Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

Ikonogrāfija

 

Eņģeļu ikonas

 

"Es esmu Rafaēls, viens no septiņiem Eņģeļiem, kas paceļ svēto lūgšanas un uznes tās Svētā godības priekšā" (Tobijas 12:15)

Ercenģelis Mihaēls. Debesu karapulku Arhistratēģis. Viņa vārds nozīmē: "Kas ir kā Dievs?". Ercenģelis Mihaēls parasti tiek attēlots ar zobenu (vai šķēpu) rokā, kas simbolizē labā cīņu ar ļauno. Viņš ir tērpies bruņās - Dieva žēlastībā, kas dara viņu neievainojamu pret kritušo eņģeļu triecieniem. Kreisajā rokā viņš tur vairogu ar trīsstūri, kas simbolizē Svētās Trejādības visuredzošo aci. Dažkārt Ercenģelis Mihaēls ikonās tiek attēlots arī kā šķēpa turētājs, kas satriec pa zemi lienošu čūsku.

Ercenģelis Gabriēls. Viņa vārds nozīmē "Dieva vīrs". Viņš tiek tēlots ar liliju vai palmas zaru rokās. Lilija simbolizē labo vēsti, šķīstību, bet palmas zars - uzvaru pār grēku un kaislībām. Erceņģelis Gabriēls atnesa Marijai labo vēsti par Pestītāja dzimšanu, Caharijam par Jāņa Priekšteča (Kristītāja) dzimšanu. Viņš bija tas, kas atklājās Kristum Ģedzemenes dārzā, kā arī atklāja Dievmātei Viņas aiziešanas dienu. Ercenģelis Gabriēls ir labās vēsts erceņģelis, kas atklāj pasaulei dievišķās providences noslēpumus, nostiprina cilvēkos ticību, pavēsta svētajiem viņu nāves stundu - pāreju jaunā dzīvē. Patriarhs Efrēms reiz dalījās kādā savas garīgās dzīves noslēpumā: "Kad mana sirds ir bēdu nomākta, es pieeju pie Ercenģeļa Gabriēla ikonas un lūdzu - "Ercenģeli Gabriēl, atnes man labo vēsti, taču ne tādu kā es to vēlos, bet saskaņā ar Dieva prātu". Un drīzumā manas bēdas mitējas un es saņemu prasīto pēc Erceņģeļa Gabriēla lūgšanām."

Ercenģelis Rafaēls - "Dieva dziedināšana". Viņu attēlo ar biķeri rokās, kas simbolizē Debesu dziedināšanu un Dieva žēlastību. Dažkārt viņš redzams ikonās ejam ar jaunekli Tobiju, kas bija Taisnā Tobita dēls. Savā pēdējā sarunā ar viņu  Erceņģelis Rafaēls teica "Labs darbs ir lūgšana, savienota ar gavēni un žēlastības dāvanām un taisnību" (Tob. 12:8)

Ercenģelis Uriēls - "Dieva uguns". Vienā rokā viņš tur zobenu, otrā - uguns liesmu.

Ercenģelis Selafiēls - "Lūdzējs". Šo Erceņģeli attēlo ar degošu sveci vai kvēpekli rokā. Svece simbolizē kristieša dvēseli, vasks - daudzos tikumus, kurus cilvēks ar lielām grūtībām sakrāj līdzīgi bitei, kas savāc medu no daudzajiem ziediem.

Ercenģelis Jugudiēls - "Dieva cildināšana". Vienā rokā viņš tur vainagu (kroni), otrā - pātagu. Viņš mudina mūs darboties Dievam par godu un ierosina pieminēt, ka mūsu zemes dzīve kalpo tikai vienam mērķim - mūžīgajai pestīšanai. Nevīžīgos un nolaidīgos viņš ar bēdu un grūtību pātagu modina no smagā slinkuma miega, centīgos viņš vainago ar žēlastību un dievišķiem iepriecinājumiem kā debesu kroni.

Ercenģelis Barahiēls - "Dieva svētība". Barahiēlu ikonās attēlo ar ziediem, jo ziedi simbolizē Svētā Gara dāvanas.

Sargeņģelis - eņģelis, kas no Dieva piešķirts mums katram, lai sargātu mūs no ļauna, no dažādām nelaimēm un palīdzētu mums darīt labo.