Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Ikonogrāfija

 

No Vispasaules Koncilu noteikumiem

 

V-VI Vispasaules koncils

73. noteikums noteica Svētā Krusta attēlošanu vienīgi tādās vietās, kur tas nebūtu pakļauts necienīgai attieksmei. Līdz šim krusts bieži vien tika attēlots uz grīdas (mozaīkās) un šāds attēlošanas paņēmiens pieļāva situāciju, kurā krusts tika mīdīts kājām. Turpmāk tas ar likumu tika aizliegts, attēlam tika atvēlētas sienas un griesti.

82. noteikums izteica Baznīcas oficiālo izpratni par svēto tēlu attēlošanu. Likums konkrēti runā par Kristus tēlu. Tas aizliedza turpmāk ikonās Kristus cilvēciskās personības portretu aizstāt ar jēra simbolu. Šī laika ikonās Kristu līdzās Jānim Kristītājam nereti attēloja kā jēru.

100. noteikums aizliedz kristīgajā mākslā izmantot pagānisko reliģiju kulta mākslas tēla attēlošanas manieri. "Lai tavas acis raudzītos taisni tev priekšā esošajā tālumā" (Māc. 4:25).

 

No VII Vispasaules Koncila (Konstantinopolē) darbiem

Septītais Vispasaules koncils…Tēlojošā māksla (ikonas) nav atdalāma no vārda mākslas – Evaņģēlija. Un otrādi – Evaņģēlijs nav atdalāms no ikonām. Kā vārds iedarbojas caur dzirdi, tāpat uzgleznotais (t.i. ikonas) iedarbojas caur redzi.

…Kopš apustuļu laikiem Dievnamos bija svētās ikonas, un ticīgie tās godāja. Par to vēsta daudzi. Kopā ar viņiem arī Septītais Vispasaules Koncils liek kaunā dažādus ķecerīgus izkropļojumus. Šis Koncils vissaprotamākajā veidā izskaidro, kā jāgodā svētās ikonas, un izslēdz no Baznīcas tos, kuri godā ikonas tāpat kā Dievu, un izslēdz no Baznīcas tos, kuri nosauc ikonas godājošos pareizticīgos par elkudievu kalpiem.

Kopā ar viņiem (ar Koncilu) arī mēs izslēdzam no Baznīcas tos, kuri vai nu svētajam, vai ikonai, vai Krustam, vai kāda svētā netrūdošām mirstīgām atliekām, vai svētajiem traukiem, vai Evaņģēlijam, vai vienalga kam citam debesīs, zemes virsū jeb jūrā parāda tādu godu, kāds pienākas tikai Vienīgajam Trejādībā Dievam. … un līdzīgi izslēdzam no Baznīcas tos, kuri ikonu godāšanu sauc par kalpošanu elkudieviem un tāpēc tās (ikonas) negodā, negodā Krustu vai svētos, kā to ir noteikusi Baznīca.

... pavēlam ... lai svētās un godājamās ikonas, gleznotas ar krāsām, veidotas mozaīkās vai no cita piemērota materiāla, tiktu uzstādītas svētajās Dieva baznīcās, novietotas uz traukiem un drānām, sienām un dēļiem, tāpat arī mājās un uz ceļiem...