Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Ikonogrāfija

 

Svēto ikonas

 

Pravieši (Пророки) - par praviešiem sauc tos, kas Svētā Gara iedvesmoti paredzēja priekšāstāvošo, lielākoties par Glābēju. Viņi sludināja Dieva gribu, mācīja cilvēkiem īsto ticību un svētbijību, darīja dažādas zīmes un brīnumus. Pravieši dzīvoja pirms Glābēja nākšanas uz zemes (izņemot Jāni Priekšteci (Kristītāju)).

Pravietis Elija Ķēniņš Dāvids

Apustuļi (Апостолы) - Apustuļi ir tuvākie Jēzus Kristus mācekļi, kurus Viņš savas zemes dzīves laikā sūtīja sludināt, bet pēc Svētā Gara nonākšanas pār viņiem, apustuļi sludināja Evaņģēliju visās zemēs. Viņi bija 12, bet pēc tam vēl 70. Apustulis tulkojumā no grieķu valodas nozīmē - "sūtnis, vēstnesis".

Apustulis TomsApustulis Jānis Teologs

Visaugstākie apustuļi (Первоверxовные апостолы) - par visaugstākajiem viņus sauc par īpaši dedzīgo Kristus ticības izplatīšanu.

Apustuļi Pēteris un Pāvils.

 Visaugstākie apustuļi Pēteris un PāvilsVisaugstākie apustuļi Pēteris un Pāvils, koptu ikona

Apustuļiem līdzīgie (Равноапостольные) - svētie, kuri līdzīgi apustuļiem izplatīja ticību Kristum dažādās vietās.

Apustuļiem līdzīgie imperators Konstanstīns un ķēņiniene HelēnaApustuļiemlīdzīgie lielais kņazs Vladimirs un lielā kņaziene Olga

Taisnticīgie (Благоверные) - augstdzimuši ļaudis (ķēniņi (cari) vai kņazi), kuri iztapa Dievam ar savu taisno dzīvi.

Svētie taisnticīgie kņazi Boriss un GļebsSvētā taisnticīgā Tamāra, Gruzijas (Ibērijas) ķēņiniene

Sirsskaidrie (Преподобные) - ļaudis, kas nošķīrušies no pasaulīgās dzīves sabiedrībā un iztapuši Dievam, paliekot neprecēti, gavēnī un lūgšanās, dzīvojot tuksnešos vai klosteros (mūki un mūķenes).

Sirdsskaidrais Sārovas SerafimsSirdsskaidrais Aļaskas Hermanis

Mocekļi un lielmocekļi (Мученики) - kristieši, kas par ticību Jēzum Kristum pieņēmuši cietsirdīgas mocības vai pat nāvi.

Mocekļus parasti attēlo ar palmas zaru vai Krustu rokā (uzvaras zīme).

Svētā lielmocekle IrīnaSvētais Lielmoceklis Georgijs (Juris) Uzvarasnesējs

Svētmocekļi (Свешеномученики) - svētkalpotāji (diakoni, priesteri, bīskapi), kas par ticību Kristum pieņēmuši mocības vai nāvi.

Parasti attēlo ar palmas zaru vai Krustu rokā (uzvaras zīme) un svētkalpotāja apģērbā.

Svētmoceklis Rīgas Jānis, Rīgas un visas Latvijas arhibīskapsSvētmoceklis Filumens

Svētītāji (Святители) - par svētītājiem sauc galvenos garīgos vadītājus Pareizticīgajā Baznīcā (bīskapus, arhibīskapus, metropolītus, patriarhus), kuri nesa cilvēkiem Pareizticību un iztapa Dievam ar savu taisno dzīvi.

Parasti attēlo ar svētībā paceltu labo roku un kreisajā turot Evaņģēliju.

Svētītājs Nikolajs, Mirras Likijas arhibīskaps, brīnumdarītājsSvētītājs Pekinas Metrofans

Taisnie (Праведные) - taisnie vadīja taisnu (t.i. Dievam tīkamu) dzīvi, dzīvojot līdzīgi mums, pasaulē, esot ģimenes cilvēki (vai atraitņi).

Taisnā Anna, Dievmātes māteTaisnais Kronštates Jānis (bija precēts priesteris)

Svētlaimīgie (Блаженные) - cilvēki, kas labprātīgi izvēlējušies īpašu ceļu savas dvēseles glābšanai. Esot nepārtraukti lūgšanā, viņi pazemīgi pacieta badu, aukstumu un pazemojumus.

Parasti attēlo ar lūgšanā paceltām rokām.

Svētlaimīgā Maskavas MatronaSvētais Andrejs, ģeķis Kristus dēļ

Nemantkārīgie (Бессеребренники) - svētie, kas saņēmuši no Dieva dziedināšanas dāvanu, kalpoja tuvākajiem bez atmaksas.

Parasti attēlo ar lādīti un karoti, otiņu rokā kas ir dziedināšanas, ārstēšanas instrumenti.

Svētie nemantkārūgie Kozma un Demians Svētais Pantelemons, ārsts