11. - dievišķīga (grieķu).

Zenobija (Zinovija), moc.: O.30. - kas dzīvo Dievam pa prātam (grieķu).

Zinaīda, sk. Zeneida

Zinovija, sk. Zenobija

Zuzanna, moc.: Au.11.; sirdsskmoc.: Jn.6. - baltā lilija (ebr.).